Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Základy společen. věd

Základy společen. věd

Charakteristika předmětu ZSV


Předmět Základy společenských věd seznamuje se společenskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku. Žáci získají důležitý přehled v těchto oblastech, aby si dovedli sami vytvořit názor, prezentovat ho a byli schopni samostatného myšlení a vyjadřování.

Získají obraz o celosvětovém dění, uspořádání světa, právech občanů, zaujmou postoje k vybraným situacím a problémům ve společnosti, dokáží uplatňovat žádoucí sociální návyky a vzorce chování, zorientují se v základních filozofických otázkách, naučí se prosazovat své oprávněné zájmy s ohledem na potřeby, názory, zájmy a práva druhých lidí.

Otázky z oblasti základů společenských věd jsou velmi často předmětem přijímacího řízení na vysoké školy v České republice. Obsah tohoto předmětu může pomoci v přípravě k přijímacím zkouškám na VŠ nejen v testu ze základů společenských věd, ale i v testu ze studijních předpokladů.

 


Mgr. Jana Mazánková


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol