Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: O nás >> Projekty >> Proběhlé projekty >> Projekt Anglie pro žáky - projekt OPVK Výzva 56

Projekt Anglie pro žáky - projekt OPVK Výzva 56

 Zpráva z projektu OPVK

Výzva 56

Anglie pro žáky

 

Projekt „Anglie pro žáky“ proběhl v termínu 26. 9. – 2. 10. 2015. Místem konání pobytu byla Velká Británie, městečko Shoreham-by-Sea ve West Sussexu.

 

Jazykový kurz probíhal v jazykové škole English Language Homestays.  Kurzu se zúčastnilo 20 žáků, kteří pracovali ve třech skupinách, rozdělených dle jazykových dovedností a znalostí. Náplň výuky byla zvolena tak,  aby odpovídala jazykovému vybavení účastníků. Do výuky všech skupin bylo zařazeno také opakování znalostí z oblasti reálií Velké Británie. Díky místním lektorům se žáci seznámili i s regionálními zvyklostmi a tradicemi. Při výuce byly použity různé výukové metody, např. metody informačně-receptivní, participativní metody, situační, případové a brainstormingové metody. Současně byla neustále využívána reproduktivní metoda, spočívající v opakování učiva. Jazykový  kurz byl celkově hodnocen jako velmi úspěšný po všech stránkách. Výuka byla pestrá a dobře organizovaná, vyučující lektoři byli žáky hodnoceni velmi pozitivně.

 

Součástí kurzu byla také návštěva významných turistických lokalit a kulturně historických památek, spojená s kvalitním a odborným výkladem, který podával průvodce, provázející skupinu po celou dobu pobytu. Všechna zařazená navštívená místa byla vhodně zvolena dle zaměření školy (cestovní ruch). Žáci navštívili významné kulturně historické památky a další turistické atraktivity. Ubytování v rodinách bylo po počátečních obavách ohodnoceno velmi pozitivně. Nejnáročnější stránkou celého kurzu se stal pouze náročný přesun do vzdálené destinace. Realizovaný projekt, jazykově poznávací vzdělávací kurz, svým zaměřením zcela splnil očekávání. Žáci měli možnost se zdokonalit ve svých jazykových znalostech a dovednostech, a také se seznámit s životem a zvyky v této turisticky velmi vyhledávané lokalitě. Realizovaný projekt svým obsahem zcela splnil očekávání všech účastníků.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol