Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: O nás >> Projekty

Projekty

 

Erasmus+ 

Projekt s názvem Cestovní ruch třetího tisíciletí


Termín zahájení projektu: 1.7.2022

 

Střední odborná škola služeb se sídlem v Olomouci se od založení v roce 1992 věnuje oboru Cestovní ruch 65-42-M/02, stávající ŠVP Management cestovního ruchu a hotelnictví. Největší důraz je kladen na výuku cizích jazyků, odborných předmětů a odborné praxe z oblasti služeb cestovního ruchu. V rámci oboru se staly projekty zahraničních mobilit v odborném vzdělávání nedílnou součástí činnosti. Projekty poskytují žákům možnost rozšířit v zahraničí své odborné znalosti a dovednosti, jazykové kompetence, kompetence v oblasti komunikace, multikulturní povědomí, pochopení spolupráce v evropském kontextu. V tomto projektu chceme navázat na naše minulé projekty krátkodobých mobilit žáků, nyní se zaměřením na udržitelný cestovní ruch a ekologii. Tentokrát se projektu mobilit aktivně zúčastní také zaměstnanci a absolventi. Vyučující v rámci kurzů s jazykovým a digitálním zaměřením, ředitelka školy využije možnosti "stínování" svého zahraničního kolegy, absolventy čeká tříměsíční stáž v Madridu.

 

 ----------------------------------------------------------------


 

PROJEKT Erasmus + CESTOVNÍ RUCH VE ŠPANĚLSKU 2021

číslo dohody - 2019–1 – CZ01-KA 102-060290

 

31.5. - 19.6. 2021

     20 studentů ( 20 dívek)- 1, 2 a 3.ročník

 Foto: zde

     V roce 2019 byla na základě podané žádosti naše škola vybrána do dalšího projektu Erasmu + a mohli jsme tak opět navázat na dlouholetý plán rozvoje naší školy v oblasti praktického vzdělávání našich žáků v zahraničí. Po realizaci úspěšných projektů Comenius a Erasmus + do Tyrolska, Vídně s Milána měli naši studenti příležitost vyzkoušet si praktickou výuku ve zcela nové destinaci – Španělsku. Úspěšná žádost byla vypracována paní ředitelkou Mgr. Bc. Ivetou Hennetmairovou, DiS  a Mgr. Michaelou Pokrupovou.

 

     Přípravy na realizaci projektu pod původním názvem „Cestovní ruch v Barceloně“ pod číslem dohody 2019 -1 – CZ01-KA 102-060290 započaly začátkem školního roku 2019/2020. Na základě jasně daných kritérií (prospěch, aktivita ve výuce, jazyková vybavenost, vypracování motivačního dopisu a prezentace o hostitelské zemi) bylo vybráno 20 studentů z 2. a 3.ročníků na pracovní stáž v délce 3 týdnů. Byla také započata komunikace se zprostředkovatelskou agenturou EVOLVO, která nás kontaktovala s projektovým přijímajícím partnerem, společností Info Ticket.  Agentura měla kromě budoucí administrativní a finanční stránky projektu na starosti komunikaci s cílovou destinací a řízení praktického vzdělávání v Barceloně. Vzhledem k tomu, že komunikace s agenturou neprobíhala podle našich představ, agentura jednala v zastoupení s další agenturou ETEN, celá komunikace byla pomalá, nekonstruktivní, a nakonec ustala úplně. Rozhodli jsme se tedy tuto spolupráci ukončit a najít si přímého partnera ve Španělsku. Šťastnou volbou se pak ukázala spolupráce s agenturou „Escuela de idiomas de Carlos V“ přímo ve Španělsku (Sevilla) pod vedením našich budoucích projektových partnerů Juana Antonia Bardóna, Yolandy Romero a Anny Chycewske.

 

     Spolupráci a celou realizaci projektu naplánovanou na květen–červen roku 2020 však zmařila probíhající celosvětová epidemie onemocnění Covid – 19. Cestování do zahraničí nebylo umožněno a uskutečnění projektu bylo tedy odloženo na následující rok 2021.

 

     I přes pokračující nepříznivou epidemiologickou situaci v dalším školním roce 2020/2021 (opět uzavření škol) přípravy na projekt naplánovaný na termín 31.5. - 19.6. 2021 pokračovaly. Řízení projektu se ujala paní ředitelka Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová DiS. Pro komunikaci s cílovou destinací a přípravu studentů byla určena Mgr. Kamila Misterová. Komunikace ze strany Domu zahraniční služby ( DZS) probíhala s Mgr. Kateřinou Lisnerovou.

Vzhledem k nově nastalé situaci byl název projektu změněn na „Cestovní ruch ve Španělsku“ (projekt pod stejným číslem), tak aby bylo možné aktuálně reagovat na výběr města ve Španělsku, kde by zahraniční praxe probíhala.  Vzhledem k tomu, že agentura „ Escuela de idiomas de Carlos V“ sídlící ve městě Sevilla, zde mohla nabídnout nejvíce možností praxe pro studenty, rozhodla se škola realizovat svůj projekt zde.

 

     Studenti se již od 2. pololetí školního roku 2020/2021 průběžně připravovali na nadcházející stáž nejen v oblasti jazykové (plnění povinností v rámci jazykového přípravného programu OLS), ale také teoretické či odborné. 

V rámci teoretických příprav se studenti seznamovali s reáliemi a důležitými praktickými informacemi, které se týkali jejich cílové destinace. Do praktické výuky se studenti zapojili již před samotným odjezdem v rámci příprav svých průvodcovských textů na průvodcovské služby během cesty do Španělska.

 

    I přesto, že situace před samotným výjezdem na stáž byla neustále komplikována novými proti epidemiologickými opatřeními v rámci boje s pokračující pandemii, škola se rozhodla v realizaci stále pokračovat. Mnoho škol tuto odvahu ztratilo a projekt buď již nerealizovalo nebo odložilo na další rok.

     Na dopravu do Španělska byla oproti původnímu plánu letecké dopravy zvolena doprava autobusová, a to vzhledem ke stále nejisté epidemiologické situace, kdy do poslední chvíle nebylo jisté, zda bude možné projekt realizovat. Tento prozíravý krok se nakonec ukázal velmi šťastným, vzhledem k tomu, že naši studenti měli již po cestě možnost navštívit nová místa, a tak jsme pod heslem “ I cesta je cíl“  postupně směrem do španělské Sevilly navštívili Genevu, Avignon, Barcelonu a Córdobu. Všechny tato místa již v rámci své stáže naše studentky s velkým úspěchem průvodcovaly naprosto samostatně.  Na dopravní služby byla, podle již předchozích velmi dobrých zkušeností vybrána dopravní společnost „Doprava Minitrans - Jiří Ryšavý, která studenty i s pedagogickým doprovodem dopravila úspěšně do Sevilly a po celou dobu projektu až do konce poskytovala kvalitní dopravní služby.

 

     Po příjezdu do Sevilly se studentů ujala naše partnerská organizace ve Španělsku“ Escuela de idiomas de Carlos V“, která se postarala o ubytování a stravu, a hlavně odbornou stáž studentů ve své zemi. Studenti byli ubytováni v hostitelských   rodinách, aby se co nejlépe asimilovali do nového prostředí. Při komunikaci s rodinou a španělskou agenturou využívali a zdokonalovali své dosavadní jazykové znalosti anglického nebo španělského jazyka. Během pobytu ve Španělsku byl vždy přítomen doprovod dvou pedagogických pracovníků naší školy, který byl v kontaktu jak s partnerskou organizací, tak i se studenty. Pedagogickým doprovodem byli pověřeny v první fázi projektu koordinátorka projektu, paní ředitelka Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová DiS. a Mgr. Kamila Misterová, které vystřídaly kolegyně Mgr. Lucie Krejčí a Mgr. Dagmar Voltnerová.

 

     Vzhledem ke studijnímu zaměření naší školy byla praktická stáž věnována službám cestovního ruchu.  Samotná stáž probíhala střídavě v terénu a v učebnách agentury, které simulovaly prostředí cestovní kanceláře, ve které za dané situace nemohla stáž proběhnout. Studenti měli možnost se seznámit s prací profesionálních průvodců, kteří následně pracovali jako jejich odborní mentoři. Po velmi podrobné prohlídce města Sevilla a jejich památek následovala vlastní práce na přípravě materiálů k průvodcování v cizím jazyce.  Další odborné dovednosti získávali naši žáci tvořením programu pro specifické skupiny turistů a následnou prezentací projektu v anglickém nebo španělském jazyce.   Studenti měli možnost se také podělit o zkušenosti se svými mentory a nahlédnout pod pokličku práce profesionálního průvodce a zopakovat a doplnit si základy profesní komunikace.

Po seznámení se s překrásnou Sevillou se studenti vydali poznávat i její okolí za římskými ruinami do nedaleké Italici nebo Carmony, kde se seznámili s románskými vykopávkami. Ve vzdálenější Malaze si opět díky celodennímu výletu mohli vyzkoušet své průvodcovské dovednosti.

Velmi cennou zkušeností bylo pro studenty setkání s ředitelkou Hispánsko- české obchodní komory Jitkou Louckou, která za studenty z Madridu přijela představit svou práci a s kterou měli možnost  debatovat nejen o mezinárodním obchodu, ale i o španělské kultuře a zvycích.  

Během stáže byl pro studenty připraven i doprovodný program, který se realizoval v průběhu například návštěva provincie Huelva, koupání u oceánu, ale především volnočasové aktivity v závěru stáže. Nejvíce pozornosti si jistě zasloužila návštěva představení mořského akvária nebo připravený program s koloběžkami Footbike. S velkým úspěchem se setkalo představení flamenca v historické části města. 

 

     Po příjezdu do České republiky byli studenti vyzváni k vypracování závěrečného hodnocení v programu Mobility Tools, kde byla ve velké většině příprava a realizace projektu Erasmus + ze strany vysílající a přijímací organizace hodnocena našimi účastníky na výbornou.

 

     Po realizaci samotného projektu byla v září následujícího školního roku paní ředitelkou Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová DiS. vyhotovena závěrečná zpráva projektu Erasmus +a pokračovalo se k zavazujících aktivitách po ukončení projektu. O realizovaném projektu byli ostatní studenti a veřejnost informováni prostřednictvím našich webových stránek, kde byl mimo jiné uveřejněn podrobný program projektu formou deníkových záznamů samotných studentů. Přímo v budově školy byli ostatní studenti informováni o průběhu zahraniční stáže formou nástěnek a přednášek ve svých třídách, které si formou prezentací a besed připravili samotní účastníci projektu. Zpráva o realizaci projektu vyšla také v našem časopise „Cestovní horečka“.

 

     I přes velmi nepříznivou epidemiologickou situaci, která náš projekt provázela od samotného začátku, se velkým úsilím ze strany realizačního týmu naší školy, ze strany hostitelské organizace „ Escuela de idiomas de Carlos V“ , a za podpory a pomoci DZS podařilo projekt připravit a úspěšně zrealizovat.  Naši studenti si tak mohli ze Španělska odvést nejen mnoho cenných zkušeností,  nebo vzpomínkových předmětů a triček s logem školy Carlos V, ale hlavně zážitků, na které budou ve spojení s naší školou velmi dlouho a rádi vzpomínat.


Mgr. Kamila Misterová

 

 

PROJEKT Erasmus + 2021 CESTOVNÍ RUCH VE ŠPANĚLSKU 

Zdravíme z cesty do Španělska!

Den první a druhý

Dne 29. května jsme se sešly s ostatními spolužačkami u autobusu, kde začalo naše dobrodružství. I když jsme se strachovaly před cestou autobusem, tak to nebylo tak hrozné, jak jsme všechny čekaly. Na hranicích s Německem si pro nás páni řidiči připravili překvapení v podobě provizorních postelí. Takže po nočním přejezdu jsme neměly zlámaná záda a převrácené klouby.

Ženeva

Po hygienické pauze ve Švýcarsku naše cesta měla jediný cíl,  tím bylo město Ženeva, která je sídlem organizací jako například Organizace spojených národů nebo Červeného kříže. Mezitím jsme nasbíraly sílu a energii z nádherného počasí a kochaly jsme se krásným výhledem na přírodu a Alpy. V Ženevě jsme se zastavily na ne celé tři hodinky, kde si pro nás připravily profesionální průvodcování Kačka a Val.

Viděly jsme všechny krásy Ženevy, jako například unikátní katedrálu Saint-Pierre, která je směsicí slohů. Také jsme měly tu čest vidět nepřehlédnutelný symbol města,  výkonný vodotrysk Jet d´Eau, který chrlí rychlostí 200 km/hod do výšky 140 m každou sekundu 500 litrů vody. Potom jsme zašly navštívit nejfotografovanější hodiny v Ženevě, které byly vytvořeny jako hold švýcarské hodinářské tradici, a které se skládají z 6 500 kvetoucích rostlin. A nakonec jsme si připomněly císařovnu Sisi u jejího pomníku.

Holkám mockrát děkujeme, jak si to hezky pro nás připravily a zpříjemnily nám naší dlouhou trasu, byly jste skvělé!

A my se s vámi loučíme a pokračujeme do Avignonu. Doufáme, že se máte u nás doma taky dobře, posíláme vám alespoň z části tak pěkné počasí, jaké máme tady! :)
Au revoir!

Autor:
L.V.

Avignon

Po první zastávce v Ženevě nás čekala Francie, a to konkrétně Avignon. Na prohlídku jsme vyrazily ve večerních hodinách, jelikož jsme se zdržely při ubytování.

Avignon je historickým městem, na břehu řeky Rhôny, které již při příjezdu nadchne zachovalými hradbami. Naše cesta vedla skrz historické centrum, které je od roku 1995 na seznamu světového dědictví UNESCO. První zastávkou byl papežský palác, nacházející se na Place du Palais. Ten je jednou z nejvyšších staveb své doby. Ihned po něm následovala katedrála Notre-Dame-des-Doms. Trasu jsme ukončily u Avignonského mostu, který je symbolem města. V 17. století jej strhla povodeň, tudíž nevede přes celou řeku - v půli končí.

Na závěr jsme se prošly zpět na ubytování, cestou podél Rhôny. U toho nelze opomenout reakce řidičů, kteří byli naprosto ohromeni skupinou českých slečen a dávali to (ne)patřičně najevo. Po vytoužené sprše jsme se odebraly ke spánku, abychom načerpaly síly na naši další zastávku - Barcelonu. O té si povíme příště.

Den třetí

Barcelona


Jako další zastávku jsme vybraly Barcelonu, kde jsme zůstaly cca 10 hodin. Nejdříve jsme se prošli přístavem a na pláž, do krásného parku Ciutadella, po stavbách Gaudího a poté jsme zastavily na dalších významných památkách. Trasu vymyslely dvě dívky (Míša a Anet) z druhého ročníku a u každé z památek měly ostatní slečny i výklad. Výlet byl trochu delší, ale určitě se to povedlo. Mohla bych snad za všechny říct, že tato zastávka byla pěkná a obohacující. 


M.P.

Den čtvrtý

Sevilla

Po nočním přejezdu jsme dorazili kolem jedné hodiny do místa činu, Sevilli. Nás si přebraly hostitelské rodiny a páni řidiči opravovali porouchaný autobus. Během odpoledne, po zabydlení, jsme si psaly s ostatními, jak to v našich rodinách vypadá. Zatím jsme všechny spokojené (-:.
 
Den pátý

V úterý 1.6. jsme navštívily jazykovou školu Carlos V., kde nám byly sděleny informace ohledně následujících tří týdnů ve Španělsku. Následně si nás převzali anglicky mluvící průvodci a všichni jsme se vydali na pětihodinovou exkurzi po sevillské čtvrti Triana, kde jsme viděli a navštívili spoustu zajímavých míst a památek.
Po skončení výkladů průvodců šla každá dvojice ke své hostitelské rodině na oběd a odpočinout si.
K večeru jsme se spolubydlící šly prozkoumat okolí našeho ubytování zde v Seville.


V.B.

Den šestý

Dnešní dopoledne bylo zajímavé. Průvodci nás zavedli do umělecké čtvrti a dozvěděli jsme se například o pověsti, která se pojí k náměstí, které se tam nachází. Údajně toto město založil řecký hrdina Herkules a na jeho počest tu stojí sloupy. Je to ale lež. (Připomnělo mi to olomouckou pověst o Caesarovi, která se pojí ke kašně na Horním náměstí).

Později jsme viděli budovu parlamentu, který existuje už 400 let, a také jsme se podívali do baziliky Macareny, se slzami z pravých diamantů. 

Odpoledne pro mě nebylo zrovna příjemné, protože mi bylo špatně z tepla a přímého slunce. Ponaučení pro příští dny - nesmím zapomínat kšiltovku! 

Konec hlášení.

K.G.

Den sedmý

Dnes jsme už šest dní mimo domov a čtvrtý den v Seville. Ráno na 9 hodin jsme měli sraz ve škole, jakožto první den jsme nepoznávali město spolu s průvodci, ale seděli v lavicích a sdíleli zkušenosti průvodců.

Zopakovali jsme si co je pro profesi průvodce důležité, ale také jak bychom se v daném zaměstnání měli chovat. Bylo nám umožněno nahlédnout do každodenních strastí a radostí Sevillského průvodce skrze příhody našich aktuálních průvodcovských lektorů.

Poté jsme sami měly za úlohu ve skupinkách po čtyřech zjistit něco o pěti nejatraktivnějších památkách v Seville.

Nakonec přišla ta nejzajímavější část dne, kdy jsme se měly možnost seznámit s Jitkou Louckou, která pracuje jako ředitelka Hispánsko-české obchodní komory v Madridě už přes 8 let. Asi dvě hodiny jsme s ní vedly interaktivní přednášku, která byla ohromně obohacující. Dozvěděly jsme se toho mnoho o Španělské kultuře z, nám blízkého, pohledu Češky žijící ve Španělsku. Také nám byly objasněny mnohé dosavadní záhady, které naše bystré oči postřehly.

Nemůžu vynechat ani to, že jsme díky Jitce získaly obrovský mezinárodní přehled jak v okruhu obchodu, tak v cestovním ruchu. Mně osobně se nejvíce líbil její přístup k nám, protože bylo velmi příjemné mluvit česky a umět se dorozumět.

Po tomhle setkání jsme dostaly trika s logy od školy Carlos V a udělali jsme s vedením školy a Jitkou Louckou menší foto-shooting. Momentálně je asi většina z nás doma a užíváme si siestu, protože je zde unavujících 30°C. Ve 20 hodin nás čeká vystoupení Flamenco a poté další nabitý den! 

(pokud se divíte, že jednou je v textu v příčestí -y a jednou -i, je to proto, že někdy jsme jen holky, a někdy je tam i nějaký zástupce opačného pohlaví (-:)

L.H.

Den osmý 

Páteční dopoledne jsme strávili v části Seville, která byla bohatá především na přírodu. Cestou do parku Parque de María Luisa jsme šli přes velmi důležitou dopravní tepnu Avenida de la Palmera, která byla téměř celé 20. století bránou do města z jihu.
Parque de María Luisa byl obrovský a nacházelo se v něm také naše konečné místo cesty. Plaza de España, který je architektonický komplex.
Před parkem jsme se rozloučili, rozešli se na oběd a po jídle si dali odpolední siestu. Večer jsme s ostatními děvčaty strávily už každý dle svého. Většina šla do města nakupovat, vyzkoušet různé tradiční jídlo Španělska, nebo si jen sednout na drink.

E.K.


Den devátý

Na sobotu jsem se velmi těšila, neboť nás čekal den volna, takže jsme si mohly po náročném týdnu dle libosti přispat a strávit den každá po svém. Přes den mělo v Seville pršet, a tak jsme se spolubydlící zůstaly u rodiny a zaměřily se na praní a menší úklid pokoje. Pršet však nezačalo a byla by škoda den prosedět, takže po odpolední siestě jsme se šly projít po rušném městě a nakoupit nějaké suvenýry pro rodinu a kamarády doma. Večer jsme se rozmazlily pizzou a já dokonce místním pivem Cruzcampem, které mohu doporučit.

N. K.


Den desátý

Zážitky z dnešního dne byly doslova nezapomenutelné.
Vyjely jsme si k moři do městečka Isla Cristina, a tam poté strávily celý den. Ráno na pláži nebyla ani noha, zato odpoledne přímo hlava na hlavě. My jsme měly to štěstí ležet pod slunečníky na lehátkách (zadarmo) a střídat tak stín se sluníčkem. Kdybychom toho nevyužily, dopadly bychom ještě hůř, co se spálenin týče, než jiné nešťastné spolužačky. Avšak právě to je jeden ze zážitků, na který budeme ještě dlouho vzpomínat, stejně jako samotná návštěva toho ohromného oceánu se školou!

PS.: Děkujeme za pěkně naplánovaný výlet. :)
 
R.K.

Den jedenáctý

Naše druhé podnělí ve Španělsku jsme strávily v překrásné Malaze. Bohužel se dostavila na výlet jen polovina z nás, protože předešlý den nám sluníčko dalo pořádně zabrat. Odpoledne jsme se podívaly na muzeum Pabla Picassa a jeho rodný dům, dále na Catedral de la Encarnación, nebo jsme vystoupaly na Castillo de Gibralfaro, kde jsme se nabažily překrásnými výhledy. Odpoledne bylo strávené dle našich představ, někdo si šel pořádně užít moře, jiné šly do restaurace nebo na kávu a také podívat se do místních obchůdků. K večeru jsme se rozloučily s naší paní ředitelkou a paní učitelkou Misterovou, které vystřídaly p. uč. Voltnerová a Krejčí. Doufáme, že si s námi zájezd užily a dobře dorazily domů a nově příchozí paní učitelky vítáme! 

A.F.

Den dvanáctý

V úterý jsme měli pro změnu dopoledne osobní volno, kdy každý odpočíval doma a někteří léčili spaleniny z pláže. V pozdější odpoledne se každý sám dopravil k Puerta del León, někteří vyzkoušeli metro, někteří, tramvaj a někteří zvolili jistotu a šli pěšky.

Tahle turistická atrakce se činila spousty zajímavostmi, např. každá místnost obsahuje tři hvězdy, a to arabskou, se lvem a s hradem. Jeden ze stropů, který byl postavený z malých dílků, se stavěl dokonce 7 let a některé stěny jsou vybudovány tak originálně, že žádná strana není ze stejných znaků.

Tenhle den jsme ukončili dříve, než bylo v plánu kvůli počasí, na taková horká nejsme zatím zvyklé:).

Večer každý trávil podle svého, někdo šel odpočívat, někdo ochutil typické tapas a jiní si zašli na místní drink.


M.S.

Den třináctý

Dnes jsme vyrazili za římskými ruinami do nedaleké Italici. Vyjeli jsme asi  pár minut před půl devátou a cesta netrvala víc než půl hodiny. Ještě před devátou jsme tedy dorazili na místo a naše prohlídka mohla začít. Nejdřív jsme viděli zbytky velkých sídel z nichž to nejmenší mělo 600 m² a největší mělo 4000 m². Podlahy domů byly vykládáné krásnými mozaikami všech možných obrazců a velikostí. Například v jednou domě byla mozaika Poseidona a různých mořských tvorů. Taky jsme se dozvěděli, že z hor, kde byla voda vedl velký akvadukt. Jako poslední jsme v Italice navštívili arénu, kde se pořádaly zápasy. Prý se na tom místě natáčela slavná scéna z Games of Thrones. Prohlídka Italici skončila asi kolem desáté a pak jsme se vydali zpět na panoramatickou jízdu po Seville. Prejížděli jsme několik zajímavých mostů, viděli jsme fotbalový stadion a spotu dalšího. Například velké luxusní vily, které dnes mnohdy slouží jako hotely, kavárny nebo školy. Náš "školní" den byl ukončen už ve dvanáct, kvůli vysokým teplotám. My jsme se pak vydaly domů kde jsme odpočívaly v našem pokoji až do oběda. Po obědě jsme si zase musely odpočinout a chvíli před pátou jsme se vydaly na malé nákupy do Primarku. Připojily se k nám ještě dvě kamarádky a hned to byla větší zábava. Po nákupu jsme se zastavily ještě ve Starbucks na ledový čaj, protože bylo opravdu vedro. Nakonec jsme si daly churros, které nám moc chutnalo a poté jsme si sedly k replice lodi Kryštofa Kolumba a jen tak jsme si užívaly pomalu zapadající slunce a povídaly jsme si. Dnešní den jsme si moc užila a doufám, že to nebyl poslední takový skvělý den. 
 
V.Z.

Den čtrnáctý

Dnešní den jsme zahájiyi srazem v 8:30 před školou, kde jsme se výjimečně nepotkaly s Isidorem a Anou, ale jen Anou. Od školy jsme se vydaly směrem ke čtvrti Santa Cruz, kde jsme první prošly krásnými Murillo zahradami, pojmenovanými dle známého malíře. V zahradách, které patří k paláci Alcazar, se nachází monument na počest objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. Dále jsme se spletitými ale nádhernými uličkami čtvrti přesunuly do malého parčíku, kde jsme si daly krátkou přestávku. Po přestávce jsme dále procházely uličkami, až jsme se dostaly do nákupní čtvrti, kde nám Ana ukázala spoustu tradičníh obchodů s flamenco oděvy, svatebním a dětským oblečením, kořením, vínem a spoustu dalších. Po této prohlídce jsme měli další pauzu na vlastní prozkoumání obchodů, kterou všichni náležitě využily. Společný program jsme ukončily rozchodem u školy jako skoro každý den.

Večerní čas každý trávil dle svého, někdo dal přednost odpočinku doma, někdo si zašel do parku, a někdo zase na dobrou večeři.

E. Ž.

Den patnáctý

Dnešek byl celkem zvláštní, a to tím že do školy jsme šly až odpoledne. Kolem 1 hodiny po obědě jsme začaly po skupinkách chodit do školy a dělaly s paní Kashou hodnocení o rodinách a o průvodcování. Myslím, že všichny jsme byly spokojené se vším až na počasí, bývá tady opravdu vedro. Po hodnocení jsme si s Annou a Isodorem povídali o různých jídlech, událostech (například flamenco festival), módě, muzice, tanci a umělcích v Seville. A než jsme odešli tak jsme si ještě ve skupinách připravovaly vlastní průvodcování. My s holkama máme víkend s rodinou a dvěma dětmi.

V.M.

Den šestnáctý

Pro obyvatele Sevilly je vodním světem aquapark Isla mágica, pro zvířata je to Akvárium. Právě do tohoto světa vodních živočichů jsme se šly podívat v sobotu. Den začal ideálním pozdním vstáváním, vzhledem ke srazu, který byl až v 10:30. Po krátkém čekání před vchodem, jsme se ocitli uprostřed naprosto úchvatné podívané. Mohly jsme zde spatřit nejrůznější druhy ryb od kapra až po žraloka. Mezi nimi proplouvali rejnoci a želvy. Také zde byla část, kde jsme mohly vidět obrovské anakondy či mláďata krokodýlů. Zajímavá byla i sekce vymezená pro medúzy. Projít celý komplex nám zabralo přibližně hodinu. Poté následoval volný program. Nejprve jsme se šly všechny naobědvat a po siestě vyrazily do ulic. Někdo nakupovat, někdo na místní tradiční tapas a někdo poznávat památky. Do večerky ve 22:30 jsme byly všichny doma a už se moc těšily na další den. 

K.K.

Den sedmnáctý
 
Máme zde konec druhého týdne, a to znamená jediné... DEN VOLNA! Konečně jsme si mohly odpočinout od parného počasí, jelikož jsme zde měli "jenom" 31°C. 
 
Každá jsme si opět mohly přispat dle libosti a naplánovat den, jak jsme chtěly. Většina z nás však hned po siestě opět vyrazila do města projít otevřené obchůdky, koupit něco blízkým, či si udělat radost samotným. Některé z nás šly dokonce ochutnat kulturu formou tapas nebo si jen sednout do kavárny a vychutnat si dobrou kávu. Nechyběla i procházka v příjemném stínu místních parků nebo návštěva večerního (již probuzeného) centra. 
 
Zítra nás čeká návštěva katedrály, na kterou se všechny těšíme! 
 
Teď je čas nabrat síly a energii na náš poslední týden a dlouhou cestu domů. 

L.V.

Den osmnáctý

Dneska je to už třetí pondělí v Seville. Program nám začínal až o půl 4, tudíž jsme dopoledne mohly odpočívat nebo si udělat svůj program. Dnes jsme měli v plánu katedrálu a začali jsme vylezením na věž jménem Giralda, která stojí u katedrály jako pozůstatek maurské kultury. Vylézt nahoru bylo trochu náročné v těchto letních teplotách, ale i tak jsme to zvládli a mohli se pokochat krásným výhledem, který se nám ze 100 metrové výšky naskytl. 

Dále jsme pokračovali do samotné katedrály. Uvnitř jsme mohli obdivovat obrazy například od španělského malíře Murilla nebo úchvatné vitráže v oknech, které prosvěcují celou katedrálu. Další ze zajímavostí je, že se zde nachází hrobka Kryštofa Kolumba, což je asi místo v katedrále s největším hloučkem turistů. 

Po návštěvě katedrály jsme pokračovali kolem sevillské opery, býčí arény až k řece, kde jsme prohlídku ukončili u Torre del oro neboli Zlaté věže. Zbytek dne jsme strávili každý dle svého.

A.S.


Den devatenáctý

Tento den započal již brzy ráno a všichni jsme v 8 ráno odjeli autobusem do Carmony. V tomto městě jsme hned po příjezdu navštívili Necrópolis, kde jsme viděli románské vykopávky a k tomu jsme mohli vidět i ze střechy budovy celé město. No a dále jsme se prošli krásným historickým městem.

Následovala cesta zpátky, kdy jsme se od školy rozešli zpátky k rodinám. Někteří si dopřávali siesty, procházeli se městem, nakupovali suvenýrky nebo si večer zašli na dobré tapas.

V.R.

Den dvacátý

Jeden z posledních dnů tady v Seville jsme začaly prohlídkou slavného Setas a Muzea de Bellas Artes. K večeru jsme šly na koloběžky Footbike. V Setas jsme navštívily trh, samotnou vyhlídku a antikvariát. Trh nás moc neuchvátil svou vůní a rychle jsme z něj utíkaly pryč. Při vchodu na vyhlídku byl ze začátku problém se vstupenkami, ale poté vše šlo podle plánu. Prošly jsme se po vyhlídce a kochaly se krásným výhledem. V antikvariátu jsme mohly vidět zbytky domů, sošky, a i různé zbytky domácích potřeb. Po této části jsme měly hodinu volno, a poté jsme se vydaly do nedalekého muzea. V muzeu jsme mohly vidět několik obrazů, větších i menších soch a několik starých fotografií. Většina děl byla náboženská, tudíž nás moc nebrala. Fotky už byly zajímavější, byli tam různí lidé a zajímavá místa z města. Bohužel se tam ale nemohlo fotit. Dále zde byla krásná malá zahrada a před muzeem pomník Murilla. Na koloběžky jsme se rozdělily na dvě skupiny, aby nás nebylo hodně. Při srazu nás opravdu hodně překvapilo a potěšilo to, že pán mluvil česky. Po té době to byl celkem i šok, ale byly jsme rády, že můžeme chvilku vypnout. Projely jsme městem a byly i na místech, které jsme ještě neviděly. Některé jsme byly unavené, ale naše skupina byla velice nadšená.


M.P.

Den dvacátý první

Dnešní den byl ve znamení balení a loučení se Sevillou. Během dopoledne byl čas na koupení suvenýrů, poslední oběd s rodinami či odpočinek před cestou. Povinnosti nás čekaly až v podvečer, v prostorách školy. Za úkol jsme dostaly přípravu průvodcovského programu pro specifické skupiny turistů. Na výběr jsme měly skupinu studentů, rodinu s malými dětmi či mladý pár mířící na líbánky. Zadáním bylo naplánovat víkend pro danou skupinu. Prezentovaly jsme v angličtině, někteří z nás dokonce i ve španělštině. Všem skupinám se program vydařil, byl barvitý a propracovaný. Večer jsme s úlevou usedaly na nám dobře známé sedačky, na kterých strávíme další 3 dny. Pro některé z nás již vytoužená cesta k domovu, k našim milovaným. Odloučení přece jen vzalo za své.

B.P.

Den dvacátý druhý
Dnes jsme v dopoledních hodinách dorazili do Barcelony, kde jsme měli 9 hodin pauzu. Každý ji strávil dle svého uvážení. Někdo si opět prošel památky, někdo si naposled užil moře a někdo jen tak brouzdal městem. V 18:40 jsme se všichni sešli u autobusu a vyrazili na naši cestu zpět do Česka. Už se všichni těšíme, že až se probudíme budeme zase blíž k domovu.

N.J.

Den dvacátý třetí

Tento den jsme strávili v autobuse. Přes noc jsme projížděli Francii a Švýcarskem, kde jsme se také probudili a měli jsme zde první hygienickou zastávku dne, během které nám páni řidiči předělali postele zpět na normální sedačky. Poté jsme chvíli projížděli Rakouskem, kde nás zastavili místní policisté na kontrolu. Naštěstí nám pouze zkontrolovali občanské průkazy a popřáli příjemnou cestu. Následovala asi čtyř hodinová cesta v autobuse, ve které jsme projeli celým Německem. Zastavili jsme se až na benzině v Rozvadově - na hranicích České republiky, kde jsme si dali krátkou obědovou pauzu. Následovala projížďka Českem, ve které jsme se zasekli v koloně a udělali jsme si ještě jednu kratší zastávku. Dále jsme jeli už do Olomouce, kam jsme nakonec dorazili až o půl deváté večer. Zde náš tří týdenní výlet do Španělska skončil. Všichni spolu s paními učitelkami jsme se zde rozloučili a odjeli po dlouhé době domů.

Tímto bych chtěla tuto cestu za získáním odborných znalostí a dovedností ukončit a moc poděkovat všem, kteří zajistili tuto cestu, a kteří byli součástí této cesty. Bylo to opravdu úžasné a nezapomenutelné. Všichni jsme si kromě suvenýrů dovezli také hromadu zážitků, na které budeme celý život vzpomínat. Děkuji že jsem mohla být součástí této cesty a doufám, že se v budoucnu uskuteční něco podobného, aby to mohli zažít i ostatní žáci naší školy.


P.D.


Poděkování patří všem organizátorům projektu Erasmus+ 2021 Cestovní ruch ve Španělsku


Organizační tým školy:

Příprava projetové žádosti: Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS., Mgr. Michaela Pokrupová

Koordinátor projektu: Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS.

Organizace vlastního projektu, komunikace s partnerskou organizací: Mgr. Kamila Misterová 

Pedagogický dozor na projektu: Mgr. Lucie Krejčí, Mgr. Dagmar VoltnerováSpolupracující organizace:

Idiomas Carlos V.: Juan Antonio Bardón Rafael, Yolanda Romero, Anna Chyczewska

DZS Praha: Mgr. Kateřina Lisnerová

Doprava Minitrans Olomouc: Jiří Ryšavý

I přes naprosto nepříznivou celosvětovou situaci a navzdory veškerým překážkám, s tímto spojeným, se nám podařilo zrealizovat tento úžasný projekt, na který všichni účastníci i organizátoři budou rádi a s hrdostí vzpomínat. Podařil se nám odvést kus dobré práce!!!

Děkuji všem 

ředitelka školy

 

 

--------------------

Erasmus, studium v zahraničí  2020

  • Nové zahraniční výjezdy v rámci Erasmu se nebudou zahajovat, studentům a dalším účastníkům Erasmu, kteří již na výjezdu v zahraničí jsou, doporučujeme zvážit návrat do ČR (za dodržení dalších podmínek, např. karantény, pokud by se vraceli z některé ze seznamu rizikových zemí). 
  • Pokračování studia v zahraničí, pokud se nejedná o Erasmus, je na zvážení studenta. V obou případech doporučujeme kontaktovat ohledně podrobností Dům zahraniční spolupráce (tel: + 420 221 850 100, e-mail: info@dzs.cz), domovskou univerzitu v ČR a také Ministerstvo vnitra. 
  • Odpovědi na nejčastější dotazy k této oblasti naleznete na webu Erasmus+ ZDE.

 

SOUČASNÉ PROJEKTY

 Projekt Erasmus+ aktivita K1 pro rok 2020

Hurá – jedeme do Španělska!!!

Vzhledem k úspěšně uskutečněným a zakončeným projektům v rámci Comenius a Erasmus+ do Tyrolska, Vídně a Milána, jsme se v loňském školním roce opět pustili do přípravy projektu v rámci aktivit Erasmu+ a podali žádost v rámci mobilit K1, určených odborné výuce.

Vycházeli jsme z toho, že vzhledem k rozvoji cestovního ruchu není možné se orientovat pouze na území České republiky, ale je nutné rozvíjet i zahraniční kontakty a pracovní

zkušenosti, které napomáhají rozvoji oblasti služeb cestovního ruchu v naší zemi.

V tomto projektu byla vybrána zcela nová destinace s velice rozvinutým cestovním ruchem - Španělsko, a také partner, který splňuje všechna kritéria stanovená školou.

A co nám projekt přinese? Studenti díky zahraniční mobilitě získají větší sebevědomí v komunikaci se zahraničními klienty, budou mít pracovní zkušenosti ze světového centra turismu, zvýší si kulturní povědomí o jiné zemi a naučí se pracovat v multikulturním prostředí. Uvědomí si potřebu aktivně budovat svoji profesionální kariéru v oboru cestovního ruchu.

Do zahraničí vyjede 20 vybraných žáků se 2 doprovodnými osobami. Tato stáž má délku trvání 3 týdny. Žáci budou vybrání z 2. a 3. ročníků oboru Cestovní ruch (65-42-M/02).

Pro výběr účastníků byla stanovena kritéria i komise, která výběr provede.

Každému účastníkovi projektu bude přidělen mentor na pracovišti, který jej bude hodnotit a přidělovat mu práci. Tak bude moci náležitě uplatnit a prohloubit své jazykové kompetence a zároveň své odborné znalosti a dovednosti.

V našem projektu jsme se rozhodli uplatnit zásady ECVET. To vše přispěje k lepšímu uplatnění na trhu práce jak doma, tak i v zahraničí. Po pracovní době budou mít možnost žáci zúčastnit se minimálně 2 organizovaných výletů, a tak se seznamovat s kulturou a historií navštívené země. Své zkušenosti a získané poznatky budou zpracovávat ve formě multimediálních prezentací, seminární práce a článku do školního časopisu.

Poté, co se žáci vrátí a vyhodnotí se všechny zaznamenané dokumenty (fotografie, videa) bude vytvořena prezentace projektu. Informace o realizaci projektu budou zveřejněny i ve

školním časopise " Cestovní horečka". Z této události bude vytvořena audiovizuální reportáž, která bude vystavena na stránkách školy.

---------------------------------------


PROJEKT OP VVV ŠABLONY II PRO ROK 2019-2021

 

 

-----------------------------------

PROJEKT APIV


 

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).    

 

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Motivační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy. 

 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

www.nidv.czPROJEKT OP VVV ODBORNÍCI VE VÝUCE

 
 


PROJEKT ERASMUS + CESTOVNÍ RUCH VE VÍDNI 

Projekt mobility osob – ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: „Cestovní ruch ve Vídni“

 naši žáci opět vyjíždějí na zahraniční stáž díky programu Erasmus+

I letos bude 16 úspěšných studentů prvních a druhých ročníků naší školy sbírat cenné pracovní zkušenosti v prvních třech červnových týdnech v jednom z hlavních turistických destinací Evropy, rakouské Vídni. Naši studenti budou mít příležitost pracovat 3 týdny po boku pracovníků v hotelu Continental Betriebsg ve Vídni a muzeu MozartHaus Vienna.

V hotelu Continental budou naši studenti pracovat na pozici recepčního, budou připravovat pokoje, stoly a inventáře pro hotelové hosty a věnovat se obsluze hostů. Dále budou poskytovat informace o kulturních událostech a provozovat animační činnost.

Zdroj: http://www.mozarthausvienna.at

V muzeu Mozarthaus Vienna budou naši studenti poskytovat informace o muzeu, odpovídat na otázky návštěvníků, kontrolovat lístky u vstupu a doprovázet návštěvníky muzea. Dále budou pomáhat s prodejem v místním obchůdku, administrativou a workshopy organizovanými muzeem (tvorba Mozartových čokoládových koulí, cvičení Mozartova tance, Tajemství kouzelné flétny, tvorba masek a paruk na téma Mozart).

Projekt zahraniční mobility Cestovní ruch ve Vídni se uskuteční díky finanční podpoře z fondu Erasmus+.

 


PROJEKT UKONČEN 31.8.2018

JAK VIDĚLI PROJEKT ÚČASTNÍCI

Ahoj,

  chtěla bych se s vámi podělit o ty nejzajímavější, nejhezčí a nejbláznivější zážitky z pobytu ve Vídni.

  Jeden z těch nejzajímavějších poznatků pro mě byl moment, ve kterém ze mě opadly veškeré obavy. Byl to moment, kdy jsem poprvé přišla do práce. Všichni lidé se bez ohledu na cokoliv usmívali a neustále mi pomáhali. Byli to lidé z rozdílných kultur, a i přesto na provozu vládla celková harmonie a optimismus. A to mě opravdu rychle vyvedlo z nejistoty.

  Moje nejkrásnější zážitky jsou dva. Jedním byla návštěva Schönbrunnu a zahrad, protože na tohle jsem se těšila celou tu dobu nejvíc. A druhým byla návštěva nejkrásnějšího výhledu na Vídeň – Kallenberg. Šlo vidět opravdu na celou Vídeň jako na dlani.

    A teď ty nejbláznivější. Ty jsou také dva. S kamarádkami jsme se šly podívat na Gay Pride. Pro ty co neví, je to každoročně konaný průvod homosexuálů, se kterým se můžete setkat i u nás v Praze. Původně jsme se šly podívat jen pro zajímavost, ale nakonec to byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků z Vídně. A druhý nejbláznivější se týká návštěvy Prateru. S několika spolužáky jsme se domluvili, že symbolicky pro zahájení naší cesty do neznáma vybereme tu nejbláznivější atrakci z celého areálu a všichni na ni půjdeme. Výběr vyhrál volný pád ze sta metrů. Nepopsatelný pocit, ale chce to ještě zopakovat.

   Všichni jsme se ze začátku báli, protože jsme úplně nevěděli, co nás bude čekat. Ale nakonec se z celé akce vyklubal velice příjemný pobyt v ještě příjemnějším prostředí s příjemnými lidmi a odnesli jsme si s sebou domů víc než jen dobrý pocit. Mně tento pobyt dal nejen jiný pohled na různé lidi okolo sebe, pár nových jazykových a zeměpisných poznatků, ale například i novou nejoblíbenější příchuť zmrzliny. Proto neváhejte a chyťte svoji příležitost za pačesy.

 Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty narodni kvalifikace

Asociace

Projekt