Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Aktuality >> Erasmus + 2022

Erasmus + 2022


ERASMUS + Projekt 2022/23

Cestovní ruch třetího tisíciletí

Kdo jsme a kam jdeme


Střední odborná škola služeb se sídlem v Olomouci se od založení v roce 1992 věnuje oboru Cestovní ruch 65-42-M/02, stávající ŠVP Management cestovního ruchu a hotelnictví. Největší důraz je kladen na výuku cizích jazyků, odborných předmětů a odborné praxe z oblasti služeb cestovního ruchu. V rámci oboru se staly projekty zahraničních mobilit v odborném vzdělávání nedílnou součástí činnosti. Projekty poskytují žákům možnost rozšířit v zahraničí své odborné znalosti a dovednosti, jazykové kompetence, kompetence v oblasti komunikace, multikulturní povědomí, pochopení spolupráce v
evropském kontextu.

V tomto projektu chceme navázat na naše minulé projekty krátkodobých mobilit žáků, nyní se zaměřením na udržitelný cestovní ruch a ekologii. Tentokrát se projektu mobilit aktivně zúčastní také zaměstnanci a absolventi. Vyučující v rámci kurzů s jazykovým a digitálním zaměřením, ředitelka školy využije možnosti "stínování" svého zahraničního kolegy, absolventy čeká tříměsíční stáž v Madridu.

Projekt dá jak žákům a absolventům, tak i zaměstnancům, možnost vycestovat do zahraničí, kde realizace zvolené aktivity je pro jejich profesní i osobní růst velmi důležitá. Zahraniční vzdělávací pobyty jsou finančně velmi náročné, ne všichni mají šanci se jich zúčastnit a získat tak nové zkušenosti, zdokonalit se v cizích jazycích, poznat nové praktiky a metody, které mohou dál využít ve své profesi. Projekty Evropské unie, cílené na odborné vzdělávání, jsou tak šancí se v zahraničí naučit něco nového, a to pak doma uplatnit, ať už se jedná o pracovní postupy, nebo nové výukové metody, cizí jazyk nebo užití nových technologií. V tomto projektu se mají žáci co nejvíce dozvědět o problematice udržitelného cestovního ruchu, a jak je v zahraničí řešena otázka ekologické krize, vyučující se zdokonalit v cizím jazyce a využití digitálních technologií, ředitelka získat díky pobytu na zahraniční škole nové nápady pro další činnost školy, absolventi si vyzkoušet, co se naučili, v praxi.


Projekt je tvořen těmito aktivitami: krátkodobé mobility žáků, zaměstnanců a mobilita ErasmusPro. Krátkodobá mobilita žáků je zaměřena na oblast, která je nyní největší výzvou pro cestovní ruch, oblast udržitelného cestovního ruchu a ekologie. Jako přijímající organizace jsou voleny jen takové, které se na tuto problematiku zaměřují a fungují v duchu udržitelného cestovního ruchu a ekologických přístupů. Žáci budou mít mimo běžné činnosti na praxi za úkol sledovat, jak se v těchto organizací s danou problematikou vypořádávají. Volnočasové aktivity budou stejného zaměření. Vyučující se v rámci kurzů zdokonalí v cizích jazycích, angličtině a němčině, seznámí se s novinkami ve využití digitálních technologií a budou mít možnost vyměnit si zkušenosti se svými kolegy ze zahraničí. Ředitelka školy bude "stínovat" ředitele prestižní rakouské školy cestovního ruchu. Absolventi se zúčastní zahraniční stáže v organizaci CzechTourism se zaměřením na propagaci České republiky ve Španělsku.


Mgr. Bc. Iveta Hennetamirová, DiS. - koordinátorka projektu


----------------------------

 

PŘÍPRAVNÁ NÁVŠTĚVA  PROJEKTU ERASMUS +  V PORTUGALSKU

 

V rámci našeho nově schváleného projektu  Erasmus + na rok  2022/2023 budou studenti absolvovat pracovní stáž nejen v Rakousku, Německu, Španělsku, ale nově i v Portugalsku. Při výběru místa budoucího praktického vyučování v nově zvolené destinaci jsme se mimo jiné řídili i udržitelností v cestovního ruchu.  Rozhodli jsme se tak zaměřit  na  oblast severního Portugalska, která je méně postižená masovým turismem než více známé jižní oblasti. Severoportugalské historické  město Braga, které bude centrem naší budoucí praxe, splňuje všechny námi  zvolené priority a pracovní příležitosti v oblasti cestovního ruchu.

 

Právě do této nově zvolené destinace mířila naše další přípravná návštěva vedoucí a koordinátorky projektu Erasmus +. V průběhu dní od  5. do 9. září 2022 jsme se seznámily se zprostředkující organizací Bragamob, která má s projekty Erasmus + již více než 10 leté zkušenosti. Na probíhajících schůzkách byly domluveny podmínky praxe, ubytování, stravování studentů během praxe.

 

 Vzhledem k tomu, že budou studenti během svého pobytu podnikat i výlety do města a okolí, bylo zároveň úkolem přípravné návštěvy zjistit, jaké možnosti se studentům nabízejí. Mimo centrum města Braga, kde se nachází   velké množství historických památek, budou mít studenti možnost navštívit poutní místo Bom Jesus do Monte a nedaleký Národní park Geres Peneda. Dále se mohou těšit na výlet na pobřeží Atlantského oceánu nebo na návštěvu druhého největšího město Portugalska Porta s nádherným nábřežím u řeky Douro a nespočetnými sklepy s produkcí portského vína.

 

Realizace přípravné návštěvy: 5.- 9.9.2022

Místo přípravné návštěvy: Braga, Porto (Portugalsko)

Absolventi přípravné návštěvy:  ředitelka školy Mgr.Bc. Iveta Hennetmairová, Mgr. Kamila Misterová

 

--------------------------------------------

 


ERASMUS+ Přípravná návštěva Lipsko

Ve dnech 24. až 26. 8. byla uskutečněna přípravná návštěva v Lipsku. Cílem návštěvy bylo seznámení se s novým zahraničním partnerem Vitalis v Gut Wehlitz v Lipsku. S paní ředitelkou, která je garantem projektu, jsme se setkaly s Johannou Neumann, projektovou manažerkou organizace Vitalis. E-mailová komunikace s paní Johannou již probíhá 2 roky, tak bylo velmi příjemné se vidět osobně.

Spolu jsme si prošly hotely, ve kterých bude probíhat praxe žáků. Jedna se o hotely v centru Lipska: Arena City Leipzig (https://arena-city.de/) a Hotel Via City (https://via-city.de/). Žáci budou mít možnost poznat veškerý provoz hotelu. Zaměstnanci zařízení rádi zodpoví otázky žáků týkající se učiněných kroků k ekologickému cestování. Byl potvrzen termín zahraniční praxe 16. 10. – 13. 11. 2022.

Následně jsme zajely do nedalekého kampusu Gut Wehlitz (https://www.gut-wehlitz.de/de/start.html), kde budou žáci a jejich doprovodní učitelé ubytováni. Z místa jsme byly unešené.  V pečlivě zrekonstruovaných budovách s výjimečnou atmosférou najdeme vše, co budeme pro příjemný pobyt v Německu potřebovat. Žáci jsou ubytováni ve společných pokojích, které mají vlastní koupelnu, satelitní TV a bezplatnou WIFI. Prostorná jídelna s rustikální atmosférou byla bývalým pivovarem panství. Pro žáky byla domluvena polopenze, snídaně formou švédských stolů a teplá večeře. Zelené nádvoří Gut Wehlitz nabízí příjemné a relaxační prostředí pro volnočasové aktivity. Pro procházky je vhodná přírodní rezervace v blízkém lese. Nespornou výhodou je i možnost seznámit se se skupinkami žáků z jiných evropských států. Gut Wehlitz nabízí udržitelný pobyt a činí zásadní kroky k zlepšení životního prostření. I v této oblasti je nám manažerka k dispozici a seznámí žáky s možnostmi udržitelného rozvoje v blízkém okolí. Taktéž jsou přislíbeny ekologické volnočasové aktivity.

Kromě zajímavé stáže a přínosného vzdělání jsme se snažily blíže poznat možnosti pro volnočasové aktivity žáků. Během pobytu jsme vyšly 500 schodů na horní plošinu Památníku Bitvy národů, nebo navštívili porcelánku v Míšni. 

Z přípravné návštěvy jsme měly velmi dobrý pocit. Vše probíhalo podle předem domluveného plánu. Jde vidět, že organizace již má dlouholetou zkušenost s programy pro žáky.

Mgr. Lucie Krejčí

 


------------------------------------------------------I učitelé se stále učí - mobilita zaměstnanců, kurzy a vzdělávání

 

V rámci programu ERASMUS+ jsem měla úžasnou možnost strávit 2 týdny v Německu. Během pobytu jsem navštěvovala kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky.

Kurz probíhal na jazykové škole DIALOGE v krásném prostředí romantického městečka Lindau na břehu Bodamského jezera. V sousedství školy se nacházelo i mé ubytování – Inselhostel. Hlavním cílem programu Erasmus+ je posílit jazykové a digitální kompetence pedagogů. Tyto cíle byly naplněny.

Po vstupním testu jsem byla zařazena do kurzu C1. Vzhledem k tomu, že kurz nebyl určen jen pedagogickým pracovníkům, ale také studentům, kteří se připravují se jazykovou zkoušku, byla základem výuky učebnice. Vkročili jsme tedy do lekcí, kde se probírala témata jako tabu, industrializace Německa, kmenové buňky. Je vždy zajímavé porovnávat představy, zkušenosti lidí různých věkových kategorií z odlišných kultur. 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol