Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Ekonomické předměty >> Ekonomika

Ekonomika

Ekonomie versus ekonomika

 

Slovo pochází z řeckého „oikonomia“ – oikos = dům, nomos = zákon. Znamenalo původně vedení domácnosti.

Ekonomie je společenská věda, která se zabývá obecnými souvislostmi v ekonomickém životě společnosti. Zkoumá, jak se chová člověk s neomezenými potřebami ve světě omezených zdrojů.

Dělí se na:

a) mikroekonomii – zabývá se ekonomickým chováním jednotlivých subjektů (jednotlivců, domácností, firem a státu)

b) makroekonomii – zkoumá ekonomiku jako celek (zkoumá například HDP, nezaměstnanost, inflaci atd.)

 
Ekonomika (hospodářství) je hospodaření určitého subjektu (jednotlivce, domácnosti, firmy nebo státu).Na naší škole Vás bude předmět s názvem Ekonomika provázet každý rok Vašeho studia. Je součástí povinné maturitní zkoušky Cestovní ruch a ekonomika.

V hodinách Ekonomiky se seznámíte s ekonomickým prostředím, ve kterém se budete pohybovat jako zaměstnanci či podnikatelé, osvojíte si základy ekonomického myšlení a obchodně podnikatelských aktivit a pochopíte základní ekonomické zákonitosti.

Společně probereme kapitoly o hospodaření s dlouhodobým a oběžným majetkem, o zaměstnancích, podnikání, finančním hospodaření, národním hospodaření, mezinárodních organizacích, daních atd.

Těším se na společné hodiny a přeji Vám hodně štěstí při studiu! 

Ing. Lucie Hrušková  


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol