Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Český jazyk >> 3. ročník

3. ročník

materiály ke studiu

VÝUKA ČJL (AKTUÁLNĚ Úkol 12 - Dokončení světové prózy)

Dotazy ohledně čtenářských deníků: Vaší povinností je mít jako vždy za jeden školní rok 10 položek v deníku. Minimálně pět knih z povinné literatury (jedna z nich může být apokalypsa), pět knih povinně volitelných. Deník v elektronické nebo v rukou psané podobě zaslat ke kontrole nejpozději do 20. 6.

 

Poslední úkol do ČJL - test, vyplnění 15. - 16. 6. - odkaz zde: https://forms.gle/4KwfKGLorM6JADYp6 Předchozí úkol - 

Úkol č. 12 - Světová literatura v Anglii a Rusku + didaktický test

Zhlédnout poslední videopřednášku na loom: Světová literatura 1. pol. 20. století  

A) Na email zaslat odpovědi na kontrolní otázky k přednášce:

1) Kdo jsou nejvýznamější představitelé Francouzské, Německé, Americké, Anglické a Ruské literatury (jména a jedno dílo ke každému) 
2) Jak se jmenovala nejvýznamější spisovatelka anglické literatury tohoto období, stručně charakterizuj její tvorbu.
3) Které dva modernistické romány se inspirují antikou (konkrétně vycházejí z děl Homéra a Ovidia) - vysvětli, v čem se od svých vzorů odlišují.
4) Čím společnost pobouřilo nejznámější dílo H. D. Lawrence?
5) Jaký muzikál je inspirován dílem Pygmaion - vysvětli základní dějovou linii této hry.
6) Který z ruských autorů je považován za předchůdce magického realismu a proč?

B) Kromě odpovědí k přednášce mi zašlete na email rovněž vypracovaný didaktický test - na vypracování máte přesně 75 min. - zkuste to v klidu, samostatně, do emailu mi pošlete čísla otázek a vaše odpovědi.
Test najdete na stránce https://statnimaturita-cestina.cz/wp-content/uploads/maturita-cestina-jaro-2020-test.pdf

Na email do 12. 6. - poslat - Odpovědi na otázky a vypracovaný didaktický testÚkol č. 11 - Malý princ a další díla meziválečné prózy (do 2. 6.)

1) Zopakujte si autory světové literatury - přehledně je najdete například v této prezentaci - 

https://www.slideshare.net/RomanVnk/svetova-literatura-1-poloviny-20-stoleti-proza 
Máme probrané autory z USA a autory tzv.  Ztracené generace. Nyní navážeme představiteli modernismu - z prezentace si vypište charakteristiku děl a následně se zaměřte na autory z Francie a Německa (po snímek č. 13) - doplnění z pondělní hodiny, chybí tam například známé dílo Thomase Manna - Smrt v Benátkách (pokud by vám to přišlo příliš stručné, další odpovědi najdete i v učebnici literatury). 
 
Úkoly ke kontrole na email - do 2. 6.
1) Podívejte se na loom Elišky Holátkové o Malém princi - https://www.loom.com/share/388b36e0f56c45a7806cc727072ff781 
a pošlete mi klasicky stručné hodnocení, rady pro Elišku ke zlepšení, vaši recenzi spokojeného uživatele
2) Vypracujte si pracovní list - Malý princ - jedná se nejen o přípravu k ústní zkoušce, ale i o komplexní opakovací rozbor do mluvnice, takže hurá do toho (máte například určit větné členy nebo rozebrat souvětí v ukázce A a následně i vysvětlit, jak rozumíte ukázce B), případně ho najdete i ve wordovém dokumentu zde

Úkol č. 10 - přečíst detektivku - zadání na stránce český jazyk - odpovědi k přednášce zaslat na email do 26. 5., přečíst detektivku do 20. 6.Předcházející úkoly:

1) Úkol č. 1 - Levicově orientovaná literatura - Ivan Olbracht - pracovní list do 13. 3.

2) Procvičování na umíme česky 1 - Syntax - rozbor věty a souvětí - do 22. 3.

3) Úkol č. 2 - Psychologická próza - Petrolejové lampy - recenze - do 16. 3.

4) Úkol č. 3 - Pražská německá literatura - Franz Kafka v komiksu - do 22. 3.

5) Procvičování na umíme česky 2 - Pravopis a slovní zásoba - do 5. 4.

6) Test na etestech - meziválečná česká próza - 2. 4.

7) Úkol č. 4 - Osvobozené divadlo - videoukázka forbíny - do 8. 4.

8) Diktát - Zákazy Jiřího Ortena - do 8. 4.

9) - Velikonoční prázdniny

10) Úkol č. 5 -  Expresionismus - výukové video a článek do černé kroniky (Utrpení knížete Sternenhocha) - do 23. 4.

11) Úkol č. 6 - První světová válka v literatuře - Ztracená generace - pracovní list - do 30. 4.

12) Četba knihy o apokalypse do 30. 4. http://www.soss.cz/website/mainmenu/webpage%5B11%5D/for-students-and-teachers/webpage%5B5%5D/

13) Úkol č. 7 - Literatura USA a Henry Miller (do 6. 5.)

14) Úkol č. 8 - Publicistický funkční styl - výběr zadání (do 12. 5.)

15) Úkol č. 9 - Domácí slohová práce - publicistický styl a procvičování na umíme česky (do 20. 5.)

16) Úkol č. 10 – detektivka - zadání na stránce český jazyk - odpovědi k přednášce zaslat na email do 26. 5., přečíst detektivku do 20. 6.

17) Úkol č. 11 - Malý princ (do 2. 6.)

 

Předchozí úkoly: - nyní vždy najdete v přiloženém pdf souboru - Předcházející výuka

Tvorba vlastní prezentace na základě přidělené knihy dle Seznamu referátů  - vytvořil krátké video v aplikaci https://www.loom.com/ do 20. 4. 2020 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol