Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Aktuality

Aktuality

Třídní schůzky a konzultace s vyučujícími se uskuteční dne 13. 11. 2017 od 16 do 17:30 hod.


Těšíme se na hojnou účast!!!


Vyučující SOŠS s.r.o.

 ---------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKY NA AKCI U PÍ NAVRÁTILOVÉ

--------------------------------------------------------

Pětidenní exkurze Rakousko, Slovinsko 2018

- přihlášky si můžete vyzvednout na sekretariátu školy u pí. Navrátilové, info k akci v souboru  pdf pod odkazem AKTUALITY

 

----------------------------------------------------

Rozpis směn pro 2. ročník na měsíc říjen pod odkazem PRAXE

-------------------------------------------------

Dne 6.10.2017 se uskuteční exkurze do lázní Teplice nad Bečvou s návštěvou Hranické propasti


Informace k akci u Mgr. Krejčí, nebo Ing. Šindlera

 

 

 

-----------------------------------------

Dne 21. 9. 2017 se žáci 3. ročníku zúčastnili výstavy

„Terakotová armáda“

 


-----------------------------------------------------


ZVEŘEJNĚNO INFO K MZ 2018 


záložka Pro žáky a rodiče

 

Související obrázek

 


 

----------------------------------------------

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

V PONDĚLÍ 4.9.2017 V 8 HOD.


TĚŠÍME SE NA VÁS


VYUČUJÍCÍ SOŠS S.R.O.

 Výsledek obrázku pro BILDER SCHULE FREE DOWNLOAD

-----------------------------------

Informace k MZ podzim 2017 pod záložkou MATURITA 2017

 

-------------------------------

Adaptační kurz 1. ročníku se koná ve dnech 4 . - 5. 9. 2017 na Lovecké chatě v Horce n. Moravou.

Sraz ve škole v 8 hodin, 1. vyučovací hodina je třídnická. V 9 hodin přesun do Horky n/M.  Seznam věcí přeposlán  zvlášť v dokumentu na Vámi udané emailové adresy.

P.S. Pokud budete mít další dotazy, můžete se na mě obrátit.

S pozdravem

Třídní učitelka Mgr. Lucie Krejčí, telefon 605 443 960

Střední odborná škola služeb s.r.o.-------------------------

Z důvodu dovolené bude ve dnech 14.8. -27.8. 2017  

sekretariát školy uzavřen, pohotovostní služba na sekretariátu každé pondělí od 9 - 14 hod.
-------------------------------- 

Provoz školy v období prázdnin


Služba na sekretariátu po dobu dovolené každé pondělí od 9 -14 hod.


Provoz sekretariátu opět od 17.7. do 11.8. , návštěvy po telefonické dohodě tel: 731 235 003

 

---------------------------------

 


Velká gratulace Jakubu Héžovi za zlato na MČR v Jablonci nad Nisou 24.6.2017.

 

Fotka uživatele Zdenek Rakowski.

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------


Gratulujeme našemu týmu ve složení

Petr Hudec 3.A a Filip Peřina 2.A,

kteří nás reprezentovali na celostátní souteži škol cestovního ruchu "Vítejte u nás" v Českých Budějovicích

vybojovali v silné konkurenci krásné

3. místo !!!!

 --------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY!!!

 

Výsledky didaktických testů písemných zkoušek v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017 budou ředitelům škol zpřístupněny 15. května 2017. Nejpozději následující den, tj. 16. května 2017, by ředitel školy měl sdělit výsledky didaktických testů žákům školy. Centrum sdělovat výsledky žákům nemůže, je to v kompetenci ředitele školy.

15. května budou na www.novamaturita.cz oficiálně zveřejněny také klíče správných řešení didaktických testů, včetně závěrů validačních komisí, které posuzují validitu testů a jednotlivých úloh ex-post. Veškeré ostatní klíče správných řešení, které se objevují na neoficiálních internetových portálech, mohou být zavádějící a obsahovat chyby, proto jejich využití důrazně nedoporučujeme.

 

 

-------------------------------------------------------------

Ve středu 10. 5. 2017 bude sekretariát školy z technických důvodů otevřen jen do 13:00 hodin.

______________________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VÝSLEDKY

 
 1. Ev. č. 22        přijat                              
 2. Ev. č. 18        přijat
 3. Ev. č. 24        přijat
 4. Ev. č. 31        přijat
 5. Ev. č. 36        přijat
 6. Ev. č. 37        přijat
 7. Ev. č. 10        přijat
 8. Ev. č. 5          přijat
 9. Ev. č. 39        přijat
 10. Ev. č. 14        přijat
 11. Ev. č. 30        přijat
 12. Ev. č. 33        přijat
 13. Ev. č. 16        přijat
 14. Ev. č. 35        přijat
 15. Ev. č. 8          přijat
 16. Ev. č. 9          přijat
 17. Ev. č. 23        přijat
 18. Ev. č. 15        přijat
 19. Ev. č. 20        přijat
 20. Ev. č. 42        přijat
 21. Ev. č. 41        přijat
 22. Ev. č. 21        přijat
 23. Ev. č. 4          přijat
 24. Ev. č. 1          přijat    
 25. Ev. č. 27        přijat
 26. Ev. č. 2          přijat
 27. Ev. č. 7          přijat
 28. Ev. č. 11        přijat
 29. Ev. č. 40        přijat
 30. Ev. č. 29        přijat
 31. Ev. č. 13        nepřijat
 32. Ev. č. 25        nepřijat
 33. Ev. č. 26        nepřijat
 34. Ev. č. 6          nepřijat
 35. Ev. č. 34        nepřijat
 36. Ev. č. 28        nepřijat
 37. Ev. č. 12        nepřijat
 38. Ev. č. 32        nepřijat
 39. Ev. č. 17        nepřijat
 40. Ev. č. 43        nepřijat
 41. Ev. č. 38        nepřijat
 42. Ev. č. 19        nepřijat
 

Vážení rodiče, prosím, přečtětě si pozorně následující informace!!!

 

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 60g

 •  Ods.(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Ods.(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
 • Výklad: pokud uchazeč do vypršení této lhůty zápisový lístek neuplatní, škola jej ze seznamu přijatých uchazečů vyškrtne.
 • Výklad: školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.

 

Zápisové lístky lze:

a)       odevzdat osobně na sekretariátu školy v jeho provozní době:

       pondělí až pátek: 7:30 - 15:00 hod., polední pauza 12:30 - 13:00 hod. 

b)      zaslat doporučeně poštou na adresu školy:

Střední odborná škola služeb s.r.o.

Pavlovická 16/51

779 00 Olomouc

 

Pro hladký průběh podpisu smluv prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří odevzdají zápisové lístky, aby si termín pro podpis SMLOUVY O STUDIU domluvili osobně, nebo telefonicky na sekretariátu školy, a to na telefonním čísle +420 585 224 587, nebo +420 731 235 003 v době jeho provozu, tzn. pondělí až pátek: 7:30 - 15:00 hod., polední pauza 12:30 - 13:00 hod. 

 -----------------------------------------

ROZPIS ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MZ JARO 2017 ULOŽEN POD ZÁLOŽKOU MATURITA 2017

 

----------------------------------------

2. ročník PAC


ANIMAČNÍ PROJEKT, KTERÝ SE MĚL USKUTEČNIT V RÁMCI VÝUKY PAC (ALEŠ VONDRA), JE PŘESUNUT NA 24.5.2017. STŘEDEČNÍ VÝUKA ODPADÁ!!!

 

--------------------------------------

 UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE DO 1. ROČNÍKU!!!


Přijímací pohovory uchazečů se uskuteční v týdnu od 24. - 28.4.2017. Uchazeči, kteří si ještě nestanovili termín pro přijímací pohovor, mají možnost telefonicky, nebo emailem u ředitelky školy.


Přijímací pohovory patří mezi kritéria, která jsou podmínkou pro přijetí uchazeče.


Přítomnost rodičů není nutná!!!

----------------------------------------

2.A PAC 19.4.2017


SRAZ 13:30 PŘED INFORMAČNÍM CENTREM OLOMOUCKÉ RADNICE NA HORNÍM NÁMĚSTÍ


VĚDOMOSTI A ZNALOSTI SEBOU (-:

 ------------------------------------------

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

19.4.2017


2. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ 2017


VŠEM UCHAZEČŮM DRŽÍME PALCE!!!

 

 

-------------------------------------- 

KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY PŘEJE SOŠS S.R.O.

 

-----------------------------------

Gratulujeme družstvu ve složení:

LENKA EKRTOVÁ, MONIKA PAVLOVÁ, DOMINIK RUDOLFSKÝ,

které náši školu reprezentovalo na 8. ročníku krajského kola 


SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST


KDE SE UMÍSTILI NA KRÁSNÉM DRUHÉM MÍSTĚ!!!

----------------------------------------

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

12.4.2017


1. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ 2017


VŠEM UCHAZEČŮM DRŽÍME PALCE!!!

 

----------------------------------------------------------

PP MZ 11.4.2017


AŤ SE  VŠEM DAŘÍ!!!

 

------------------------------------------------------- 

Třídní schůzky se uskuteční dne 10.4. 2017 od 16 do 17:30 hod.


Těšíme se na hojnou účast!!!


Vyučující SOŠS s.r.o.

 ---------------------------------------------------------


VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI SE USKUTEČNÍ DNE 4.4.2017


VŠEM ÚČASTNÍKŮM DRŽÍME PALCE!!!

--------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ

Plánovaný zájezd "TO NEJHEZČÍ Z ANGLIE" se pro malý zájem neuskuteční!!!

 

----------------------------------------------------------

PRAXE 1. A a 1. B  

NOVÝ UČEBNÍ MATERIÁL S NÁZVEM "SLAVNOSTNÍ TABULE" POD ODRÁŽKOU PRAXE !!!  

-------------------------------------------------------------

 

Zeměpisná olympiáda

Dne 21. 2. se naši studenti 2. ročníku (Štěpán Kotek a Petra Rašovská) zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. Přestože neobsadili postupové příčky, dokázali, že jejich znalosti ze zeměpisu jsou srovnatelné se znalostmi nejlepších studentů gymnázií v okrese.

Petře i Štěpánovi velmi blahopřeji a přeji mnoho dalších úspěchu.

Mgr. Lucie Krejčí

 

--------------------------------------------------------------------------

GRATULUJEME KE KRÁSNÉMU 1. MÍSTU!!!

 

 


-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PRAXE 1. A a 1. B pozor!!! 
Dne 7. a 8. března budeme probírat snídaně prakticky i teoreticky. 2 žáci nastupují na 6:30 hod. a ostatní na 8:00 – 12:25 hod. dopoledne, odpolední směna je od 12:00 – 16:00 hod.

______________________________________________

Gratulujeme Jakubu Hežovi, žáku 2. ročníku naší školy, k jeho skvělému umístění na MCR, kde se mu podařilo získat zlatou medaili ve vrhu koulí!!!---------------------------- 

Nejzazší termín pro podání přihlášky

do 1. ročníku 1. března 2017!!!

 

Sekretariát školy má po dobu jarních prázdnin nezměněnou pracovní dobu, ve dnech 27.2.-1.3.2017 lze osobně odevzdat zde.

---------------------------------

Výsledky FINANČNÍ GRAMOTNOST 2017

školní kolo


1. místo Lenka Ekrtová 3.A

2. místo Monika Pavlová 4.A

3. místo Dominik Rudolský 3.A

4. místo Nikol Snášelová 4.A

5. místo Petra Rašovská 2.A


----------------------------------------Dne 17.2.2017 navštíví žáci 2. a 3. ročníku  expozici Vlastivědného muzea v Olomouci

------------------------------

 Maturitní ples 2017 - hotel Florašerpování
 
 
sál Iris
 
 

-------------------------------------

Vyhodnocení školních kol olympiád z jazyka anglického, ruského  a německého, dějepisu a zeměpisu.


 

 
 

ANJ 1. kategorie (1. a 2. ročník)
 
 
1. Petra Rašovská
2. Štěpán Kotek
3. Denisa Bednaříková
 
 
ANJ 2. kategorie (3. a 4. ročník)
 
1. Monika Pavlová
2. Lucie Hýsková
3. Tadeáš Měchura

RUJ I. kategorie

 

1. Marie Svačinová

2. Kateřina Grohmannová

3. Jakub Frank

 

RUJ II. kategorie

1. Petr Hudec

2. Barbora Fleischmannová

3. Adéla Axmannová

    Adéla Válková

 

DDK II. kategorie

1. Petr Hudec

2. Tadeáš Měchura

3. Helena Karhánková

 

 
 Zeměpisná olympiáda:

Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Body celkem

1.

Kotek Štěpán

2.A

43

2.

Rašovská Petra

2.A

39

3.

Seidlerová Barbora

3.A

35

4.

Stratil Ondřej

3.A

32

Pavlová Monika

4.A

5.

Duong Dominik

4.A

30

6.

Snášelová Nikol

4.A

29

Ekrtová Lenka

3.A

7.

Válková Adéla

2.A

26

8.

Svobodová Vendula

4.A

25

Mačát Libor

4.A

Pořadí

Třída

Průměrný počet získaných bodů

1.

4.A

22,57

2.

2.A

22,41

3.

3.A

20,57

 

Gratulujeme!!!

--------------------------------------- 

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Střední odborné škole služeb s.r.o.


obor Cestoví ruch 65-42-M/02

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 


KDY:         1. ÚNORA 2017

OD - DO:   8.00 - 15.00 hod.

KDE:         budova školy Pavlovická 16/51, Olomouc

Program nabízí jedinečnou možnost seznámit se s prostředím školy. Nahlédnete do učeben, setkáte se s pedagogy a studenty, kteří pro vás připravili zajímavý program.

Bližší info o naší škole naleznete na www.soss.cz

 

 

------------------------------------------------------------------


 
---------------------------------------------------------------


LYŽAŘSKÝ KURZ 23.-27.1.2017


ODJEZD DNE 23.1.2017 Z OLOMOUCE

 


SRAZ ÚČASTNÍKŮ V 8:15 HOD.

NA STANOVIŠTI NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY ČD HL. NÁDRAŽÍ OLOMOUC (MAPKA PŘILOŽENA)

 

-------------------------------------------------------- 

 

3. ledna 2017 mají žáci ŘEDITELSKÉ VOLNO

vyučování tedy začíná ve středu 4. ledna 2017 :-)
--------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------

od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017


škola uzavřena včetně sekretariátu


-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Střední odborné škole služeb s.r.o.


obor Cestoví ruch 65-42-M/02

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 


KDY:         20. PROSINEC 2016

OD - DO:   8.00 - 15.00 hod.

KDE:         budova školy Pavlovická 16/51, Olomouc

Program nabízí jedinečnou možnost seznámit se s prostředím školy. Nahlédnete do učeben, setkáte se s pedagogy a studenty, kteří pro vás připravili zajímavý program.

Bližší info o naší škole naleznete na www.soss.cz

 

 

------------------------------------------------------------------


DNE 16.12.2016 SE ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY ZÚČASTNÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

"SLUHA DVOU PÁNŮ"


INFORMACE K AKCI U TŘÍDNÍCH UČITELŮ 

-----------------------------------------------------------------


JEDNODENNÍ EXKURZE DO PRAHY

DNE14.12.2016

4.A A PRŮVODCOVÉ ZE TŘETÍHO ROČNÍKU


PŘEJEME MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ


INFO K AKCI U MGR. KREJČÍ

 

-----------------------------------------------------------------

 

ANGLICKÉ DIVADLO

7.12., ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ V 10 HOD.


Info k akci u Mgr. Jitky Youngové
 

------------------------------------------------------------------- 

6. 12. 2016 z technických důvodů sekretariát uzavřen!

Vstup do budovy zajištěn službou na telefonu 731 235 003

-------------------------------------------------------------------


18. 11. 2016 mají žáci ŘEDITELSKÉ VOLNO

-------------------------------------------------------------------


TŘÍDNÍ SCHŮZKY


V PONDĚLÍ 14.11.2016 OD 16:00 HOD. DO 17:30 HOD.

------------------------------------------------------------------------


Úřední hodiny v průběhu podzimních prázdnin:


středa    7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:30

čtvrtek    7:00 - 12:30

 

----------------------------------------------------------

ADVENTNÍ VÍDEŇ 2017

KDY: ODJEZD 22. 12. 2016 V 8:00 HOD. Z PARKOVIŠTĚ BILLA NA LEGIONÁŘSKÉ ULICI V OLOMOUCI

CENA: 380,- KČ (v ceně doprava, průvodce)

Program: návštěva nákupního centra Gerasdorf (PRIMARK), historické centrum Vídně,

Přihlášky budou k dispozici u třídních učitelů, nebo na sekretariátu školy u p. Kučerové (E-mail: marketa.kucerova@soss.cz)

-------------------------------------------------------

21.10.2016


JEDNODENNÍ EXKURZE ZA ZAJÍMAVOSTMI ŠTERNBERKA


EXPOZICE ČASU, STÁTNÍ HRAD ŠTERNBERK


info u pí. Mgr. Krejčí, nebo pí. Mgr. Doležílkové

 

-------------------------------------------------------

V pátek 7. 10. se 2. A + 3. A zúčastní projekce "Filipíny"

v Kině Metropol


____________________________________________________________

V pátek 7.10. má 3.A TEV v posilovně "Na tribuně".

Sraz v 7.55

____________________________________________________________

PRAXE 1.A A 1.B DNE 27.9.2016

 

 SPOJENA


ŽÁCI JSOU ROZDĚLENI NA DVĚ SKUPINY(RANNÍ, ODPOLEDNÍ), SEZNAM NA NÁSTĚNCE 1. PATRO ŠKOLY.


VŠICHNI BUDOU MÍT S SEBOU OBLEČENÍ DO OBSLUHY!!!

 

-------------------------------------------------------------------

EXKURZE ŠVÝCARSKO


Odjezd dne 25.9.2016 ve 20:00 hod. z parkoviště na Legionářské ulici (u Billy), Olomouc.


PODROBNÉ INFORMACE VIZ. INFORMAČNÍ LETÁK


------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

VE ČTVRTEK  1.9.2016 V 8 HOD.


TĚŠÍME SE NA VÁS


VYUČUJÍCÍ SOŠS S.R.O.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty narodni kvalifikace

Asociace

Projekt