Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Úvodní stránka

Úvodní stránka

 
 


                                                                     

 
 
        Nabízíme studijní obor :

         CESTOVNÍ RUCH obor 65-42-M/02


               ŠVP Služby v oblasti cestovního ruchu
               ŠVP Management a mezinárodní vztahy v cestovním ruchu
               

 

Všechny vzdělávací programy je možno studovat ve formě denní (4leté). 

Ve formě dálkové (5-leté), nabízíme vzdělávací program Služby v oblasti cestovního ruchu.


Pro školní rok 2016/2017 připravujeme otevření  zkráceného pomaturitního studia (1,5-leté) se zaměřením na průvodcovské služby s možností profesní zkoušky dané Národní soustavou kvalifikací s OSVĚDČENÍM O PROFESNÍ KVALIFIKACI a rozšířenou výukou cizích jazyků.


Absolventi SŠ s maturitou ! 


U nás máte  možnost získat úplnou profesní kvalifikaci (včetně přípravných kurzů ke zkoušce):

65-021-N     Průvodce cestovního ruchu   
                    (podrobnosti viz Akce a kurzy pro veřejnost)    V druhém pololetí školního roku 2015/2016 připravujeme hodinově rozšířený kurz pro zájemce o průvodcovství.


IČO školy :                25 36 50 61
IZO (na vysvědčení) : 014 585 235
RED IZO :                 600 017 028

Bankovní účet školy : 1803835399/0800 u České spořitelny, a.s. (variabilní symbol je rodné číslo žáka)
Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty narodni kvalifikace

Asociace

Projekt