Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Dějepis a dějiny kultury

Dějepis a dějiny kultury

VÝUKA DDK - aktuálně do 2. 6. - Vikingové a jejich expanze


Úkol č. 14 - Franská říše

Úkol na email do 12. 6. - otázky k přednášce a pracovní list: 

Otázky:

  1. Co všechno vím o Francii.
  2. Kde a ve kterém století vznikla francká říše? Který panovník ji založil?
  3. Od jakého kmene odvozujeme název francké říše i dnešní Francie?
  4. Jaké panovnické rody ve francké říši vládli?
  5. Jakou funkci plnili ve správě státu majordomové?
  6.  Jakých významných vojensko-politických úspěchů dosáhli:  a) Karel Martel?  b) Pipin Krátký?               
  7.   Z jakých důvodů je Karel Veliký považován za největšího panovníka říše?
  8.  Jak ve středověku fungoval feudální systém?
  9.  Vysvětli pojmy:  a) karolínská renesance     b) karolínská minuskule 
  10.  V čem spočívá význam verdunské smlouvy z roku 843
Přečíst si úryvek z Fredegarovy kroniky a vypracovaný list přiložit rovněž k emailu: 
Pracovní list - O sámově říši

Předchozí:

Úkol č. 13 - Vikingové (do 2. 6.) - Videopřednáška zde 
Úkoly- Zodpověděď kontrolní otázky z přednášky: 
1) Jak vypadala společnost a náboženství Vikingů?
2) Proč začaly jejich válečnické výpravy? 
3) Kterými směry pluli a jak se jim na jednotlivých územích přezdívalo? 
4) V kterém roce došlo k prvnímu vikingskému výpadu v Anglii a co se stalo?
5) Kdo byl Vilém Dobyvatel a díky jaké bitvě získal tuto přezdívku?
6) Kam se vypravili Norští, Dánští a Švédští Vikingové?
7) Vlastní názor na Vikingy, seriály, jejich kulturu. Jiné potřehy (např. proč jsem zase nebyl/a na zoomu ;)  

Úkol č. 12 - Islám a expaze Arabů - do 19. 5.

1) Podívat se na video o Expanzi Arabské říše (7. století) - v přednášce jsou dále vysvětleny všechny úkoly, napsat zápis 

a) Přečíst si článek o sdružení Islám v ČR nechceme a šíření nenávisti - vysvětlit co sdružení o Islámu říká nepravdivě a co jsou skutečné a nezkreslené informace. Můžete přidat vlastní názor. 
b) Vysvětlit s využitím učebnice nebo internetu význam slov - šari'a, hidžra, hadždž, Mekka, Ka'aba, džihád, Ramadán, minaret, imám (jako bonus al-k uh lul)
c) Srovnat podle učebnice ZSV nebo vlastních znalostí do tabulky tři nejvýznamější náboženství, o kterých jsme se učili (Judaismus, Křesťanství, Islám)

Úkoly (všechny tři - shrnutí články, vysvětlení slov i srovnání náboženství) zaslat na email do 19. 5.

 

Úkol č. 11 - Stěhování národů (do 12. 5.)

Jak už víte, Řím nezanikl ze dne na den, ale vliv na to měla spousta faktorů, od demografických změn (změny obyvatelstva) po klimatické změny. Vaším dnešním úkolem bude poslechnout si příběh o stěhování národů a následně se tyto změny pokusit zaznačit do slepé mapy.

1) Odpovědět na otázky týkající se výukového videa: https://www.youtube.com/watch?v=El5qIJWkeHc&t=3s

a) Kdy začalo stěhování národů a jaké byly jeho příčiny?
b) Kudy procházely jednotlivé kměny - Vizigóti, Vandalové, Ostrogóti, Frankové, Anglové, Sasové a kde se nakonec usadily?
c) Jak situaci ovlivnily další příchozí - Avaři a Slované (opakování z dějin jazyka, jak se Slované dělí)?

2) Zakreslit si do slepé mapy (barevně) pohyb jednotlivých kmenů - buď s využitím mapy (viz výše) nebo podle videa.
Odpovědi a slepou mapu zaslat na email do 12. 5.


Úkol č. 10 - STŘEDOVĚK NESKONČIL - STŘEDOVĚK TRVÁ 

-Podívat se na přednášku o středověku a napsat odpovědi na otázky řečené v závěru.  https://www.loom.com/share/a74f11125d914c16bf0e7135777de639
O jakých meznících středověku se zmiňuji, co o něm víte a jaké zajímavosti jste se z přednášky dozvěděli. Odpovědi na email do příštího týdne 5. 5. - kdy bude dalěí dějepis. 

Úkol č. 9 - opakování Říma - myšlenková mapa (video)

Podívat se na krátké video - s využitím myšlenkové mapy k opakování účiva.
Poslat na email do 26. 4. - vaši vlastní myšlenkovou mapu (čím hezčí, barevnější a přehlednější - tím lepší)
TEST SI NAPÍŠEME v Pondělí 27. 4. - na zoomu se můžete těsně před testem krátce zeptat na nejasnosti, pak dostanete odkaz na etesty.Předchozí úkoly:

1) Úkol č. 1- Římská republika - výpisek z online učebnice a vysvětlení pojmů (Secese, patriciové, senát, atd.) - do 13. 3.

2) Úkol č. 2 - Punské války - videovýpisek a příběh o Hannibalově tažení (do 16. 3.)

3) Úkol č. 3 - světové pandemie - poslat odpovědi z krátkého závěrečného testu (do 20. 3.)

4) Úkol č. 4- Krize římské republiky - videovýpisek o Caesarovi a pracovní list - Spartakovo povstání (do 22. 3.)

5) Úkol č. 5 - Počátek císařství v Římě - videovýpisek a pracovní list Zkáza Pompejí (do 29. 3.)

6) Úkol č. 6 - Římské císařství v dokumentech TV seznam a Prima Zoom - Limes Romanus - komentář (do 2. 4.)

7) Úkol č. 7 - Římská kultura - malířství, architektura, náboženství, věda a literatura - nejvýznamnější památka (do 13. 4.)

8) Úkol č. 8 - Šíření křesťanství, Dominát a zánik říše - videovýpisek, pro zájemce i video - Ježíš Kristus (do 20. 4.)

9) Úkol č. 9 - Myšlenková mapa - příprava na test ze dějin Říma (do 26. 4.)

10) Test z dějin Říma - 27. 4. - formuláře google 

11) Úkol č. 10 - úvod do středověku - přednáška a otázky k ní (do 5. 5.)
https://www.loom.com/share/a74f11125d914c16bf0e7135777de639

12) Úkol č. 11 - Stěhování národů - slepá mapa (do 12. 5.)

13) Úkol č. 12 - Arabská expanze - otázky a četba článku (do 19. 5.)

14) Úkol č. 13 - Vikingové - videopřednáška https://www.loom.com/share/98514d6b6a984a50998fa18fac9d126d (do 2. 6.)

 15) Úkol č. 14 - Franská říše (do 12. 6.)

Předcházející úkoly podrobně najdete v přirozeném dokumentu - Předchozí úkoly

Sleduj novinky pod odkazem výuková videa 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol