Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: starsi-aktuality

starsi-aktuality


ŠKOLSTVÍ PODLE PES 3 OD PONDĚLÍ 7.12.

Vláda na svém nedělním zasedání rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020.

Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020. MŠMT deklarovalo, že bude školy o změnách informovat tak, aby měli ředitelé dostatek času na přípravu. Do škol bude v nejbližších dnech distribuován materiál s detailními informacemi pro daný stupeň.

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách se má přistoupit k rotační výuce a třídy se budou ve škole střídat vždy po týdnu. Povolená je také praktická výuka, konzultace a odborná příprava skupin do 20 žáků.

PREZENČNÍ ROTAČNÍ VÝUKA OD 7.12.2020

1. a 3. ROČNÍK: 7. - 11.12.2020

2.A  A 2.B: 14. - 18.12.2020


OPAKOVÁNÍ VŽDY PO TÝDNU

--------------------------------------------

Do 7.12.2020 platí informace k provozu od 25. a 30. 11. v rámci stále platného stupně 4:

Prezenční výuka zahájena od 25.11.2020, ovšem pouze u maturitního ročníku a v rámci praktické výuky. Ostatní ročníky pokračují nadále distančním způsobem.

------------------------------------------------------------------------

Nové číslo školního časopisu Cestovní horečka již nyní online.

Stahujte v archivu časopisu 

 

-----------------------------------------------

VÝZVA PRO STUDENTY (-:

Vážení studenti,
Vaše jazyková sekce pro vás letos připravila dvě kreativní výzvy. Pojďme si zpestřit podzim lingvistickou lahůdkou, aneb začínáme anglickou olympiádou. Tato akce bude mít celkem tři kola, a to první začíná v prostředí MS Teams ve středu 25.listopadu v 9 hodin. O dalších kolech budete průběžně informováni. Ceny pro výherce zaručeny. Další informace budou včas zveřejněny v týmu English Olympics, takže tomuto týmu věnujte pozornost.
Druhá výzva nese název Food Freak Challenge. Pojďme si užít předvánoční běsnění a ukažte ostatním, jaké delikátní delikatesy si doma během lockdownu připravujete. Nahrajte fotku, přidejte anglický název a nezapomeňte na receptůru v angličtině. Vaše angličtinářky se zavazují vašemu gastrosnažení lingvisticky napomáhat :-) Důležitou součástí této výzvy je samozřejmě lajkovat ostatní fotky, případně produkty vlídně komentovat. Deadline vyhlašuji na Tři krále, tedy na 6.ledna 2021.  Třem vítězům budou předány lahodné odměny.

 

-----------------------------------------------

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

-        provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

-        škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

-        škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

-        praktických škol jednoletých a dvouletých,

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku.

---------------------------------

Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

 

mateřské školy

základní školy (1. stupeň)

školní družiny

 

stejný režim, jako doposud

 

základní školy (2. stupeň)

střídavá výuka po třídách

(do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd (třídy se nedělí), zbytek je

vyučován distančně)

základní umělecké školy

celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka

(s výjimkou individuální výuky - 1+1)

nižší stupně víceletých gymnázií

stejný režim, jako doposud (prezenční výuka)

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka

střediska volného času školní kluby

celostátně uzavřeno

střední školy konzervatoře

vyšší odborné školy

celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka

(u SŠ a VOŠ s výjimkou praktického vyučování

a praktické přípravy)

 

vysoké školy

celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka

(s výjimkou klinické a praktické výuky

u lékařských oborů včetně farmacie)

 

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

 

-------------------------------

NEPŘEHLÉDNĚTE 


Nařízení mimořádného opatření KHS Olomouc (viz. přiložený soubor nařízení mimořádného opatření)

 


Dále:


Dle sdělení na stránkách MZCR  s platností od 5.10.2020 platí stávající, cituji:


"V krajích, které jsou podle platného semaforu zelené – Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj – dochází k omezení provozu škol s výjimkou mateřských škol, a dále školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole."


Celý text na: https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-od-5-rijna-omezuje-hromadne-akce-omezeni-cekaji-i-stredni-vyssi-a-vysoke-skoly/


Z tohoto sdělení je tedy patrné, že prezenční výuka pokračuje, je pouze omezena, v našem případě omezení sportovních činností.


ředitelka školy

 

Stupně pohotovosti COVID-19 ZE DNE 1.10.2020

CZ0712: Olomouc

Týdenní souhrn denně analyzovaného rizikového skóre (průměr, minimum, maximum) 1: 2,9 (1–4)

Komentář epidemiologa (sekce hlavní hygieničky, MZ ČR)

V Olomouckém kraji, je hlášena 7denní incidence 90 případů na sto tisíc obyvatel, průměrný denní přírůstek je 80 případů. Z okresů je situace zhoršená pouze na Olomoucku 7denní incidence dosahuje počtu 120 případů na 100 tisíc obyvatel 14denní incidence je pak 215 případů 100 tisíc obyvatel. Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 7-8 % z celkového počtu. Vyšší incidence je i v dalších okresech, ale toto číslo je způsobeno primárně nižší hustotou zalidnění a situace je tak na Jesenicku, Prostějovsku, Šumpersku a Přerovsku výrazně klidnější a jedná se povětšinou o sporadické případy. Počet osob hospitalizovaných v Olomouckém kraji je nejmenší z celé ČR, což ukazuje, že nedochází k průniku do zranitelné a seniorní populace. Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy jsou primárně jako v ostatních krajích ČR navázány na rodinu či pracoviště, a také na školy. Na základě analýzy příslušných parametrů pro zařazení do jednotlivých stupňů pohotovosti, včetně epidemiologických kritérií bylo rozhodnuto, že Olomoucký kraj, bude i přes výraznější nárůst počtu případů zařazen do stupně pohotovosti I, tzv. zelené zóny, a to zejména z důvodu, že nedochází k průniku do zranitelné a seniorní populace a není generován zvýšený počet těžkých případů ani hospitalizací.

------------------------------

PÁTEK 25.9.2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO


V návaznosti na apel ministra zdravotnictví vyhlašuje ředitelka školy na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.

------------------------------

Nepřehlédněte!!!


VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM, výňatek z Metodického pokynu MŠMT


Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. 


V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

Vyučující, kteří nemají nařízenu karanténu, dále učí prezenčním způsobem, a proto jsou možnosti distančního vzdělávání pochopitelně omezeny. Materiály, či informace k výuce naleznete na BAKALÁŘ nebo TEAMS, přístupy mají žáci od počátku školního roku k dispozici. Doporučujeme, aby žáci udržovali online kontakt se svými spolužáky, kteří prezenční výuku absolvují.

Upozornění!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. září. 

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik).

Změny v chodu školy v souvislosti s nákazou Covid 19 jsou v kompetenci příslušných hygienických stanic.

Informace k distanční vyuce z manuálu MŠMT (ver. 25.8.2020).

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.10

- Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost neplatí pro žáky základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, kteří se zapojují dobrovolně.

- Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků/studentů.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

Pokud budeme mít jakékoliv nové informace a pokyny ze strany MŠMT, budeme vás okamžitě informovat.


Prosím o trpělivost a pochopení.

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, žáci,


CK Scholare nám před několika minutami sdělila, že zájezd již není možné zrušit a autobus bude zítra přistaven dle smlouvy, je tedy pouze na Vašem rozhodnutí a uvážení, zda se Vaše dítě nebo plnoletý student zájezdu zúčastní. CK Scholare trvá na dodržení všech smluvních podmínek a v případě neúčasti peníze vracet nebude. Sdělte prosím vedoucí zájezdu Mgr. Krejčí Vaše rozhodnutí.

 

ředitelka školy 

 

Vážení rodiče, žáci,

vzhledem k aktuální situaci, která nastala v souvislosti s Covid 19 v posleních dvou víkendových  dnech, musíme exkurzi do Francie odložit. Jednáme s CK Scholare o náhradním řešení - termínu. 


Děkuji za pochopení

ředitelka školy

 

Zahájení školního roku 1.září 2020 v 8 hodin.

TĚŠÍME SE NA VÁS (-:.

Rozvrh pro školní rok je součástí školního řádu.
---------------------------------------

Informace k protiepidemiologickým pravidlům:


 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 

Podmínky organizace výuky jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. 

Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Žák může být přijat pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví) 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) bude postupováno takto: 

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého

žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovně-lékařských služeb).   

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. 

Onemocnění žáka se hlásí telefonicky na sekretariát školy, tel. číslo 585 224 587, nebo 731 235 003.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (vstup je umožněn pouze rodičům žáků 1. tříd, kteří si při příchodu dezinfikují ruce).

Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd:             https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstvazdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/).

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Ve třídě 

Neprodleně po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se časté a důkladné mytí rukou, ev. opakovaná dezinfekce rukou po příchodu do třídy.


Žáci se ve společných prostorách zdržují co nejméně a dodržují rozestupy 2m. V případě střídání ve třídách dezinfikují nebo dohlíží na vydezinfikování svého místa.


Nenavčtěvují své spolužáky v jejich třídách v době přestávky.


Mají sebou připravené roušky, které mohou použít v případě podezření na onemocnění.


Pokud sami na sobě v době, kdy jsou ve škole, pozorují příznaky onemocnění, hlásí na sekretariátu školy.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti pod dohledem pedagoga a bude kontaktován zákonný zástupce žáka nebo jiná pověřená odoba s pokynem k jeho okamžitému vyzvednutí, pokud se jedná o zletilého žáka, opuští školu a kontaktuje svého lékaře sám. Zletilí žáci nebo zákonní zástupci školy jsou povinni poté sdělit, jak vypadá jejich zdravotní stav.


V průběhu pobytu ve škole nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, o jejím nošení rozhoduje KHS Olomouc. 
 

 

Zaměstnanci a žáci jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemiologická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. 

 

-------------------------------

Informace k adaptačnímu kurzu pro studenty 1. ročníku SOŠS Olomouc

Datum konání: středa 2. 9. 2020

Místo konání: Pohořany –Svatý Kopeček

Sraz a odjezd: 2. 9. 2020 odjezd z hlavního nádraží Olomouc, doprava na místo konání bude prostřednictvím autobusu, odjezd autobusu 7:55, sraz před halou hlavního nádraží nejpozději v 7:40

Více informací zde

 

 Úřední hodiny na sekretariátu po dobu prázdnin


PONDĚLÍ A STŘEDA OD 8 DO 14 HODIN


-----------------------------------


Školní exkurze Francie 2020 (Normandie, Paříž) je již obsazena, možné přespočetné přihlášky budou evidovány jako náhradníci zájezdu.


Přejeme krásné prázdniny!!!

 

-----------------------------------

-> Upozorňujeme žáky konající maturitní zkoušku, že jsou povinní podat přihlášku k maturitní zkoušce (ke stažení: zdepro podzimní zkušební období nejpozději do 25. července 2020, osobně pouze v úředních hodinách sekretariátu.

Podzimní písemná, ústní a profilová část MZ proběhne v termínu od 1.-20.9.2020.


Společná část MZ podzim 2020


Termíny DT:

ANJ 1.9.2020, začátek administrace zkoušky 12:00 hod. 

ČJL 2.9.2020, začátek administrace zkoušky 8:30 hod.


Žáci musí být ve třídě 15 minut před začátkem administrace zkoušky!!!

 

Ústní a profilová část MZ podzim 2020


Žáci, konající ústní zkoušku z českého jazyka, odevzdají nejpozději do  25. července 2020 ředitelce školy vlastní seznam 20 literárních děl. Neodevzdá-li žák seznam ve stanoveném termínu, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsažených ve školním seznamu literárních děl.


Termín ústní a profilové části MZ podzim 2020 9.9.2020, přesný rozpis v souboru PDF pod aktualitami:

 

Obhajoba maturitní práce

Nejzazší termín pro odevzdání maturitní práce je do 15. srpna 2020 ředitelce školy. Platí stejné pokyny jako u jarní části MZ.


---------------------------------


KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA


KDY: 25. – 27. 8. 2020 

V KOLIK: 10:45 – 12:15 HOD. 

KDE: No přece u nás


Kurz je zaměřen na odbourání jazykových bariér a získání sebevědomí v komunikaci v angličtině. Je určen pro všechny z řad stávajících i budoucích studentů naší školy. Nejedná se o klasickou výuku, ale spíše o aktivity zaměřené na komunikaci.


Přihlášky na emailové adrese: evaruzickova@gmail.com


Těším se na Vás (-:!

 ------------------------------

DEUTSCH SPIELERISCH

Přijďte se přesvědčit, že i němčina může být zábavná.

KDY: 25. – 27. 8. 2020 V KOLIK: 9 – 10:30 KDE: No přece u nás

REZERVACE MÍST A VÍCE INFORMACÍ: ji.lucie@seznam.cz

Už se na vás všechny těším

Mgr. Lucie Krejčí

 

-> V PÁTEK 26.6.2020 OD 08:00 PROBĚHNE PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ.  

* sebou přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaku virového infekčního onemocnení


VÁŽENÍ RODIČE PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ, POKUD SE VAŠE DCERA/SYN ROZHODNOU NASTOUPIT NA NAŠI ŠKOLU, ODEVZDEJTE VE ŠKOLE ZÁPISOVÝ LÍSTEK NEJPOZDĚJI DO 23.6.2020.

V RÁMCI UZAVŘENÍ SMLOUVY O STUDIU SI, PROSÍM, PŘEDEM DOHODNĚTE TELEFONICKY TERMÍN PODPISU SMLOUVY NA SEKRETARIÁTU ŠKOLY, TELEFON 731235003. 


NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM BUDE DORUČENO PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ S POUČENÍM, JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ.

 

 -> VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020 NALEZNETE

ZDE


--------------------------------------------------------------------------------------

-> BLIŽŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ A MATURITNÍM ZKOUŠKÁM POD ODKAZEM PRO ŽÁKY A RODIČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020 A MZ 2020

Pozvánky k MZ byly odeslány na emailové adresy uvedené v přihlášce k MZ. Termíny pro obhajobu a ústní část MZ pod odkazem v souborech PDF.

Pozvánky k JPZ byly vygenerovány a odeslány na emailové adresy uvedené v přihlášce. Jednotné zkušební schéma naleznete v souboru PDF pod tímto odkazem.

http://www.soss.cz/website/mainmenu/aktuality%5B2%5D/zkusebni-schema-jednotne-prijimaci-zkousky/_showFile.php?fileId=1597 

 

-> NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

PRO UCHAZEČE A MATURANTY: Aktuální informace MŠMT k JPZ a MZ pod odkazem:http://www.soss.cz/website/mainmenu/aktuality%5B2%5D/informace-msmt-k-jpz-a-mz-aktualni-od-12.5.2020/ 

 

-> Francie

Přihlášení na zájezd do Francie: do 12.6. zašlete na účet školy doplatek 4.290,-. Do zpráv pro příjemce: vaše jméno nebo R.Č.


->Další etapy uvolňování opatření ve školách – od 1. 6. a 8. 6. 2020

  •  – jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem (například pouze v některých oborech vzdělání, ve vybraných ročnících, na pracovištích některých spolupracujících firem apod.). Účast žáků bude dobrovolná.

    Možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020
  • Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.
  • Od 1. června je možná realizace přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
  • Od 1. června je možná realizace praktického vyučování (odborný výcvik) na středních školách (pro žáky dobrovolné, max. 15 žáků)
  • Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

->8. června se bude konat státní JPZ (jednotná přijímací zkouška) na čtyřleté obory středních škol.

Čas pro složení zkoušky je prodloužen o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka.Možnost přípravy: prijimacky.cermat.cz

Termín pohovoru, který je součástí přijímacího řízení na SOŠS s.r.o., si bude moci uchazeč dohodnout osobně nebo telefonicky na sekretariátu školy v jeho úředních hodinách od 7.5.2020 v čase od 9 do 14 hodin, telefonní číslo +420 731 235 003.

Pohovory s uchazeči budou probíhat v rozmězí mezi 11.5. - 22.5.2020 v budově školy. Pohovoru se účastní uchazeč, přítomnost rodičů není nutná. S sebou podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  (formulář ke stažení v odkazech). Lze použít i kopii formuláře pro základní školu.


----------------------------------------------

->Schéma termínu JPZ a MZ 2020
->Obhajoby maturitních prací proběhnou ve dnech 28. - 29. května 2020.

K obhajobám MP 2020 přichází žáci do školy nejdříve 30 minut před obhajobou a nejpozději 15 minut před obhajobou. Připomínám dodržování mimořádných opatření, o kterých jste byli poučeni při převzetí pozvánky k MZ. Dále nutná vlastní psací potřeba a výtisk vaší maturitní práce.

 

Ústní část společné části MZ 15. - 17.června 2020.
  

-----------------------------

Distanční výuka


materiály k domácí výuce najdete na levé straně našich webových stránek (pod aktualitami) v záložce "distanční výuka"

 

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MZ K UZAVŘENÍ ŠKOL

koronavirus-vykricnik
Opatření Ministerstva zdravotnictví z akazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a t ýká se všech žáků a studentů . Na základní škole se pak týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízeních.  Opatření je platné do odvolání.

Text opatření najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

 


Vážení rodiče, žáci,

zveřejňujeme prohlášení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020, na základě něhož se s účinností ode dne 11.3.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Další informace k této situaci momentálně nemáme k dispozici, sledujte, prosím, stránky školy.
 

Ivet Hennetmairová, ředitelka školy

 

 

----------------------------------------------------------

"Klára 3847" Osvětim

dokumentární divadelní inscenace

čtvrtek 5. 3. 2020, sraz 8:15 před kinem Metropol

 

--------------------------------------------- 

NEZAPOMEŇTE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 22.1.2020  OD 8 DO 15 HODIN


PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SPECIÁLNÍ ZIMNÍ PUNČ, PŘIJĎTE OCHUTNAT!!!


Žáci 1. ročníku nachystali pod vedením odborné vyučující paní Hlaviznové ukázku slavnostní valentinské tabule


-------------------------------------------------------

 

Pokračujeme v projektu HRDÁ ŠKOLA

 


BAREVNÝ TÝDEN

 


------------------------------------------------------------------------

................ a ples se nám opravdu vydařil...................
Upozorňujeme, že parkování v areálu parkoviště HOTELU FLORA je zpoplatněno!!!

 -------------------------------------

-------------------------------------

 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2020

----------------------------------------------------


A ZASE CELÁ ŠKOLA BOWLÍ


20.12.2019

----------------------------------

NAPROSTO PERFEKTNÍ DEN JAZYKŮ


19.12.2019 SOKOLOVNA CHVÁLKOVICE

 


----------------------------------------


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty narodni kvalifikace

Asociace

Projekt