Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Odborná praxe

Odborná praxe

Termíny souhrnné odborné praxe  pro školní rok 2019/2020

3. ročník: od 4. 5. do 12. 6. 2020, 15.6. jsou žáci přítomni ve škole a odevzdají formuláře hodnocení a docházky z praxe!

2. ročník: od 4. 5. do 31.5.2020, 1. 6. jsou žáci přítomni ve škole a odevzdají formuláře hodnocení a docházky z praxe!

 

Smlouvy na praxi jsou k vyzvednutí ve dvojím vyhotovení na sekretariátu školy. 


Smlouvy musí být potvrzené oběma stranami a odevzdané vedoucí vyučující odborné praxe, paní Bc. Korčákové,  a to nejpozději do 31. 3. 2020.  Po ukončení praxe odevzdají žáci vedoucí vyučující odborné praxe Hodnotící formulář i Docházku, jinak nemůže být celkové hodnocení z praxe uzavřeno.

Formuláře hodnocení a docházky jsou k dispozici na sekretariátu školy.


Co je cílem odborné praxe?


Studenti si v praxi prověří svoje doposud osvojené kompetence z výuky odborných předmětů, jako například Technika obsluhy a služeb, Metodika cestovního ruchu, Průvodcovská a animátorská činnost, Řízení lidských zdrojů, Profesní komunikace a dalších provázaných předmětů, a dále si je rozšiřují. K těmto kompetencím se řadí schopnost vykonávat odborné, organizační, obchodně-podnikatelské a řídící činnosti v oblasti služeb cestovního ruchu, schopnost samostatné i týmové práce, schopnost proniknout do základů podnikání a pochopení základních ekonomických pojmů a praktik, souvisejících se studovaným oborem. Mají možnost se seznámit s prostředím, ve kterém by měli po absolvování studia pracovat.
Prvořadým cílem odborné praxe je tedy prověřit odborné znalosti a dovednosti přímo v CK, CA, IC, hotelech, ubytovacích a stravovacích zařízeních, zdokonalit se v průvodcovské a animační činnosti, naučit se zvládat běžné i mimořádné situace, sledovat dění v oblasti služeb CR.

Hodnocení výsledků studentů

 

Studenti si vedou docházku praxe, do které si  stručně zaznamenávají prováděné úkoly a činnosti, s odborným vyučujícím po jejím ukončení shrnou získané pracovní poznatky a zkušenosti a závěrem vyhodnotí celkový přínos praxe.

Další hodnocení je prováděno ze strany organizací či zařízení, kde student praxi provádí, a to prostřednictvím hodnotícího formuláře. Tento je vyplněn zástupcem dané organizace. Zaměstnavatel zde posoudí zájem o práci, aktivitu, odborné znalosti, jazykové a komunikační schopnosti, vystupování a upravenost, plnění zadaných úkolů, vhodnost pro daný obor atd. Činnost a chování studentů jsou průběžně kontrolovány a hodnoceny vedoucím vyučujícím odborné praxe.


Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS.

  
ředitelka školy


missing image :/praxe


    


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol