Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: O nás >> Projekty >> Projekt Operační program Jan Amos Komenský

Projekt Operační program Jan Amos Komenský

 

Naše škola je od 11/2022 součástí projektu OPJAK.

Odkaz na projekt: www.opjak.cz


Název programu:

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy:

02_22_003

Název výzvy:

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu:

Šablony OP JAK I SOŠS

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_003/0002104

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Realizované aktivity:

1.III/10 - Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

1.III/5 - Kariérový poradce SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

1.III/1 Školní asistent SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta středním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.
Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol