Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Český jazyk >> 2. ročník

2. ročník

materiály ke studiu

VÝUKA ČJL- Probíhající úkoly (č. 12 - Vesnická próza a realistické drama):

Dotazy ohledně čtenářských deníků: Vaší povinností je mít jako vždy za jeden školní rok 10 položek v deníku. Minimálně pět knih z povinné literatury (jedna z nich může být apokalypsa), pět knih povinně volitelných. Deník v elektronické nebo v rukou psané podobě zaslat ke kontrole nejpozději do 20. 6.Úkol č. 12 - Vesnická próza a realistické drama (do 12. 6.)

Veškeré zadání a požadavky najdete v přiloženém pracovním listu - úkol č. 12 
Vyplněný list zaslat na email do 12. 6. - konzultace a opravené slohovky příští týden.

Příští týden můžeme zopakovat téma realismu (pokud přijdete do školy) - během probíhajících maturit si napíšeme poslední etest (Ruský, Polský realismus a realismus v domácí literatuře)Předchozí úkol: 

Úkol č. 11 - Polský, dánský realismus (dokončení), český realismus - historická próza (do 2. 6.)

Vracíme se zpátky k literatuře 19. století - příští týden dokončíme světovou literaturu 
Tento týden na zoomu jsme zopakovali dosavadní znalosti literatury - vše najdete zpracované v přiloženém souboru - shrnutí světového i domácího realismu. Z tohoto materiálu si do zápisu doplňte jména Henryka Sienkiewicze a Henrika Ibsena. 
Hlavní náplní tohoto týdne ale bude česká realistická próza - Třebízský, Jirásek a Winter - udělejte si zápis do sešitu
Úkoly ke kontrole na email do 2. 6.: 
1) Alois Jirásek - F. L. Věk - podívejte se na 5. díl televizní minisérie: https://www.ceskatelevize.cz/porady/899202-f-l-vek/271310538830005/
Napište v jakém období se seriál odehrává, jaké osobnosti z dějin literatury v něm vystupují, co o nich víte? Stručně shrňte obsah 5. dílu a situaci hlavního hrdiny Věka. Na závěr přidejte i vlastní hodnocení dílu a kritický komentář formou minirecenze. 
2) Vypracujte první část pracovního listu o Zikmundu Winterovi, po s. 11 - přečtěte si jeho životní osudy a následně ukázku z románu Mistr Kampanus - ve které dojde k popravě 27 českých pánů - zodpovězte na otázky pod textem (s. 10-11), vyhledejte si informace (tam, kde chtějí prezentování před třídou samozřejmě pište odpovědi pro sebe).

Úkol č. 10 - přečíst detektivku - zadání na stránce český jazyk - odpovědi k přednášce zaslat na email do 26. 5., přečíst detektivku do 20. 6. 

 

Seznam předcházejících úkolů (chronologicky):

1) Úkol č. 1 - Jaroslav Vrchlický - článek o životě, komentář k životu a dílu (od 13. 3.)

2) Úkol č. 2 - Sládek a Zeyer - čtení a tvorba Sládkovy básně (do 17. 3.) 

3) Procvičování na umíme česky - fáze 1 - slovní druhy

4) Úkol č. 3- Francouzský realismus - četba Kuličky + Opakování Májovců (do 22. 3.)

5) Test - google formulář - Májovci, Ruchovci, Lumírovci (24. 3.)

6) Procvičování na umíme česky - fáze 2 - pravopis a slovotvorba

7) Úkol č. 4 - Anglický realismus - přednáška na Loom a čtení předmluvy k Oliveru Twistovi (do 1. 4.) 

8) Diktát - Jiří Orten - Zákazy (do 8. 4.)

9) Úkol č. 5 - Realismus v USA - Jack London a Tulák po hvězdách (do 20. 4.)

10) Úkol č. 6 - Opakování na test a následná písemnka na první část realismu (do 29. 4.)

11) Kniha o apokalypse - přednáška a jedna kniha do čtenářského deníku (do 30. 5.)
http://www.soss.cz/website/mainmenu/webpage%5B11%5D/for-students-and-teachers/webpage%5B5%5D/

12) Úkol č. 7 - Ruský realismus - pracovní list s dílem Zločin a trest (do 6. 5.)

13) úkol č. 8 - Administrativní funkční styl (do 12. 5.)

14) Úkol č. 9 - Domácí kontrolní slohová práce a procvičování (do 20. 5.)

15) Úkol č. 10 - přečíst detektivku (výběr knihy do 26. 5., četba v deníku do 20. 6.)

16) Úkol č. 11 - česká historická próza - Alois Jirásek a Zikmund Winter (do 2. 6.)

 

podrobné zadání najdete v přiloženém pdf souboru - Předcházející výuka

 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol