Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Aktuality >> Erasmus + 2022 >> Uskutečněné projekty šk. rok 2022/2023 >> Mobilita učitelů - Německo (Lindau) 2022

Mobilita učitelů - Německo (Lindau) 2022

 


 

Mobilita učitelů - Mgr. Lucie Krejčí 

ERASMUS + I učitelé se stále učí

V rámci programu ERASMUS+ jsem měla úžasnou možnost strávit 2 týdny v Německu. Během pobytu jsem navštěvovala kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky.

Kurz probíhal na jazykové škole DIALOGE v krásném prostředí romantického městečka Lindau na břehu Bodamského jezera. V sousedství školy se nacházelo i mé ubytování – Inselhostel. Hlavním cílem programu Erasmus+ je posílit jazykové a digitální kompetence pedagogů. Tyto cíle byly naplněny.

Po vstupním testu jsem byla zařazena do kurzu C1. Vzhledem k tomu, že kurz nebyl určen jen pedagogickým pracovníkům, ale také studentům, kteří se připravují se jazykovou zkoušku, byla základem výuky učebnice. Vkročili jsme tedy do lekcí, kde se probírala témata jako tabu, industrializace Německa, kmenové buňky. Je vždy zajímavé porovnávat představy, zkušenosti lidí různých věkových kategorií z odlišných kultur.   

V odpoledních hodinách byly již lekce zaměřené na metodiku výuky. Jazyková škola Dialoge nám poskytla mnoho materiálů v tištěné i digitální podobě. Spoustu zkušeností jsme si předali navzájem. Nebylo sice možné si vše vyzkoušet, některé metody a hry již běžně používám, ale rozhodně budu mít rok na to, abych mohla nové metody a hry využít ve svých hodinách.

Dalším přínosem bylo seznámení se s učiteli z dalších evropských zemí jako Itálie, Španělsko, Polsko nebo Maďarsko. Je to první krok k mezinárodní spolupráci. V případě Maďarska to byli dokonce učitelé vyučující na škole s obdobným zaměřením, jako má naše škola.

Byla jsem mile překvapena technickým vybavením učebny. Naše hodiny byly vedeny většinou hybridně. Online byli připojeni žáci z Číny, kterým se zatím z různých důvodů nepodařilo dostat do Německa. Bylo zajímavé sledovat vedoucí kurzu, jak využívá veškeré digitální vymoženosti. Třída měla k dispozici kromě nezbytné bílé tabule a počítače i televizi, dva mikrofony, otáčivou kameru. Přínosné bylo sledovat různé možnosti zapojení daných žáků do výuky.

K výuce jazyků patří neodmyslitelně i reálie. To my učitelé dobře víme, a proto jsme ve volném čase poznávali zdejší atraktivity a kulturu. K tomuto účelu jsme hojně využívali aktuální nabídku německých drah – 9-Euro-Ticket. Tak jsem bez dalších cestovních nákladů mohla s dalšími kolegy zajet do Kostnice, Ravensburgu, Meersburgu, Friedrichshafenu a do dalších měst. Navštívili jsme ostrov Reichenau a prehistorická kůlová obydlí v Alpách, patřící pod seznam kulturního dědictví UNESCO. Dalším ekologickým dopravním prostředkem bylo v této oblasti velmi oblíbené kolo. Na vypůjčených kolech jsme navštívili nedalekou soutěsku Rappenloch. A co by to byl pobyt u Bodamského jezera, kdybychom vynechali projížďku na lodi a nevyjeli lanovkou na protilehlý kopec Pfänder.

Tyto pobyty mě již od mých studentských let velmi obohacují a jsem vděčná za každou příležitost strávit delší dobu v zahraničí. Proto mé poslední slovo patří našim žákům. Určitě využijte příležitosti, kterou v tomto školním roce škola nabízí, a vyjeďte do Španělska, Portugalska, Německa nebo Rakouska. Nejenom že si zlepšíte jazykové znalosti, ale osamostatníte se a získáte spoustu zážitků a kamarádů.

Mgr. Lucie Krejčí Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol