Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: O nás >> O nás

O nás

 
                                                           

         Nabízíme studijní obor :

         CESTOVNÍ RUCH obor 65-42-M/02

 

Nabídka pro školní rok  2023/2024

 

ŠVP Management cestovnho ruchu a hotelnictví

čtyřleté denní studium

 

Roční školné činí 14000,- Kč

 

 


Absolventi SŠ s maturitou ! 


U nás máte  možnost získat úplnou profesní kvalifikaci (včetně přípravných kurzů ke zkoušce):

65-021-N     Průvodce cestovního ruchu   
                    (podrobnosti viz Akce a kurzy pro veřejnost)    


Aktuální termíny jsou zveřejněny v odkazu Akce a kurzy pro veřejnost.Jsme ideální školou pro všechny, kteří mají rádi cestování, rádi poznávají nové lidi, baví je cizí jazyky, chtějí v životě něčeho dosáhnout.

Naši absolventi jsou úspěšní nejen v praxi, ale mnozí také dále pokračují ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole.Deset důvodů, proč si vybrat naši školu:
 

1. 

Máme dlouholetou tradici - škola existuje od roku 1992. 

2.  

Jsme jediná střední škola v Olomouckém kraji, která se zaměřuje výhradně na cestovní ruch. Zaručujeme nejen kvalitní výuku odborných předmětů cestovního ruchu, cizích jazyků, ale i ekonomických a humanitních předmětů .

3. 

Odborná praxe žáků probíhá ve skutečných cestovních kancelářích, hotelích, informačních centrech, na hradech a zámcích či jiných historických objektech.

4. 

Odbornou praxi mohou plnoletí žáci s dobrými studijními výsledky absolvovat i v zahraničí - např. v Rakousku, v Řecku, v Chorvatsku, v Itálii atd. 

5.

Účastníme se našich i mezinárodních grantových projektů, příkladně projekt Comenius 2011-2013, ve spolupráci s Tourismusschulen Zell am Ziller v Rakousku, projekt Pohyb do škol, Výzva 56 2015 - Anglie pro žáky (týdenní výukově-poznávací pobyt ve Velké Británii), projekty Erasmus+ v roce 2015 v Miláně, v roce 2018 ve Vídni a v roce 2020 v Madridu.

6. 

Škola pořádá zájezdy a exkurze po ČR a do zahraničí, na jejich organizaci se podílí vlastní CA CAM.cz ve spolupráci s renomovanými cetovními kancelářemi.

7. 

Výborní žáci mohou získat prospěchové stipendium. Žáci s prospěchovým průměrem 1,0 jsou v 1. ročníku od školného osvobozeni (pokud si tento průměr udrží po zbytek studia jsou od školného osvobozeni úplně). Na základě individuální domluvy s jednatelem školy je možno si zažádat o získání příspěvku na školné prostřednictvím různých nadací nebo o sociální stipendium.

8. 

Učebnice, vyjma jazykových, škola zapůjčuje zdarma .

9. 

Škola hradí adaptační kurz 1.r, přispívá na školní maturitní ples  pro 4.r.

10.

Pro žáky připravujeme různé soutěže a jiné akce. Viz. fotogalerie


 

 
„Malá rozměry, velká duchem.“

      Tak by se dalo parafrázovat jedno známé heslo, které vystihuje atmosféru naší školy, naše plány, cíle a ambice. Jsme škola zaměřená na dnes velmi žádanou a stále se rozvíjející oblast cestovního ruchu. Jsme si vědomi toho, že šedivá je teorie, zelený je strom života, a proto nepodceňujeme propojení výuky a praxe. Naši studenti tak mají možnost si během studia vyzkoušet, co obnáší práce s lidmi a pro lidi. Během povinných praxí se seznámí s nejrůznějšími obory, oblastmi a činnostmi cestovního ruchu, takže dilema, kam po úspěšném složení maturitní zkoušky, nebude tak palčivé. Všeobecný a tak důležitý rozhled studenti získávají i během nejrůznějších exkurzí a zájezdů za hranice vlasti i všedních dnů a do říše kultury a umění. 

     Ať už naši absolventi zaplňují univerzitní kampusy a přednáškové sály nebo se rozhodnou jít vlastní cestou přímo do praxe, jsou úspěšní a my se s nimi rádi potkáváme, protože věříme, že jsme k jejich osobnímu a společenskému růstu přispěli i my. Víme, že nejenom ve studovaném oboru, nýbrž i v životě vůbec, je více než důležité etické a společenské chování. Komenský prosazoval výuku příkladem a vzhledem ke komornímu složení pedagogického sboru klademe důraz na úzké sepjetí a kontakt studentů a vyučujících a stavíme na individuálním přístupu ke studentům. 

     Jsme škola, jejíž brány opouští mladí lidé s jasným úsudkem, přehledem o životě a schopností a chutí obstát v nelehkém konkurenčním klání. Naši studenti se mohou prokázat znalostmi z oblasti odborných předmětů cestovního ruchu, ekonomiky, managementu, geografie, historie a především cizích jazyků, jejichž výuka je klíčová a zásadní.

 „Nezáleží na kvantitě, nýbrž na kvalitě.“


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol