Školní akce

Školní akce

Výlet na Sv. Kopeček

Žáci 2. ročníku zorganizovali 19. 5. 2021, v rámci své odborné souvislé praxe, pěší výlet na Svatý Kopeček u Olomouce. Ve skupinkách si sestavili průvodcovské texty, které následně také přednesli svým spolužákům. Zajímavosti jsme slyšeli o kostelu sv. Barbory ve Chválkovicích, o Svatojakubské (poutní) cestě, o soše J. Nepomuckého, o vile Jiřího Wolkera a samozřejmě o Bazilice Navštívení Panny Marie. Počasí vyšlo na výbornou! Všem zúčastněným moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne!

 

Procházky po historické Olomouci

Dne 20. a 21. 5. se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili průvodcování Olomouce s profesionálním průvodcem. Měli tak možnost nasbírat inspiraci a další zkušenosti ke své budoucí odborné průvodcovské činnosti. Procházky byly dvouhodinové, žáci se seznámili s nejstarší historií města. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o jednotlivých památkách v historickém centru města, jako např.: Radnice, Sloup Nejsvětější Trojice, Petrášův palác, Edelmanův palác, Sarkandrova kaple, Olomoucký hrad a další. Žáci byli do procházky zapojeni aktivně. Při výkladu vyplňovali pracovní listy, kde informace z výkladu museli doplnit nebo vybrat správnou možnost na základě řečeného. A protože byli všichni moc šikovní, obdrželi také diplom! Děkujeme za krásný zážitek!