Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Anglický jazyk

Anglický jazykVÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA NA NAŠÍ ŠKOLE

Studenti každého ročníku jsou při výuce anglického jazyka rozděleni do dvou skupin. Tyto skupiny jsou utvořeny v prvním ročníku na základě rozřazovacího testu.

 

            V každém ročníku probíhá výuka tohoto cizího jazyka s časovou dotací 4 hodiny týdně.

 

            Základním studijním materiálem jsou učebnice New English File autorů Christina Latham-Koenig a Clive Oxenden. Pracujeme s úrovněmi Elementary, Pre-Intermediate a Intermediate. Studenti zvládnou za čtyři roky svého studia probrat dvě z těchto úrovní.

 

            Ve třetím a čtvrtém ročníku se začínáme také více věnovat přípravě ke státním maturitám. Studenti trénují poslech, práci s texty, psaní textů v požadované délce a mluvené slovo.

 

            Nejpozději v listopadu se studenti čtvrtého ročníku rozhodnou, zda budou maturovat z anglického jazyka, či druhého jazyka, kterému se v průběhu studia věnují. Maturita z jednoho z těchto jazyků je na naší škole povinná.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol