Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Francouzský jazyk

Francouzský jazyk

Proč se učit francouzsky?
Francouzština je románský jazyk (patří do rodiny indoevropských jazyků), kterým se mluví takřka po celém světě. Jde o jazyk s více než tisíciletou historií, blízký ostatním románským jazykům, zejména španělštině a italštině. Jde o jazyk obdivovaný a oceňovaný pro svou krásu a bohatost. Říká se, že francouzština není jen jazyk, ale přímo životní styl.

Dnes francouzsky mluví kolem 265 milionů lidí na celém světě. Tento počet z francouzštiny nedělá nejvíce používaný jazyk světa, ale je spolu s angličtinou jazykem, se kterým se domluvíte na všech 5 kontinentech. Co se týče mezinárodních organizací, francouzština je jediným oficiálním nebo jedním z oficiálních jazyků či pracovních jazyků těchto organizací:

  • Organizace spojených národů
  • Evropská unie
  • Červený kříž
  • Světová zdravotnická organizace
  • Světová organizace práce
  • Mezinárodní poštovní unie
  • Mezinárodní organizace Frankofonie
  • NATO
  • Mezinárodní olympijský výbor

Některé od studia francouzštiny může odradit písemná a především zvuková podoba francouzštiny, díky které se často o tomto jazyce mluví jako o jazyce velmi složitém. Rozhodně ale není důvod k obavám, pravidla francouzské výslovnosti studenti naší školy pravidelně zvládnou velice rychle.

Studenti naší školy v hodinách francouzského jazyka používají moderní učebnice, a to učebnici FORUM 1 či učebnici Quartier Libre 1. Součástí učebnic je pracovní sešit, poslechové CD s nahrávkami a DVD se scénkami a kratšími příběhy ve francouzštině. Na hodinách francouzštiny studenti také pracují i na internetu, kde mohou procvičovat probíranou látku v interaktivních cvičeních, vyhledávat informace o francouzské kultuře a geografii. Samozřejmostí je znalost slovní zásoby v oblasti cestovního ruchu, která je rozvíjena především ve vyšších ročnících.

Pokud se rozmýšlíte, proč si ke studiu druhého jazyka vybrat zrovna francouzštinu, třeba Vám pomůže těchto 10 důvodů:

1. Jazyk, kterým se mluví po celém světě
Francouzsky mluví více než 200 miliónů lidí na pěti kontinentech. Frankofonie sdružuje 68 států a vlád. Francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný cizí jazyk a také devátý nejpoužívanější jazyk na světě. Společně s angličtinou je to také jediný jazyk, který je možné se učit ve všech zemích světa. Francie má největší síť kulturních institucí v zahraničí, která zajišťují kurzy francouzštiny pro více než 750 000 osob.

2. Jazyk, který pomáhá najít si práci
Znalost francouzštiny a angličtiny je trumf, který znásobí vaše šance na mezinárodním trhu práce. Znalost francouzštiny otevírá dveře francouzských společností nejen ve Francii, ale také ve všech frankofonních zemích (Kanada, Švýcarsko, Belgie a africký kontinent). Francie je pátou největší obchodní mocností světa a proudí do ní třetí největší objem zahraničních investic a je tedy významným hospodářským partnerem.

3. Jazyk a kultura
Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, výtvarného umění, filmu, tance a architektury. Umět francouzsky znamená získat možnost číst slavná díla francouzské a frankofonní literatury, sledovat filmy a poslouchat písně v originále. Francouzština je jazykem Victora Huga, Molièra, Leopolda Sendara Senghora, Edith Piaf, Jeana-Paula Sartra, Alaina Delona nebo Zinedina Zidana.

4. Jazyk na cesty
Francie je díky 70 miliónům turistů ročně nejnavštěvovanější zemí na světě. Se základními znalostmi francouzštiny je mnohem příjemnější a snazší poznat Paříž a jednotlivé francouzské regiony (od přívětivého Azurového pobřeží přes drsné pobřeží Bretaně až po zasněžené vrcholky Alp), porozumět kultuře, mentalitě a francouzskému způsobu života. Francouzština je také velmi užitečná při cestování po Africe, Švýcarsku, Kanadě, Monaku a Seychellách.

5. Jazyk pro studium na francouzských univerzitách
Znalost francouzštiny umožňuje studovat na věhlasných francouzských univerzitách a technických vysokých školách, které se řadí mezi nejlepší vysokoškolské vzdělávací instituce v Evropě a ve světě. Studenti, kteří ovládají francouzštinu, mohou získat stipendium francouzské vlády na postgraduální studium ve Francii ve všech dostupných oborech a získat tak mezinárodně uznávaný diplom.

6. Jazyk mezinárodních vztahů
Francouzština je zároveň pracovním i oficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a mnohých mezinárodních právních institucí. Francouzština je taktéž jazykem tří měst, v nichž sídlí evropské instituce: Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.

7. Jazyk, který otevírá dveře do světa
Po angličtině a němčině je francouzština, následovaná španělštinou, třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu. Znalost francouzštiny umožňuje komunikaci s frankofonními lidmi na všech kontinentech a díky velkým mezinárodním mediálním stanicím, které vysílají ve francouzském jazyce (TV5, France 24, Radio France Internationale), pak nabízí možnost být vždy dobře informován.

8. Jazyk, který se příjemně studuje
Francouzština je jazyk, který se snadno naučí. Existuje mnoho učebnic, se kterými se francouzsky naučíte zábavným způsobem, a to v jakémkoli věku. Velice rychle lze také dosáhnout úrovně, která vám umožní ve francouzštině komunikovat.

9. Jazyk, který vám usnadní studium dalších jazyků
Znalost francouzštiny usnadňuje studium dalších jazyků, především románských (španělštiny, italštiny, portugalštiny nebo rumunštiny), ale také angličtiny, neboť více než polovina dnešní anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny.

10. Jazyk lásky a rozumu
Učit se francouzsky představuje především radost ze studia krásného, bohatého a libozvučného jazyka, který je často nazýván jazykem lásky. Francouzština je také jazykem analytickým, který utváří a rozvíjí kritické myšlení, což je velice užitečné při debatách a vyjednáváních.

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol