Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Aktuality

Aktuality

Služba na sekretariátu školy v době prízdnin:


Počínaje 15.7. 2024 pondělí a středa od 8 do 13 hodin

 

 

----------------------------------------

Poděkování

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim kolegům pedagogům, kteří po několik let byli oblíbenými členy našeho týmu, a bohužel nás z důvodů stěhování musí opustit. Děkujeme panu učiteli Pavlu Stůjovi, panu učiteli Ondrovi Tesařovi a paní učitelce Krejčí za jejich práci a pracovní nasazení a těšíme se, že se s nimi rozloučíme alespoň na našem rozlučkovém teambuildingu v Norsku, kterého se  naposledy v našem kolektivu zúčastní.

 

Tým pedagogů SOŠS s.r.o.

-----------------------------------------------

Informace k přijímacímu řízení: zde 

Informace pro přijaté uchazeče

Zákonní zástupci a uchazeči, kteří byli na školu přijati, se dostaví na sekretariát školy ve zde uvedeném termínu k podpisu smlouvy o studiu:


pondělí a úterý 20. a 21.5.2024 od 8 do 17 hodin

středa, čtvrtek, pátek 22.-24.5.2024 od 8 do 14 hodin


V případě dotazů kontaktujte pí. Andrášikovu, sekretariát školy, tel. 731235003.

 

Výsledky přijímacího řízení zde

Tento zveřejněný seznam plně nahrazuje rozhodnutí ředitele školy (z legislativního hlediska platí, že rozhodnutím je pouze a výhradně seznam zpracovaný ředitelem školy s bodovými hodnoceními).

 

Harmonogram PZ: viz. tabulka

V termínech 10., 13. a 14. května 2024 - bude zpřístupěná možnost nahlížení do spisu.
 
Prosíme rodiče uchazečů, aby netelefonovali ohledně výsledků. Děkujeme.
§60j odst. 5 zákona říká výslovně „Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy 15.5.“. Ředitel školy může „mimoprávním“ zveřejněním předběžných výsledků vyvolat legitimní očekávání účastníka o konečném výsledku, který se ale může ještě změnit.
 

Kindertheater

Během maturitního týdne si žáci 1. B. v hodinách německého jazyka poprvé vyzkoušeli nácvik divadelního představení. Při tomto procesu učení nejde jen o práci s jazykem, ale také o práci s tělem, s hlasem, o hru v rolích. Důležitou úlohu zde má i kázeň všech zúčastněných a kvalita vztahů ve skupině. Těžištěm není závěrečné divadelní představení, nýbrž celý proces vzniku tohoto představení.

Žáci si připravili 3 pohádky – Brémští muzikanti, Žabí princ a Kocour v botách. A přestože závěrečné vystoupení není těžištěm, je jeho podstatnou součástí, a tak se i 1.B odvážila předvést pohádky žákům 1.A a pedagogickému sboru. Největší aplaus získala pohádka Žabí princ, v hlavní roli s Matějem V. a Jolanou P., kteří se krásně vžili do role. 

Přestože u některých „herců“ je ještě potřeba zapracovat na hlasitosti a artikulaci, já osobně všechny chválím. A to především za přístup. Žáci si připravili kostýmy, naučili se rýmovaný text v němčině, navzájem se podporovali, a v neposlední řadě všichni v daný den přišli a nenechali v tom spolužáky samotné. 

Velký potlesk získávají i ode mě.

Mgr. Lucie Krejčí


Němčina – komunikativně, digitálně i hravě

V dubnu jsme u nás přivítali návštěvu z Německa. Sasha si nejdříve popovídal s žáky 3.A a následně rozpovídal žáky 1.B. Mockrát děkujeme za příjemnou návštěvu a doufáme, že se Sashovi u nás líbilo.

Taktéž jsme si vyzkoušeli naše technické dovednosti, např. flexibilní úpravy v aplikaci CapCut, stříhání, vkládání, dabování. Žáci měli nadabovat krátký úsek z filmu v němčině. Objevily se filmy různých žánrů i stáří, od Sám doma, přes animované filmy (Shrek, My little Ponny) až k romantické komedii Gossip girl.

A třetí aktivitou byl oblíbený SpeakDating. Žáci si vymysleli vlastní identity. Tak se mezi námi objevil Michal z Prahy studující filozofii, zpěvák Marco, masérka celebrit Alina, studentka práv Erika či masérka Karina z Hamburku. Někteří si dokonce přinesli rekvizity a připojili k projevu výraznou mimiku a gestikulaci.  

Tak to byl náš duben v němčině. A co nás čeká v květnu? V květnu vás srdečně zveme na německé divadlo. Uvidíte tři pohádky bratří Grimmů.

Mgr. Lucie Krejčí

Kritéria PŘ 2024 pro školní rok 2024/2025: zde 

Obor: CESTOVNÍ RUCH (65-42-M/02)

 

Upozornění: Povinnou součástí přihlášky pro náš obor CESTOVNÍ RUCH (65-42-M/02) je lekářský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (viz. vyhláška 422/2023 Sb., §3, h). Dále je nutné dodat jako součást přihlášky doklady prokazující splnění kritérií přijímacího řízení vyhlášených ředitelem školy (viz. vyhláška 422/2023 Sb., §3), vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku ZŠ.


Celé znění vyhlášky (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) naleznete: zde

V případě dotazů ohledně PŘ pište na ondra.tes@seznam.cz

Ukliďme Česko – úklid, terénní cvičení i trochu sportu v jednom

Po 1. B se i 1. A zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.  Vybraná lokalita byla v okolí Radíkova a ZOO Olomouc. Po proškolení byli žáci rozděleni do 3 skupin a byly rozdány rukavice a pytle. Každá skupina se měla jinou cestou dostat k Fortu Radíkov. To se nám podařilo. Následně jsme se rozdělili do dvou skupin, s tím, že jedna šla po cyklotrase, druhá po NS Svatý Kopeček. Počasí nám vyšlo a tentokrát jsme se ani moc nenadřeli. Náš úklid se konal až měsíc po oficiálním datu a šlo vidět, že danou lokalitu již před námi jiní dobrovolníci uklidili. A to že to tam zůstalo uklizené, je jen dobrá zpráva. 

Mgr. Lucie Krejčí


Britské centrum knihovny UP

Ve středu 10. dubna navštívili studenti 3.A Britské centrum knihovny UP a získali různé cenné informace k mezinárodním zkouškám konaným v tomto centru. Zároveň se dozvěděli bližší informace o možnostech členství v tomto centru. Po zajímavé přednášce měli možnost nahlédnout do regálů a prozkoumat jaké knihy, audioknihy, učebnice a filmy toto centrum nabízí k zapůjčení.

Mgr. Ľubica Vysloužilová


Olympiáda v anglickém jazyce

V pátek 5.4. se na naší škole konalo finálové kolo Olympiády v anglickém jazyce. Po náročném prvním kole se vybraní studenti velmi zdatně popasovali s prezentováním svých názorů na zvolená témata i s různými doplňujícími otázkami.

Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!

1.místo: Ema Nullasová 4.A

2. místo: Kuba Melichárek 4.A

3. místo: Kristýna Vissková 3.A

4. místo: Thien Huong Phamová 1.A a Renato Pisano 4.A

5. místo: Denisa Dostalíková 2.A

                                                                                         Mgr. Ľubica Vysloužilová


 

Přijímací zkoušky nanečisto 2024: 

Výsledky přijímací zkoušky nanečisto: 

 

-------------------------------------------

Školní olympiáda - Jak známe naši republiku?


V předvánočním čase jsme se ve škole setkali naposledy před prázdninami v pátek 22. 12., abychom si zasoutěžili a podle olympijského hesla "není důležité vyhrát, ale zúčastnit se" se zapojili do celoškolní soutěže v cestovním ruchu. Tématem školního kola, určeného pro všechny třídy naší školy, byly všeobecné znalosti v tématu Česká republika. Protože naše vlast ve své moderní podobě oslavila své 30. jubileum, byly tématem velkého kvízu všeobecné znalosti o památkách, zeměpisu, historii, politice nebo sportu z posledních třech desetiletí. Testové otázky se věnovaly statistikám turismu v Olomouci, výkonům našich sportovců a sportovkyň na mezinárodní scéně, složení současné vládní koalice, orientaci v dálniční síti ČR nebo problematice současných literárních autorek.
Na přiložených fotografiích můžeme tak vidět vítěze jednotlivých tříd - v prvních ročnících Kristýnu Hájkovou a Aleše Piterku, Šimona Trávníčka a Petra Protivánka v druhém a třetím ročníku a také Terezu Koudelkovou z ročníku čtvrtého. Celkovým vítězem se s největším počtem bodů 89/110 stal Petr Protivánek ze 3.A (prvních patnáct studentů naleznete také v přiložené tabulce).
Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme vítězům. 
Za organizační tým Mgr. Pavel Stůj, Ph.D. 

P.S. pro všechny studenty, rodiče i přátele školy necháváme test nadále přístupný na tomto odkazu, pokud si toužíte také zasoutěžit nebo chcete jen prověřit své znalosti, neváhejte: https://forms.gle/…aL6 -------------------------------------------

Exkurze do Vídně

Datum: 21.12.2023, sraz: v 7:30., odjezd v 8 hod. - parkoviště u Slovanského domu - Hynaisová 11, Olomouc. Předpokládaný návrat 21 hod.


Turistická mapa Vídně ke stažení: zde

Ředitelké volno 

Ve středu 3.1. 2024 je vyhlášené ředitelské volno. 

-------------------------------------------

Prosinec – měsíc dobrých skutků

Prosinec nám teprve začal a my už máme splněné minimálně dva dobré skutky.

Krabice od bot

Jako každý rok jsme se zapojili do největší české sbírky vánočních dárků pro děti v nouzi. Dle nejnovější zprávy Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení žije v Česku těsně nad hranicí chudoby asi dva miliony lidí, pod touto hranicí je jich zhruba milion. Třetina domácností se po zaplacení všech nákladů octne na nule či pod ní. Oproti datům před několika lety je to zhoršení o více než deset procentních bodů. O to víc mě těší, že se do této akce zapojuje čím dál tím více našich žáků.

Dárcovství krve

„Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce "vstupuje" do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život.“

Žáci starších ročníků se zapojili do dárcovství krve. V budově transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc nás nejdříve uvítali, zdůraznili podstatné a seznámili s průběhem. Některým byl doporučen odklad již při registraci, některým až po rozboru krve, ale přesto jsme nějaké ty mililitry darovali.

Moc děkuji všem, kteří překonali svůj strach. Věřím, že z prvodárců se stanou dárci pravidelní.

Mgr. Lucie Krejčí

Vyjádření žáků k akcím naleznete: zde-------------------------------------------

Virtuálně v elektrárně

V rámci hodiny ekologie se třída 1.B a část třídy 1.A přesunula z lavic do nestřeženějších míst v ČR. Virtuálně jsme si prohlídli jadernou elektrárnu Dukovany patřící do skupiny ČEZ. Moderátoři nás poutavou a neotřelou formou seznámili s provozem celé jaderné elektrárny.

Závěrečnou soutěž vyhrála Jolana Preissová, která za správnou a nejrychlejší odpověď získala drobné ceny.

Blahopřeji

Mgr. Lucie Krejčí-------------------------------------------

Řekni, co jsi zažil – závěrečný workshop projektu Erasmus+

Cestováním a poznáváním naplněný rok 2023, kdy naše studentky a naši studenti navštívili pět různých zemí a naši učitelé v rámci další vzdělávání pedagogických pracovníků další dvě, jsme, beze vší skromnosti, velkolepě zakončili 5. 12. 2023 na dopoledním workshopu v kongresovém sále Parkhotelu Flora. Program, jehož moderování si vzal na starost pan učitel Stůj, zahájili kromě něj také motivační proslovy pana zastupitele a radního města Olomouce (náměstka pro školství a cestovní ruch) pana dr. Viktora Ticháka a samozřejmě také vedoucí celého projektu paní ředitelky Ivety Hennetmairové. Konec konců všichni tři tito předřečníci již měli s projektem Erasmus bohaté zkušenosti z dřívějška a rádi na něj dodnes vzpomínají. 
Po tomto oficiálním úvodu se rozjel kolotoč studentských prezentací, které nás v prvním hodinovém bloku provedly po tyrolském Mayrhofenu, portugalské Braze a španělské Malaze. Šestičlenné týmy nám ukázaly nejen svá pracoviště – hotely, kavárny nebo zábavní centra, ale podívali jsme se také na spoustu krásných míst, která nám představili v rámci shrnutí realizovaných volnočasových aktivit, zároveň nás seznámili s tím, jak plnili úkoly, vyplývající z cílů projektu Erasmus v rámci digitalizace, udržitelného cestovního ruchu, inkluze atd.. Rozhodně jsme se nenudili, ani u kompaktní a skvěle spolupracující rakouské skupiny, ani u dalších dvou, kde na sebe pozornost strhávali sehraní mluvčí obou skupin (Pavlína Dosoudilová, Katka Žampachová, Petr Protivánek a Šárka Pavelková).......

Pokračování: zde

Mgr. Pavel Stůj, PhD.


 

-------------------------------------------

Krátký report z „Procházky historickou Olomoucí“ 

Každý rok mají druháci na naší škole příležitost vyzkoušet si poprvé naostro průvodcování historickou Olomoucí. Letos jsme to my! Přesto, že naše obavy z našich nadcházejících výkonů byly nemalé, všichni jsme prošli s dobrými známkami (i s výbornými). Zjistili jsme, že jsme poměrně schopni si vzpomenout na nesčetná složitá data (hlavně díky přítomnosti našich oblíbených excerpčních lístků) a i když u některých z nás je potřeba posílit přednašečský vokál (aby jej slyšeli i lidé na druhém konci ulice), máme docela dobrý základ pro případnou budoucí průvodcovskou kariéru. Tuto první zkušenost jsme měli zpestřenou nikoli pouze ne zrovna nejpříznivějšími teplotními podmínkami, ale také například prohlídkou městské radnice, včetně výhledu z věže, na které jsem se i s dostatečně včasným varováním dost lekla pana vážného. A tak bych tuto naši první zkušenost zhodnotila jak velmi přínosnou a druhé kolo si určitě nejpozději na jaře vyzkoušíme před větším obecenstvem. 

 

Dorotea 2.A

 

-------------------------------------------

Třídní schůzky 

Třídní schůzky proběhnou v pondělí 13.11.2023 od 16:00 do 17:30. 

-----------------------------------------------------

Hrdá škola – Suit up day

Již po čtvrté, od roku 2019, vyměnili naši žáci pohodlné tepláky za elegantní oblečení. V rámci projektu „Hrdá škola“ proběhly tentokrát v hodinách cizích jazyků fashion shows s anglickým komentářem, zatančili jsme si na píseň Men in Black, nebo popsali oblečení svého spolužáka s oblíbeným skloňováním přídavných jmen v němčině. Samozřejmě nechybělo společné a skupinové fotografování.

Chválím především třídy 1. B a 3. A, kde elegantní černobílá převládala a zapojení do výše zmíněných aktivit bylo největší.


Mgr. Lucie Krejčí


-----------------------------------------------------

EXKURZE DO BARCELONY   2.- 5.10.2023 

Ve dnech 2.- 5. 10. 2023 jsme se jako španělská skupina třídy 2.A s paní učitelkou Misterovou rozhodli vyjet na exkurzi do Španělska – Barcelony.  

A jak to vše probíhalo? Dalo by se říct, že až nečekaně hladce! Cestou na letiště Barcelony šlo vše tak jak má, až tedy na málem ztracený kufr a větší unavenost z cestování. Přesto jsme se ještě první den stihli podívat na domy Antonia Gaudí, na chrám La Sagrada Familia a na krásnou večerní Barcelonu.

Druhým dnem jsme už nabrali dostatek síly na to vyrazit směrem ulicí La Rambla, přístav a krásné akvárium. Během celého výletu jsme měli dostatek času, abychom si mohli vyzkoušet nějaká tradiční jídla, popřípadě si odpočinout. 

Třetí den byla naším cílem hora Montjuïc. Výhled z daného místa byl oslnivý, dokázali jsme se shodnout, že něco takového kamera nemůže pořádně zachytit. Cestou dolů jsme si pověděli o kašnách, navštívili muzeum Joana Miró a také Olympijský bazén a stadion Barcelony. 

Čtvrtý den jsme už měli volno a tak jsme všichni vyrazili nakupovat jak dárečky pro nás, tak i pro rodinu. Někteří využili svůj čas na návštěvu pláže Barceloneta a stihli se ještě vykoupat v moři. Poté nás čekala už jen cesta zpět domů. Celým týdnem v Barceloně nás provázelo krásné slunečné počasí, proto jsme se vraceli těžkým krokem. 

Na Barcelonu a Španělsko jako takové jsme si odvezli jenom ty nejlepší vzpomínky. 


 

                                                                                                            Denisa Dostalíková, Adéla Gorčíková  2.A

-----------------------------------------------------

Focení tříd 9.10.2023

Focení tříd proběhne v pondělí 9.10.2023 v průběhu prvních vyučovacích hodin. 

Prosíme žáky, kteří mají zájem o více fototgrafií, popř. skupinové foto, ať vyplní tento formulář: zde

---------------------------------------------------------------- 

Drážďany 27.9.-28.9.2023

Ve středu 27.9.2023 jsme se sešli v 7 hodin na olomouckém hlavním nádraží, odkud jsme se vydali směr Praha. Cesta byla dlouhá, ale po deváté hodině jsme dorazili na hlavní nádraží v Praze. Tam jsme kvůli zpoždění vlaku do Drážďan čekali celkem 40 minut. Poté jsme už vyrazili směr Drážďany, do kterých jsme dojeli o hodinu později. Po příjezdu jsme se přesunuli do ubytování, které se nacházelo nedaleko nádraží Dresden - Neustadt. Po vybalení věcí jsme šli do centra města, kde jsme začali naši prohlídku, a to v rolích průvodců. Celý článek: zde


---------------------------------------------------------------- 

Kurz přípravy na certifikaci k mezinárodní zkoušce z AJ


Otevřen kurz přípravy na certifikaci k mezinárodní zkoušce z anglického jazyka.

Přihláška ke stažení: zde, tématický plán: zde

---------------------------------------------------------------- 

Adaptační kurz - Baldovec 2023/2024


Baldovec - Jistíme se navzájem

Ve dnech 17-18 9. 2023 se naše oba dva ročníky spolu se svými třídními učiteli Stůjem, Voltnerovou a učitelem tělocviku Tesařem obsadili stařičký autobus značky Karosa a vyrazili vstříc osudu. A jak se to celé seběhlo? Plní důvěry v našeho zkušeného řidiče v oranžové vestě pracovníka záchraně služby míříme na okraj Moravského krásu s nechvalně proslulou propasti Macocha. Ubytováváme se bleskurychle v útulných chatkách a bez zbytečných okolků se těšíme na seznamovací aktivity pod vedením zkušených animátorů Romana a Jardy......Celý článek naleznete: zdePavel Stůj a Dagmar Voltnerová

---------------------------------------------------------------- 

 

Hrdá škola – Den školníka

I letos se snažíme zpříjemnit náš školní den nějakou tou srandou. Jako budoucí animátoři/průvodci si budeme umět udělat srandu i sami ze sebe.

Tento měsíc se nás sice zapojilo méně, o to více všem zúčastněným děkuji. Touto akcí chceme ale především poděkovat hlavně naší paní uklízečce a našim dvěma jediným mužským zástupcům pedagogického sboru. 

Děkujeme Marlen Mozzerové, která nás vždy s úsměvem krásně pozdraví a její zásluhou máme čistou a voňavou školu.  A vzdáváme díky i Mgr. Ondrovi Tesařovi i a Dr. Pavlovi Stůjovi, kteří místy zastupují práci školníka. Jim vděčíme za to, že máme sešroubované židličky, sestavený nábytek. Vše potřebné přenesou a drobné věci opraví. 

 


 

Mgr. Lucie Krejčí

---------------------------------------------------------------- 

Ukliďme Česko 2023/2024

Opět po roce se žáci naší školy v rámci předmětu ekologie zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Tentokrát jsme si vybrali lokalitu kolem sídliště Černá cesta. Nejdříve žáci uklidili nejbližší okolí školy a přilehlé prodejny Lídl, následně samotné sídliště, ale největší nepořádek nás čekal na Černé cestě směrem ke Klášternímu Hradisku. Celkem jsme prošli přibližně 4,7 ha a odnesli 250 kg odpadu.

Mockrát děkuji celé třídě 1.B, která se velmi aktivně zapojila do úklidu.


Mgr. Lucie Krejčí

---------------------------------------------------------------- 

Školní výlet na raftech – super zážitek i vystoupení z komfortní zóny

Ve dnech 7. a 8. 9. se na přání uskutečnil výlet na raftech. Pro tento výlet jsme si vybrali Rafting Morava, společnost s 20. letou tradicí.

Ve čtvrtek dopoledne jsme nasedli na vlak směr Mohelnice. První výzva nás čekala hned v Mohelnici, kdy jsme se vším tím kempingovým vybavením museli dojít pěšky od nádraží k říčce Mírovce. Zde nás již čekali instruktoři, kteří provedli instruktáž a vysvětlili pravidla.

celý článek: zde


Mgr. Lucie Krejčí

---------------------------------------------------------------- 

Kroužky, kurzy a mimoškolní aktivity

Nabídka kroužků, kurzů, a jakýchkoliv mimoškolních aktivit bude zveřejněna po 15. září i s podmínkami jejich uskutečnění a realizace (min. počet účastníků, cena, čas ...)

----------------------------------------------------------------

 

„Lyžařský zájezd 2023 Itálie – Aprica “ 

Termín: 19. 1. – 22. 1. 2024, odjezd 18. 1., návrat 23. 1.

Cena: 7.990,- Kč do 18 let, 8.490,- Kč nad 18 let

Závazná přihláška ke stažení: zde

Leták ke stažení: zde

Termíny: odevzdání přihlášky do 13.9.2023 (na sekretariát), termín zaplacení do 20.9.2023----------------------------------------------------------------

Zahájení školního roku 2023/2024

Nástup do školy 4.9.2023, zahájení výuky v 8. hodin.

Délka výuky první týden šk. roku: pondělí: 2 vyučovací hodiny, úterý: 5 hodin, středa, čtvrtek: podle rozvrhu, pátek 5 hodin (z důvodu konání maturit)   

Organizace školního roku zde


-----------------------------------------------------------------

Datum konání zkoušky  - didaktické testy společná část MZ


4. 9. 2023 Český jazyk a literatura od 12:00 

5. 9. 2023 Matematika od 8:30, Anglický jazyk od 12:30

6. 9. 2023 Matematika rozšiřující 13:00 


Pozvánky k DT společná část byly zaslány 16.8. 2023 na emailové adresy žáků, uvedených v systému Certis.


ROZPIS PROFILOVÝCH ZKOUŠEK 8.9.2023: ZDE 

------------------------------------------------

Adaptační kurz 2023/2024

Adaptační kurz pro 1. ročník šk. roku 2023/2024 proběhne v rekreačním středisku Baldovec od neděle 17.9.2023 do pondělí 18.9.2023. Odkaz: Baldovec centrum zábavy | BALDOVEC

Vice informací brzy...

--------------------------------------


Veškeré info pro podzimní termín MZ na odkaze MZ 2023 zde


-------------------------------------------

 

Informace pro uchazeče - JPZ

Výsledky přijímacího řízení: 2. kolo šk. rok 2023/2024: zde

Přijímací řízení 2. kolo, info: zde

Přihláška a ostatní požadované dokumenty musí být doručeny do školy do pátku 19.5.2023 do 14 hodin.

Do spisu lze před vydáním rozhodnutí o nepřijetí nahlédnout do 23.5.2023, do 12 hodin.

-----------------------

Průvodcování v ZOO Olomouc 15. 6. 2023

V rámci čtvrteční odborné praxe si žáci 2. ročníku vyzkoušeli průvodcovat po ZOO Olomouc. Každý si připravil krátký průvodcovský text, který třídě přednesl. Žáci měli možnost vyzkoušet si průvodcování v trochu atypickém prostředí. Procházku jsme si moc užili a už se opět těšíme se na příští rok!   

 


 

Tereza Voleská         

-----------------------

ERASMUS +, průběžná zpráva - Španělsko - MALAGA 2023 (Krátkodobá mobilita studentů)

 


Zprávy z probíhajícího projektu ERASMUS + ve Španělsku naleznete: zde

Pravidelně aktualizovanou fotogalerii naleznete: zde

-----------------------

ERASMUS +, průběžná zpráva - Portugalsko - BRAGA 2023 (Krátkodobá mobilita studentů)

Zprávy z probíhajícího projektu ERASMUS + v Portugalsku naleznete: zde

Pravidelně aktualizovanou fotogalerii naleznete: zde


Naše pracovní skupiny v Braze: 

-----------------------

Informace pro uchazeče - JPZ

Rozhodnutí o nepřijetí lze vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách ode dne 3.5.2023

Výsledky přijímacího řízení: 1. kolo šk. rok 2023/2024: zde

Výsledky JPZ byly rovněž zaslány na Vaše e-mailové adresy. 

VÝZVA

Před vydáním rozhodnutí v rámci přijímacího řízení je dle §36 odst.3 SŘ účastníkům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí ke studiu do 1. ročníku na střední školu pro školní rok 2023/2024. Podklady budou uzavřeny dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. 28.4.2023. Nahlédnutí do spisu a vyjádžení se k podkladům lze do 2.5.2023 v úředních hodinách sekretariátu školy.

25.4.2023

Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS.

ředitelka školy

Veškeré informace k přijímacímu řízení  zde

-----------------------  

ERASMUS +, průběžná zpráva - Německo (Krátkodobá mobilita studentů)

Zprávy z probíhajícího projektu ERASMUS + v Německu (Lipsko) najdete: zde (aktualiz. 07.05.2023)

Pravidelně aktualizovanou fotogalerii naleznete: zde

Rozhovor 9.5.2023

Památník bitvy národů v Lipsku – Völkerschlachtdenkmal 8.5.2023

Zápisky účastnice Erasmu z prvního květnového týdne 2.5. - 7.5. 2023

Návštěva Drážďan 1.5.2023

Skalní most Bastei 30.4.2023

Loučení a vítání 29.4.2023

Další pracovní den 28.4.2023

Kanalrundfahrt 27.4.2023

Wildpark 26.4.2023

Všechny zprávy z Erasmu+ v Německu naleznete: zde 


 

 

                                                                     ----------------------- 

„Po stopách poštovní schránky“ – nový produkt školní cestovní agentury CA CAM

Žáci 2. ročníku vymysleli a připravili nový produkt s názvem Po stopách poštovní schránky. Tento přibližně hodinu a půl dlouhý vzdělávací program, je určený pro 1. stupeň základní školy a probíhá na Svatém Kopečku v Olomouci. Pilotně byl program odzkoušen u žáků naší školy a následně 4.5. 2023 představen žákům 4. ročníku ZŠ Dvorského, Sv. Kopeček. Naši „průvodci“ si rozdělili 2 třídy ze 4. ročníku do šesti skupinek, rozdali pracovní listy a naučná procházka začala. Týmy plnily úkoly, malovaly, počítaly, běhaly, učily se básničku… Velice šikovné děti úkoly zvládaly bez problémů, počasí nám také přálo! Na konci celé procházky čekal na děti poklad a diplomy. Moc děkujeme Základní škole Dvorského za účast a vytvoření milé a soutěživé atmosféry!

 

Tereza Voleská


  -----------------------

Deset tisíc kroků

I naše škole se zapojila do dubnové výzvy 10.000 kroků. Patnáct aktivně zapojených žáků z 2. A celkem ušlo 2 502,74 km a získalo 98,75 bodů.

Na předních příčkách se umístili Petr Protivánek (440, 26 km), Šárka Pavelková (300, 53 km) a Tobiáš Vítek (298, 35 km). Blahopřeji!

Udělali jsme tím něco pro naše psychické i fyzické zdraví.

Slova vítěze

Za mě velmi dobré zpestření dubna. Donutilo mne to více chodit po Olomouci pěšky a 5 km se stalo mým denním minimem, což je u mne opravdu úspěch. Dále jsem si telefon nechával u sebe, když jsem obsluhoval v kavárně, ve které pracuji, a díky aplikaci jsem zjistil, že se jako obsluha nachodím až 25 km denně.

-----------------------

Hrdá škola – upcycling day

Cílem tohoto dne bylo přeměnit alespoň 1 předmět, který je na vyhození, v něco užitečného, co bude dále sloužit.

Probudili jsme v sobě umělce a z vyřazené poličky z kabinetu jsme udělali základnu naší školní minizahrady. Rostliny jsou zatím malé, tak jsme se spíše jen teoreticky pobavili o schopnosti rostlin snižovat účinky tepelného ostrova města.

Z košíku na jahody byl vytvořen hmyzí hotel, jehož hlavním úkolem je poskytnou užitečnému hmyzu bezpečný úklid a poklidné místo k hnízdění. Doufáme, že se nám hmyz následně odmění svými službami.

 

Mgr. Lucie Krejčí

 

-----------------------

Mladý průvodce – soutěž mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu s mezinárodní účastí 2023

I v letošním roce se naše škola zúčastnila soutěže Mladý průvodce, která se každoročně koná v Ostravě. Tématem tohoto ročníku byla „Pohádková dovolená“. Školu reprezentovaly žákyně 3. ročníku Pavlína Dosoudilová a Ludmila Novotná. Výsledkem dvouměsíční přípravy byl návrh 5-denního pobytově-poznávacího zájezdu pro aktivní dovolenou rodin s dětmi předškolního věku – v našem případě pro rodiny s osvojenými dětmi po pohádkových místech střední Moravy s názvem Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Soutěž zahrnovala vědomostní test z geografických znalostí České a Slovenské republiky a ústní představení výše uvedeného zájezdu, které bylo doplněné power-pointovou prezentací. Holky se umístily na krásném 4. místě (3. místo uteklo o 1 bod!)! Za reprezentaci školy jim patří velký dík!Příprava byla náročná, dlouhá, ale jistě přínosná! 

Prezentace ke stažení: zde


 

Tereza Voleská

________________
ERASMUS +, průběžná zpráva - Rakousko (Krátkodobá mobilita studentů)

Zprávy z probíhajícího projektu ERASMUS + v Rakousku (Tyrolsko) najdete: zde (aktualiz. 02.02.2023)

________________  

Beseda o alkoholu

Dne 10.1.2023 proběhla ve 2. a 3.ročníku beseda s lídrem skupiny Nebe Petrem Harazinem, který žáky seznámil v prezentaci se svým životním příběhem a s úskalími svého boje s alkoholem. Vyprávění doplnil o osobní momenty, ze kterých některým žákům až mrazilo. Zmínil nebezpečí, projevy a možnosti jak svou situaci zvládnout. Následovala diskuze, při které žáci kladli osobní otázky, na které jim host velice ochotně odpověděl. Myslím, že nikoho ze zúčastněných nenechal jeho příběh a povídání bez vnitřní odezvy.

EU a mediální gramotnost

Dne 13.1.2023 proběhl ve 3.ročníku workshop na téma Fake news. Žáci si vyzkoušeli únikovou hru Fakescape, kde bylo jejich úkolem zjistit, který kandidát na prezidenta je nejvěrohodnější. Sbírali indicie, které je dovedly až k odemčení virtuálních dveří. Vyzkoušeli si jak se tvoří "fakové" fotografie, co lze v médiích brát vážně či nikoli. Hledání indicií a následná diskuze vtáhla do problematiky každého a nikdo si nevšiml, jak rychle 2 hodiny uběhly. Tento workshop proběhl ve spolupráci s Evropským parlamentem, se zastoupením v Praze.

Mgr. Jana Zvonková Mazánková

________________  

Petr Pavel je i naším prezidentem

Ve spolupráci se třídami 4. B (Aneta Skácelová, Matěj Zaorálek) a 4. A (Aneta Fafílková) proběhlo v pátek 27. 1. školní kolo fiktivních prezidentských voleb. V našem výběru mezi dvěma kandidáty druhého kola jasně (s více než 90 % hlasů) zvítězil gen. v. v. Petr Pavel. Všem voličům (nezletilým i zletilým) děkujeme za účast a věříme, že budoucí prvovoliči budou chodit k volbám i v budoucnu. 

Za volební komisi Mgr. Pavel Stůj, Ph.D.

 


_________
_______     

Výsledky zeměpisné olympiády 2023

Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Body celkem

1.

Skácelová Aneta

4. A

22

2.

Dosoudilová Pavlína

3. A

21

3.

Vissková Kristýna

2. A

17

 

Další pořadí k nahlédnutí. Správné řešení s vysvětlením bude podáno zájemcům v pátek 27. ledna od 7:30 v učebně CA.

Děkuji za hojnou účast a vítězům blahopřeji

Mgr. Lucie Krejčí


    ________________

Sluňákov

Máme za sebou další dvě aktivity se zaměřením na ekologii.

V prosinci se zúčastnila třída 1. A programu „Tričko“. Během tříhodinového programu získali žáci mimo jiné odpovědi na otázky: Co se dozvíme ze štítku na tričku a co naopak ne? Odkud se vzala bavlna na jeho výrobu?  Kdo a za jakých podmínek tričko ušil, kolik dostal zaplaceno?

V  lednu jsme zajeli se třídou 2. A do centra ekologických aktivit za programem „My a klima – bude změna? Tento program shrnul, upevnil a prohloubil učivo o klimatické změně.  Žáci nejdříve byli vtáhnuti do tématu pomocí hry bingo, poté se podívali na video hnutí Fridays for Future, kde jejich vrstevníci volají po globálním řešení klimatické krize. Následně proběhla diskuze, vyhledávání informací v týmech. Mezi další aktivity patřila práce se sdíleným dokumentem, porada či práce na stanovištích. Jsem velmi pyšná, že naši žáci dokázali správně a velmi rychle zodpovědět všechny dotazy v závěrečném kvízu.

V obou programech jsme se soustředili na to, co můžeme udělat my sami. Protože každý svými činy může přispět jak ke zhoršení, tak naopak i ke zlepšení situace.

Záleží jen na nás, jak vnímáme svět kolem nás.

Mgr. Lucie Krejčí


 ________________ 

Hrdá škola – Den dvojčat

A protože toho máme všichni na konci pololetí plné kecky, je potřeba se trochu odreagovat. Na den jsme se stali dvojčaty. Stejné oblečení, účesy, stejné vystupování nebo hlášky, do toho všeho jsme se pustili.

A stálo to za to!


Mgr. Lucie Krejčí


 ________________ 

MATURITNÍ PLES 4.A a 4.B (Slovanský dům 6. 1. 2023)

Po dlouhých dvou letech se uspořádal dle mého soudu nadmíru vydařený maturitní ples obou našich absolventských ročníků. Ve spolupráci s marketingovými specialisty z organizace Raketou na Mars si ples zorganizovali sami maturanti a program zvládli na výbornou. Po tradičních proslovech zástupců školy i obou tříd následovalo dechberoucí představení skupiny 331 Dance Studio, s naší premiantkou Anetou Fafílkovou. Nechybělo pečlivě nacvičené předtančení v podání 4. A a první část večera vyvrcholila šerpováním absolventů. Po prvních tancích s rodiči program pokračoval také dalšími choreografiemi, které nás provedly napříč časem jednotlivými hudebními žánry a tanečními styly. Ostatně i z přiložených fotografií můžete sami posoudit, že o dobrou náladu, skvělé tance i elegantní taneční páry rozhodně nouze nebyla. Děkujeme.

Mgr. Pavel Stůj, Ph.D.  


________________ 

Zapojení do projektů ve školním roce 2022/2023

Erasmus + odkaz: zdeOperační program Jan Amos Komenský odkaz: zdeNPO – Digitální propast, odkaz: zde

__________________

Předvánoční Vídeň a my!

20. 12. jsme se vydali do krásné předvánoční Vídně. Žáci 2. a 3. ročníku si pro nás a pro žáky ze základní školy ze Štěpánova, připravili procházku spojenou s odborným výkladem po zajímavých atraktivitách města, jako jsou například Museumsquartier, Hofburg, Albertina, Oper, Stephansdom, Burgtheater… Dvouhodinová procházka byla zakončena na vánočních trzích u radnice, která všudepřítomnou vánoční atmosféru ještě více podpořila. I přes velice chladné počasí jsme si celý den užili, připravili se na krásný vánoční čas a v příštím roce se budeme opět těšit!

Danke Wien und Frohe Weihnachten!

Tereza Voleská


__________________

India Days 2022

Třetí ročník akce India Days se bezesporu povedl: součástí programu byl už tradičně parfém, tanec, vyzkoušení tanečních prvků, meditace i sárí show. Dobrá atmosféra ve třídách je patrná ze všech fotek. 

Mgr. Dagmar Voltnerová


_______________

Anglická olympiáda

V průběhu listopadu proběhla dvě kola anglické olympiády. První kolo bylo již tradičně ve znamení psaní eseje, tématy byla například "osobnost, která mě inspiruje," nebo "můj největší strach." Závěrečné kolo se neslo ve znamení zbrusu nového konceptu: kromě standardního individuálního projevu se pracovalo ve skupinách a tvořila se originální verze tradiční pohádky. Věříme, že akce dala možnost všem účastníkům objevovat své netušené improvizační dovednosti a je nám ctí vyhlásit vítěze: v kategorii Junior se umístili: na prvním místě z 1.A Anežka Smahelová a v kategorii Senior je na prvním místě z 4.B Anička Havelková. Jména dalších vítězů najdete na společných diplomech pod článkem. Děkujeme všem za účast a těšíme se na pokračování v příštím roce.
 
Mgr. Valentová a Mgr. Voltnerová


__________________

Hrdá škola 2022/2023

Stále pokračujeme v projektu Hrdé školy a jednou měsíčně si zpestříme náš školní den. V listopadu proběhl den bez batohu a tak žáci nosili věci v pozoruhodných zavazadlech jako např. v krabici od piva, v polštáři, kýblu, nebo v košíčcích.

Během prosince myslíme na druhé, kteří neměli takové štěstí jako my. Proto jsme se opět zapojili do sbírky Krabice od bot. Žáci 1., 2. a 4. ročníku donesli dárky, které určitě holkám a klukům udělají velkou radost.

Všem zapojeným mockrát děkuji.

Lucie Krejčí

 


 

__________________

Letecká doprava - učíme se interaktivně!

V rámci tématu letecká doprava jsme 30. 11. 2022 navštívili velice zajímavou exkurzi výcvikového střediska pilotů a palubního personálu na letišti v Praze. Dvouhodinový program byl nabytý teoretickými informacemi, ale hlavně těmi interaktivními! Profesionální letušky nám představily zásady bezpečnostních pravidel, ukázaly nám pilotní simulátory (statické a pohyblivé). Vyzkoušeli jsme si nácvik evakuace – převlečení do kombinéz, simulace evakuace letadla po skluzu. Žáci si sami vyzkoušeli roli stevarda a stevardky na palubě včetně poskytnutí úvodních bezpečnostních pokynů.

A protože se u nás ve škole učíme i průvodcovskou činnost, odpolední program byl vyplněn dvou hodinovou procházkou s profesionální průvodkyní po areálu Pražského hradu. Prohlédli jsme si jednotlivá nádvoří, Starý královský palác, Katedrálu sv. Víta a další paláce areálu. Vánoční atmosféra celý program příjemně zpestřila.

Exkurze se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku. Všem patří velká pochvala za aktivní účast, spolupráci a bezva náladu!

Tak zase za rok na Letišti Václava Havla na viděnou!


Tereza Voleská


 

__________________ 

FILMFEST Olomouc a návštěva Arcibiskupského paláce

V pátek 11.11. 2022 jsme dopoledne navštívili Arcibiskupský palác, sídlo olomouckých arcibiskupů. Paní průvodkyně nás provedla krásnými barokními prostory a seznámila při poutavém výkladu s místy, kde se odehrály naše dějiny a působily zde známé osobnosti.

Od 10.00 nás v Arcidiecézním muzeu čekala projekce německého filmu s titulky "Na tahu" (Nightlife). Jedna noc, jedno rande, kamarád v Berlíně, co vše se může během noci stát? Barman Milo vede noční život, ale už to pro něho není to pravé a chce změnit svůj život. Zamiluje se... Série katastrofických i vtipných situací nás pobavila ve filmu Na tahu, kde žáci přestali vnímat, že se jedná o film v německém jazyce a byli vtaženi do děje.


__________________ 

 

 

 

 -

 

 

Starší aktuality naleznete: zde


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol