Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Studium

Studium

 

          

 

ŠVP Management cestovního ruchu a hotelnictví

Absolventi najdou uplatnění v odborné, organizační a obchodně-podnikatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu, například jako pracovníci středního managementu ve službách cestovního ruchu (v hotelovém managementu atd.), v kongresovém cestovním ruchu, v outgoingovém (výjezdovém) cestovním ruchu, ve veřejné správě, v poradenských firmách se zaměřením na management podniků cestovního ruchu, jako delegáti cestovních kanceláří v zahraničí nebo samostatní podnikatelé v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb.

Příklady odborných a profilových předmětů:

Metodika a technika cestovního ruchu, Hotelový management, Technika obsluhy a služeb, Ekonomika, Marketing a management cestovního ruchu, Řízení lidských zdrojů, Účetnictví, Profesní komunikace.


Všeobecné předměty:

2 cizí jazyky, Zeměpis, Dějepis a dějiny kultury, Matematika, Základy přírodních věd, Základy společenských věd, Tělesná výchova, Informační a komunikační technologie. 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol