Aktuality

Aktuality

Den otevřených dveří 2021/2022

Srdečně zveme všechny uchazeče na Dny otevřených dvěří 2021/2022, které se usuteční v termínech 15.12.2021 a 19.1.2022 od 8 do 15 hodin v budově školy.

------------------------------------- 

India Days 2 


Dne 7.října 2021 proběhla první část druhého ročníku India Days. Celý program proběhl v angličtině: první částí bylo vystoupení klasického indického tance, následovalo vysvětlení symbolů (muder), které byly v choreografii použity, a žáci si mohli jednotlivé prvky vyzkoušet. Program pokračoval krátkou meditací a všichni mohli vnímat, že i tři minuty ticha v našem nitru přináší citelné zklidnění a osvěžení, které jsou v dnešní náročné době pro každého velmi potřebné. Poslední částí programu byla sárí show a žákyně měly možnost se obléknout do tradičního oděvu indických žen. Atmosféru celé akce jsme zachytili ve fotodokumentaci. Účastníci se mohli do akce zapojit skoro všemi svými smysly: na začátku jsme aktivovali čich pomocí jemného indického parfému, oči a sluch si přišli na své od začátku do konce akce a na závěr žáci ověřovali své znalosti látek a dotekem rozlišovali sárí z hedvábí od sárí z polyesteru. Celá akce je impulsem k rozvoji žákovských kompetencí ke kreativitě a podnikavosti, aneb příklady táhnou.------------------------------------- 

Projekt HRDÁ ŠKOLA  (-:

SUIT-UP DEN

 

I letos jsme se zapojili do projektu Hrdá škola. První akcí byl Mezinárodní Suit-up den. Studenti i učitelé přišli do školy ve formálním oblečení, došlo ke společnému focení, v rámci tělocviku si zájemci procvičili společenské akce a zároveň to byla pěkná tečka za tématem „die Mode“, které se právě probíralo v hodinách němčiny.

 

Děkuji všem, kteří se aktivně zúčastnili. Vypadali jste skvěle.

 

 A za měsíc nás čeká „Den šílených účesů“. 

-------------------------------------

VELETRH FOR GASTRO AND HOTEL

Dne 7.10.2021 se již tradičně v PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskutečnil 11. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie "FOR GASTRO AND HOTEL". Každoročně představuje novinky a trendy v gastronomii, nové technologie i produkty.

Studenti 3. ročníků se seznámili s vybavením pro hotely a restaurace, nechyběla ani možnost ochutnávek. Nové technologie představily významné firmy jako AT FORNAX,  BLAŽEK GASTRO, CESK,  IMESO,  TeS Chotěboř a mnoho dalších.

 

Po akci následoval přesun na Václavské náměstí a volný program...

 

 


 

--------------------------------------------------- 

Pokyny k exkurzi " Památník Terezín, Berlín"

 

Ve dnech 14.-15.10.2021 se uskuteční školní exkurze s návštěvou památníku v Terezíně a výjezdem do Berlína.


Místo a čas odjezdu:

sraz na parkovišti 7:45, odjezd  8.00 hod. Sraz  na parkovišti u NC Billa,  Hynaisova 11, Olomouc, bývalé parkoviště u letadla (Legionářská).

POZOR!!!!!

12.10. proběhne ve škole testování neočkovaných účastníků zájezdu. V případě nepřítomnosti na testování si je povinnen účastník testování zajistit sám.


-------------------------------------------------------

   

 

foto zde: 


 ---------------------------------------------------

Školní exkurze Berlín

Milí účastníci, vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci a s přihlédnutím k Vašemu názoru na tento stav (povinná karanténa a test PCR), dojde k posunutí termínu zájezdu do Berlína (původní termín 23.9. – 24.9.2021) na vhodnější termín, o kterém budete informováni na stránkách školy či od svých dětí. Je v našem zájmu dbát na bezpečnost žáků, a proto chceme zájezd uskutečnit v příhodnější době.


Děkujeme za pochopení

---------------------------------------------------------

 

 

Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě

Jako každý rok i letos začátkem školního roku žáci prvního ročníku vyjeli na adaptační kurz. Ubytování bylo zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách v rekreačním areálu Pod věží, v Radíkově u Olomouce. Program pro nás nachystal Aleš Vondra z agentury Hrana.

Cílem tohoto kurzu je pomoci žákům při přechodu ze základní školy na školu střední. Mimo jiné učí spolupráci, komunikaci, empatii a vyvolává pocit sounáležitosti ke třídě i ke škole, rozvíjí pozitivní klima.

Celý kurz provázelo pěkné počasí. Žáci, kteří přišli z různých škol, měli možnost navzájem se poznat v jiném prostředí a v jiných situacích než ve škole, což mělo určitě pozitivní vliv na vznik uceleného kolektivu.

Už se těším na další společné zážitky.

Mgr. Lucie Krejčí

Třídní 1. A

 

Z pohledu žáků

 

Alžběta

Hodně jsem si to užila. Moc mi to pomohlo poznat naši třídu.


Natálie V.

Díky adaptačnímu kurzu jsme se všichni dost sblížili a měli možnost se víc poznat, bylo to moc fajn a myslím si, že jsme si to všichni moc užili.

Nikol G.

Aktivity mě velmi pobavily, přispěly k seznámení s novými spolužáky, tak jako celý kurz.

Petr

Za mě jsem si adaptační kurz moc užil, vyhovovalo mi prostředí, vyšlo nám pěkné počasí a hlavně jsme si dobře sedli jako třídní kolektiv. Myslím si, že pro nás připravený program byl fajn, společenské hry nám pomohly se rychleji sblížit a celková atmosféra byla super. 

Alexandra

Adapťák byl super. Moc se mi líbil večerní táborák a program, který nám Aleš s jeho kolegyní připravili. Moc jsem si to užila. 

Šárka

Adaptační kurz bych ohodnotila za 1! Program byl super (až na večer kdy jsme se s ostatními trochu chytli při obhajobě našeho názoru). Ale i tak to bylo skvěle a myslím, že jsme si to všichni užili a díky programu se více poznali a vytvořili skvělý kolektiv!

Natálie O.

Adaptační kurz byl úžasnej. Jsem ráda, že nás to sblížilo. Program, co připravil Aleš s jeho kolegyní, byl suprovej. Určitě bych někdy něco podobného zopakovala!!

Anna

Myslím si, že adaptační kurz proběhl, jak nejlépe mohl. Jen by nebylo na škodu, kdybychom tam byli déle. 

Šárka

Adaptační kurz byl velmi zábavný. Pomohl mi sblížit se s novými spolužáky a dozvědět se něco o nich. Večerní táborák byl na tom to nejlepší. Určitě bych byla ráda za další takovou akci! 

Natali

Přestože adaptační kurz uběhl velmi rychle, tak si myslím, že jsme si ho všichni moc užili a byli spokojeni. Vyšlo nám hezké počasí a se spolužáky jsme se více sblížili. Byl to super první zážitek.

Melanie

Adaptační kurz byl fajn. Jsem ráda, že jsem se mohla sblížit s novými spolužáky. Programy byly super, jelikož nám pomohly spolupracovat a vycházet mezi sebou. Myslím, že by bylo fajn zažít takový další společný zážitek.

 

Katka J.

Adaptační kurz byl super! Hry jsme si všichni užili a díky nim se dobře sblížili. Byl to suprový zážitek.

 

Markéta

Adaptační kurz byl super, všichni jsme se poznali a ve škole jsme si díky tomu už více rozuměli, hry mě moc bavily a myslím si, že to byl pro všechny super zážitek.

 

Jolana

Adaptační kurz byl zábavný a celkově jsme se tam nenudili a měli jsme nějaký program. Bylo to super a jsem rada, že jsem tam poznala víc třídu. Myslím si, že na ten zážitek nikdo nezapomene a bude fajn vzpomínat na zážitky.

 

 

 


 

Informační leták: 


Veškeré informace k zahájení školního roku byly zaslány do vašich emailových schránek.


Těšíme se na vás !

 

V záložce "pro žáky a rodiče" najdete rozvrh hodin na školní rok 2021/2022, tato varianta je předběžná, může dojít ke změně, rozvrh zde


Školní řád 2021/22 zde


Foto z nově zařízené Hotelové učebny: zde

 

---------------------------------------------------------

POZOR - DŮLEŽITÉ - NEPŘEHLÉDNĚTE

Povinné testování žáků školy  SOŠS s.r.o. proběhne ve dnech 1. a 6.9.2021 metodou RT PCR ze slin ihned po příchodu do školy. Neplnoletí žáci si sebou přinesou informovaný souhlas rodičů, ke stažení zde.

Návod k testování zde.

 

Závazné pokyny MŠMT 


§ Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

§ Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

§ Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.Naše škola zvolila variantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr a samotestování, kterými postačuje testování 1krát týdně. Testování se provádí první vyučovací den v týdnu. Do doby obdržení výsledků testů PCR, se  žáci řídí obecným mimořádným opatřením k nošení ochrany dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení ochranných prostředků v případě negativního výsledku testů, to znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků). Děti a žáci, kteří nepodstoupí PCR testování jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu dle mimořádného opatření k preventivnímu testování.

Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že plošné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění covid-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost. I Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně. I Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.
-----------------------------------------

POZOR

Provoz sekretariátu v období prázdnin: každou středu 07:00 - 14:00. Z technických důvodů nelze v období od 9.8. - 26.8. poskytnout žádnou dokumentaci v tištěné podobě, sekretariát je v rekonstrukci. 


Od 12.8. do 20.8. čerpá paní Andrášiková dovolenou, služba ve škole pouze ve středu od 8 do 14 hodin, zastupuje Mgr. Rellová. Od pondělí 23.8. lze mimo provozní dobu sekretariátu o prázdninách dohodnout osobné schůzky telefonicky s p. Andášikovou 731235003.


Maturitní práce pro podzimní termín lze odevzdat osobně ve dnech 9.-10.8.2021 mezi 8:00 - 13:00 hod. na sekretariátu školy.


V termínu od 16. do 27.8.2021 kontaktujte ředitelku školy pouze v nevyhnutných případech (čerpání řádné dovolené). 

Info a rozpis k podzimnímu termínu profilové MZ zde

------------------------------------------

NEPŘEHLÉDNĚTE!


Projekt MZ2021P (podzimní termín) bude CERMATEM zpřístupněn až v pondělí 19. července 2021 (současně s výsledky mimořádného termínu). Bianko přihláška k podzimní zkoušce je ke stažení zde. 

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 23.7.2021 v úředních dnech školy. Provoz sekeratriátu najdete na stránkách školy. Ředitelce školy lze předat osobně dne 23.7.2021 mezi 8 a 12 hodinou. 

MZ podzim 2021

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021.  

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021


Všeobecné info k MZ zde


-----------------------------------------------------

Statistika úspěšnosti maturit: zde

------------------------------------------------------

Od středy 23.6. do pátku 25.6. bude ředitelské volno z důvodu konání maturit. 

------------------------------------------

Zkoušky profilové části | Maturitní zkouška


Veškeré informace k profilové části maturitní zkoušky naleznete v sekci MZ 2021, odkaz: zde

Rozpis MZ od 23.6. - 25.6. 2021 naleznete: zde 

------------------------------------------