Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Ekonomické předměty >> Management a marketing

Management a marketing

Management (z latinského slova manus = ruka) je umění řízení nebo také může označovat skupinu vedoucích pracovníků.

Marketing (z anglického slova market = trh) je proces, který zajišťuje poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníků tak, aby byly dosaženy cíle firmy.

Počátky marketingu i managementu jsou na konci 19. století.


Na naší škole existuje jednoletý předmět Management a marketing, jehož cílem je seznámit Vás s významem marketingu a managementu, naučí Vás používat jednotlivé nástroje marketingového mixu (produkt, cena, propagace atd.) a orientovat se v jednotlivých manažerských funkcích (plánování, organizování, motivace atd.).
Učivo tohoto předmětu je součástí maturitní zkoušky Cestovní ruch a ekonomika.

Těším se na společné hodiny!

Ing. Lucie Hrušková


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol