Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Aktuality

Aktuality

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY!!!

 

Výsledky didaktických testů písemných zkoušek v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017 budou ředitelům škol zpřístupněny 15. května 2017. Nejpozději následující den, tj. 16. května 2017, by ředitel školy měl sdělit výsledky didaktických testů žákům školy. Centrum sdělovat výsledky žákům nemůže, je to v kompetenci ředitele školy.

15. května budou na www.novamaturita.cz oficiálně zveřejněny také klíče správných řešení didaktických testů, včetně závěrů validačních komisí, které posuzují validitu testů a jednotlivých úloh ex-post. Veškeré ostatní klíče správných řešení, které se objevují na neoficiálních internetových portálech, mohou být zavádějící a obsahovat chyby, proto jejich využití důrazně nedoporučujeme.

 

 

-------------------------------------------------------------

Ve středu 10. 5. 2017 bude sekretariát školy z technických důvodů otevřen jen do 13:00 hodin.

______________________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VÝSLEDKY

 
 1. Ev. č. 22        přijat                              
 2. Ev. č. 18        přijat
 3. Ev. č. 24        přijat
 4. Ev. č. 31        přijat
 5. Ev. č. 36        přijat
 6. Ev. č. 37        přijat
 7. Ev. č. 10        přijat
 8. Ev. č. 5          přijat
 9. Ev. č. 39        přijat
 10. Ev. č. 14        přijat
 11. Ev. č. 30        přijat
 12. Ev. č. 33        přijat
 13. Ev. č. 16        přijat
 14. Ev. č. 35        přijat
 15. Ev. č. 8          přijat
 16. Ev. č. 9          přijat
 17. Ev. č. 23        přijat
 18. Ev. č. 15        přijat
 19. Ev. č. 20        přijat
 20. Ev. č. 42        přijat
 21. Ev. č. 41        přijat
 22. Ev. č. 21        přijat
 23. Ev. č. 4          přijat
 24. Ev. č. 1          přijat    
 25. Ev. č. 27        přijat
 26. Ev. č. 2          přijat
 27. Ev. č. 7          přijat
 28. Ev. č. 11        přijat
 29. Ev. č. 40        přijat
 30. Ev. č. 29        přijat
 31. Ev. č. 13        nepřijat
 32. Ev. č. 25        nepřijat
 33. Ev. č. 26        nepřijat
 34. Ev. č. 6          nepřijat
 35. Ev. č. 34        nepřijat
 36. Ev. č. 28        nepřijat
 37. Ev. č. 12        nepřijat
 38. Ev. č. 32        nepřijat
 39. Ev. č. 17        nepřijat
 40. Ev. č. 43        nepřijat
 41. Ev. č. 38        nepřijat
 42. Ev. č. 19        nepřijat
 

Vážení rodiče, prosím, přečtětě si pozorně následující informace!!!

 

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 60g

 •  Ods.(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Ods.(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
 • Výklad: pokud uchazeč do vypršení této lhůty zápisový lístek neuplatní, škola jej ze seznamu přijatých uchazečů vyškrtne.
 • Výklad: školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.

 

Zápisové lístky lze:

a)       odevzdat osobně na sekretariátu školy v jeho provozní době:

       pondělí až pátek: 7:30 - 15:00 hod., polední pauza 12:30 - 13:00 hod. 

b)      zaslat doporučeně poštou na adresu školy:

Střední odborná škola služeb s.r.o.

Pavlovická 16/51

779 00 Olomouc

 

Pro hladký průběh podpisu smluv prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří odevzdají zápisové lístky, aby si termín pro podpis SMLOUVY O STUDIU domluvili osobně, nebo telefonicky na sekretariátu školy, a to na telefonním čísle +420 585 224 587, nebo +420 731 235 003 v době jeho provozu, tzn. pondělí až pátek: 7:30 - 15:00 hod., polední pauza 12:30 - 13:00 hod. 

 -----------------------------------------

ROZPIS ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MZ JARO 2017 ULOŽEN POD ZÁLOŽKOU MATURITA 2017

 

----------------------------------------

2. ročník PAC


ANIMAČNÍ PROJEKT, KTERÝ SE MĚL USKUTEČNIT V RÁMCI VÝUKY PAC (ALEŠ VONDRA), JE PŘESUNUT NA 24.5.2017. STŘEDEČNÍ VÝUKA ODPADÁ!!!

 

--------------------------------------

 UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE DO 1. ROČNÍKU!!!


Přijímací pohovory uchazečů se uskuteční v týdnu od 24. - 28.4.2017. Uchazeči, kteří si ještě nestanovili termín pro přijímací pohovor, mají možnost telefonicky, nebo emailem u ředitelky školy.


Přijímací pohovory patří mezi kritéria, která jsou podmínkou pro přijetí uchazeče.


Přítomnost rodičů není nutná!!!

----------------------------------------

2.A PAC 19.4.2017


SRAZ 13:30 PŘED INFORMAČNÍM CENTREM OLOMOUCKÉ RADNICE NA HORNÍM NÁMĚSTÍ


VĚDOMOSTI A ZNALOSTI SEBOU (-:

 ------------------------------------------

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

19.4.2017


2. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ 2017


VŠEM UCHAZEČŮM DRŽÍME PALCE!!!

 

 

-------------------------------------- 

KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY PŘEJE SOŠS S.R.O.

 

-----------------------------------

Gratulujeme družstvu ve složení:

LENKA EKRTOVÁ, MONIKA PAVLOVÁ, DOMINIK RUDOLFSKÝ,

které náši školu reprezentovalo na 8. ročníku krajského kola 


SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST


KDE SE UMÍSTILI NA KRÁSNÉM DRUHÉM MÍSTĚ!!!

----------------------------------------

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

12.4.2017


1. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ 2017


VŠEM UCHAZEČŮM DRŽÍME PALCE!!!

 

----------------------------------------------------------

PP MZ 11.4.2017


AŤ SE  VŠEM DAŘÍ!!!

 

------------------------------------------------------- 

Třídní schůzky se uskuteční dne 10.4. 2017 od 16 do 17:30 hod.


Těšíme se na hojnou účast!!!


Vyučující SOŠS s.r.o.

 ---------------------------------------------------------


VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI SE USKUTEČNÍ DNE 4.4.2017


VŠEM ÚČASTNÍKŮM DRŽÍME PALCE!!!

--------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ

Plánovaný zájezd "TO NEJHEZČÍ Z ANGLIE" se pro malý zájem neuskuteční!!!

 

----------------------------------------------------------

PRAXE 1. A a 1. B  

NOVÝ UČEBNÍ MATERIÁL S NÁZVEM "SLAVNOSTNÍ TABULE" POD ODRÁŽKOU PRAXE !!!  

-------------------------------------------------------------

 

Zeměpisná olympiáda

Dne 21. 2. se naši studenti 2. ročníku (Štěpán Kotek a Petra Rašovská) zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. Přestože neobsadili postupové příčky, dokázali, že jejich znalosti ze zeměpisu jsou srovnatelné se znalostmi nejlepších studentů gymnázií v okrese.

Petře i Štěpánovi velmi blahopřeji a přeji mnoho dalších úspěchu.

Mgr. Lucie Krejčí

 

--------------------------------------------------------------------------

GRATULUJEME KE KRÁSNÉMU 1. MÍSTU!!!

 

 


-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PRAXE 1. A a 1. B pozor!!! 
Dne 7. a 8. března budeme probírat snídaně prakticky i teoreticky. 2 žáci nastupují na 6:30 hod. a ostatní na 8:00 – 12:25 hod. dopoledne, odpolední směna je od 12:00 – 16:00 hod.

______________________________________________

Gratulujeme Jakubu Hežovi, žáku 2. ročníku naší školy, k jeho skvělému umístění na MCR, kde se mu podařilo získat zlatou medaili ve vrhu koulí!!!---------------------------- 

Nejzazší termín pro podání přihlášky

do 1. ročníku 1. března 2017!!!

 

Sekretariát školy má po dobu jarních prázdnin nezměněnou pracovní dobu, ve dnech 27.2.-1.3.2017 lze osobně odevzdat zde.

---------------------------------

Výsledky FINANČNÍ GRAMOTNOST 2017

školní kolo


1. místo Lenka Ekrtová 3.A

2. místo Monika Pavlová 4.A

3. místo Dominik Rudolský 3.A

4. místo Nikol Snášelová 4.A

5. místo Petra Rašovská 2.A


----------------------------------------Dne 17.2.2017 navštíví žáci 2. a 3. ročníku  expozici Vlastivědného muzea v Olomouci

------------------------------

 Maturitní ples 2017 - hotel Florašerpování
 
 
sál Iris
 
 

-------------------------------------

Vyhodnocení školních kol olympiád z jazyka anglického, ruského  a německého, dějepisu a zeměpisu.


 

 
 

ANJ 1. kategorie (1. a 2. ročník)
 
 
1. Petra Rašovská
2. Štěpán Kotek
3. Denisa Bednaříková
 
 
ANJ 2. kategorie (3. a 4. ročník)
 
1. Monika Pavlová
2. Lucie Hýsková
3. Tadeáš Měchura

RUJ I. kategorie

 

1. Marie Svačinová

2. Kateřina Grohmannová

3. Jakub Frank

 

RUJ II. kategorie

1. Petr Hudec

2. Barbora Fleischmannová

3. Adéla Axmannová

    Adéla Válková

 

DDK II. kategorie

1. Petr Hudec

2. Tadeáš Měchura

3. Helena Karhánková

 

 
 Zeměpisná olympiáda:

Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Body celkem

1.

Kotek Štěpán

2.A

43

2.

Rašovská Petra

2.A

39

3.

Seidlerová Barbora

3.A

35

4.

Stratil Ondřej

3.A

32

Pavlová Monika

4.A

5.

Duong Dominik

4.A

30

6.

Snášelová Nikol

4.A

29

Ekrtová Lenka

3.A

7.

Válková Adéla

2.A

26

8.

Svobodová Vendula

4.A

25

Mačát Libor

4.A

Pořadí

Třída

Průměrný počet získaných bodů

1.

4.A

22,57

2.

2.A

22,41

3.

3.A

20,57

 

Gratulujeme!!!

--------------------------------------- 

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Střední odborné škole služeb s.r.o.


obor Cestoví ruch 65-42-M/02

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 


KDY:         1. ÚNORA 2017

OD - DO:   8.00 - 15.00 hod.

KDE:         budova školy Pavlovická 16/51, Olomouc

Program nabízí jedinečnou možnost seznámit se s prostředím školy. Nahlédnete do učeben, setkáte se s pedagogy a studenty, kteří pro vás připravili zajímavý program.

Bližší info o naší škole naleznete na www.soss.cz

 

 

------------------------------------------------------------------


 
---------------------------------------------------------------


LYŽAŘSKÝ KURZ 23.-27.1.2017


ODJEZD DNE 23.1.2017 Z OLOMOUCE

 


SRAZ ÚČASTNÍKŮ V 8:15 HOD.

NA STANOVIŠTI NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY ČD HL. NÁDRAŽÍ OLOMOUC (MAPKA PŘILOŽENA)

 

-------------------------------------------------------- 

 

3. ledna 2017 mají žáci ŘEDITELSKÉ VOLNO

vyučování tedy začíná ve středu 4. ledna 2017 :-)
--------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------

od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017


škola uzavřena včetně sekretariátu


-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Střední odborné škole služeb s.r.o.


obor Cestoví ruch 65-42-M/02

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 


KDY:         20. PROSINEC 2016

OD - DO:   8.00 - 15.00 hod.

KDE:         budova školy Pavlovická 16/51, Olomouc

Program nabízí jedinečnou možnost seznámit se s prostředím školy. Nahlédnete do učeben, setkáte se s pedagogy a studenty, kteří pro vás připravili zajímavý program.

Bližší info o naší škole naleznete na www.soss.cz

 

 

------------------------------------------------------------------


DNE 16.12.2016 SE ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY ZÚČASTNÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

"SLUHA DVOU PÁNŮ"


INFORMACE K AKCI U TŘÍDNÍCH UČITELŮ 

-----------------------------------------------------------------


JEDNODENNÍ EXKURZE DO PRAHY

DNE14.12.2016

4.A A PRŮVODCOVÉ ZE TŘETÍHO ROČNÍKU


PŘEJEME MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ


INFO K AKCI U MGR. KREJČÍ

 

-----------------------------------------------------------------

 

ANGLICKÉ DIVADLO

7.12., ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ V 10 HOD.


Info k akci u Mgr. Jitky Youngové
 

------------------------------------------------------------------- 

6. 12. 2016 z technických důvodů sekretariát uzavřen!

Vstup do budovy zajištěn službou na telefonu 731 235 003

-------------------------------------------------------------------


18. 11. 2016 mají žáci ŘEDITELSKÉ VOLNO

-------------------------------------------------------------------


TŘÍDNÍ SCHŮZKY


V PONDĚLÍ 14.11.2016 OD 16:00 HOD. DO 17:30 HOD.

------------------------------------------------------------------------


Úřední hodiny v průběhu podzimních prázdnin:


středa    7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:30

čtvrtek    7:00 - 12:30

 

----------------------------------------------------------

ADVENTNÍ VÍDEŇ 2017

KDY: ODJEZD 22. 12. 2016 V 8:00 HOD. Z PARKOVIŠTĚ BILLA NA LEGIONÁŘSKÉ ULICI V OLOMOUCI

CENA: 380,- KČ (v ceně doprava, průvodce)

Program: návštěva nákupního centra Gerasdorf (PRIMARK), historické centrum Vídně,

Přihlášky budou k dispozici u třídních učitelů, nebo na sekretariátu školy u p. Kučerové (E-mail: marketa.kucerova@soss.cz)

-------------------------------------------------------

21.10.2016


JEDNODENNÍ EXKURZE ZA ZAJÍMAVOSTMI ŠTERNBERKA


EXPOZICE ČASU, STÁTNÍ HRAD ŠTERNBERK


info u pí. Mgr. Krejčí, nebo pí. Mgr. Doležílkové

 

-------------------------------------------------------

V pátek 7. 10. se 2. A + 3. A zúčastní projekce "Filipíny"

v Kině Metropol


____________________________________________________________

V pátek 7.10. má 3.A TEV v posilovně "Na tribuně".

Sraz v 7.55

____________________________________________________________

PRAXE 1.A A 1.B DNE 27.9.2016

 

 SPOJENA


ŽÁCI JSOU ROZDĚLENI NA DVĚ SKUPINY(RANNÍ, ODPOLEDNÍ), SEZNAM NA NÁSTĚNCE 1. PATRO ŠKOLY.


VŠICHNI BUDOU MÍT S SEBOU OBLEČENÍ DO OBSLUHY!!!

 

-------------------------------------------------------------------

EXKURZE ŠVÝCARSKO


Odjezd dne 25.9.2016 ve 20:00 hod. z parkoviště na Legionářské ulici (u Billy), Olomouc.


PODROBNÉ INFORMACE VIZ. INFORMAČNÍ LETÁK


------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

VE ČTVRTEK  1.9.2016 V 8 HOD.


TĚŠÍME SE NA VÁS


VYUČUJÍCÍ SOŠS S.R.O.

------------------------------------------------------------------

Prázdninový provoz školyVe dnech 1. - 17. 7. 2016 škola uzavřena

 


Úřední dny v průběhu prázdnin:

Pondělí 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15.8., 22.8.

od 9 – 16 hod.

 

Počínaje dnem 29. 8. 2016 opět běžný provoz.

V případě nutnosti volejte tato čísla:

736216760, nebo 608 766 469.

Potvrzení o studiu je možné vyzvednout si v uvedených úředních dnech na sekretariátu školy. Žáci, nastupující do 1. ročníku,  přinesou  ke kontrole vysvědčení z 9. ročníku ZŠ.

---------------------------------

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl pro ústní zkoušku ČJL podzimní zkušební období je

do 30. června 2016.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

 

 

--------------------------------------

Vzdělávací exkurze do ŠVÝCARSKA

 Termín:  25. - 29.9. 2016

 

Orientační program

1. den, Olomouc – Švýcarsko

Doprava zájezdovým autobusem do Švýcarska. Odjezd ve večerních hodinách z ČR, noční přejezd Německem do Švýcarska.

2. den, Rýnské vodopády, Kostnice, Luzern

Zastávka u největších středoevropských vodopádů na řece Rýn u města Schaufhaussenu, Kostnice - rocházka městem - Husův památník, muzeum J. Husa, budova koncilu, atd. Luzern, odjezd na ubytování.

3. den, Gruyére, čokoládovna

exkurze do čokoládovny Callier-Broc (vstupné 9 CHF/os, děti ve skupině 3 CHF), návštěva městečka Gruyére 

4. den, Zermatt – Matterhorn
Zermatt – Matterhorn – Přejezd do Täsch, odtud do Zermattu (vlak 6-16 let – 8,20 CHF, dosp. 16,40 CHF). výjezd některou z lanovek a zubaček do vyšších pater hor, horská túra, prohlídka městečka Zermatt. odjezd do ČR.

5. den, Švýcarsko - Olomouc
V ranních hodinách příjezd do ČR.

CESTOVNÍ SLUŽBY

Doprava: Zájezdový autobus s kapacitou 49-55 osob, klimatizace, video, studené a teplé nápoje.

Ubytování a stravování: Noclehy 2x v prázdninovém domě na břehu Ženevského jezera. Celková kapacita 80 míst je rozdělena mezi třemi budovami (hlavní budova, horní přístavek a dolní přístavek).

Sprchy & WC
Hlavní budova: 4 WC, 3 Pisoáry, 3 Sprchy
Horní přístavek: 4 WC, 2 Sprchy
Dolní přístavek: 3 WC, 2 Sprchy

K dispozici je fotbalové hřiště, volejbalové hřiště nebo badminton. Ve vnitřních prostorech je k dispozici ping-pong, 2 fotbálky, šipky, minidiskotéka, piano, knihovna a v neposlední řadě také projektor napojený na DVD, video a televizi, wifi připojení k internetu. Tři minuty chůze od naší chalupy je vzdáleno jezero s naší soukromou pláží.

Strava je zajištěna českým kuchařem. Strava v rámci plné penze . Prvním jídlem je večeře druhý den. Posledním pak snídaně 4. den + obědový balíček na zpáteční cestu.

PŘEDBĚŽNÁ CENA

Cena: 4 450 Kč /os při účasti 45 platících osob

Cena: 4 300 Kč /os při účasti 50 platících osob


Při nenaplnění minimálních daných počtů bude cena navýšena podle konečného počtu osob.

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování, strava - 2 x plná penze připravovaná českým kuchařem (snídaně - obědový balíček - večeře) - prvním jídlem večeře druhý den, poslední  pak čtvrtý den snídaně a balíček na cestu, průvodce, zákonné pojištění CK a DPH.

Za příplatek: vstupné do čokoládovny Callier-Broc, sýrárny Gruyére, výjezd některou ze zubaček - lanovek v Zermattu (dospělí max. 90 CHF, děti do 16 let 45 CHF), pojištění léčebných výloh v zahraničí od pojišťovny Generali, pojištění storna zájezdu cca 27 Kč/os.

 


Zájemci se do konce června nahlásí formou vyplněné NÁVRATKY svým třídním učitelům.

1. ročník  u p. Kučerové (viz. kontakty)

------------------------------------------------------------------

V pondělí 6. 6. má 1. A TEV ve fitku "Na tribuně".

--------------------------------------------------------------------

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2016 odevzdají žáci ředitelce školy  do 25.6.2016!!!

Souhrn informací k MZ 2016 viz. podsoubor Průvodce maturitní zkouškou PDF. odkaz Maturita 2016.


Bianco formuláře přihlášky k podzimnímu termínu 2016 uloženy v PDF pod odkazem Maturita 2016.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl pro ústní zkoušku ČJL podzimní zkušební období je do 30. června. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

-------------------------------------------------------------------

V pondělí 30. 5. má 3. A TEV ve škole. Jdeme na vycházku, vezměte si odpovídající obuv.

------------------------------------------------------------------ 

Slavnostní zahájení ústní a profilové části MZ jaro 2016 proběhne 23. 5. 2016 v 9:30 hod. ve třídě 4. A

Účast všech maturantů a společenský oděv samozřejmostí (-:

-----------------------------------------------------------------

OPAKOVANÁ VÝZVA

 Doplňující volby do ŠKOLSKÉ  RADY 

dne 

27.5.2016

Podrobnosti k průběhu a organizaci voleb na vývěsce v budově školy, nebo pod odkazem volby do ŠKOLSKÉ RADY.


_________________________________________________________

V pondělí 9. 5. má 1. A výuku TEV ve fitku "Na tribuně".

Sraz v 7:55. 

________________________________________________________________

 

VÝSLEDKY DT OBDRŽÍ ŠKOLA 16. KVĚTNA 2016


Podrobné informace pod záložkou PRO ŽÁKY A UČITELE, odkaz MATURITA 2016, soubor Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ jarní termín 2016.


Před 16. květnem nemůže ředitel školy sdělit žádné informace k výsledkům DT.

---------------------------------------------------------

ROZPIS ČASŮ OBHAJOB A ÚSTNÍ ČÁSTI  MZ JARO 2016 POD ODKAZEM MATURITA 2016, ZÁLOŽKA PRO ŽÁKY A RODIČE

------------------------------------------------------

V pondělí 2. 5.  má 3. A výuku TEV ve fitku "Na tribuně".

Sraz v 7:55. 

________________________________________________________________

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNA POD ODKAZEM

"PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ"

-------------------------------------------------------------- 

V pondělí 25. 4. má 1. A výuku TEV ve fitku "Na tribuně".

Sraz v 7:55. 

________________________________________________________________

 

Děkujeme Lucii Hýskové za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému druhému místu na olympiádě z anglického jazyka!!! 

--------------------------------------------------------------

V pondělí 18.4. má 3.A výuku TEV ve fitku "Na tribuně".

Sraz v 7:55. 

________________________________________________________________

Doplňující volby do ŠKOLSKÉ  RADY

dne 

29.4.2016

Podrobnosti k průběhu a organizaci voleb na vývěsce v budově školy, nebo pod odkazem volby do ŠKOLSKÉ RADY.


---------------------------------------------------------------------------------V pondělí 11.4. má 1.A výuku TEV ve fitku "Na tribuně".

Sraz v 7:50. 

________________________________________________________________Krásné a veselé velikonoční svátky,

voňavou pomlázku a příjemně strávené jaro

přeje SOŠS s.r.o.

 


____________________________________________________________2. A má  ve středu 23. 3. TEV  ve fitcentru "Na tribuně".

Sraz v 7:45.


___________________________________________________________


 Podepsané "Dohody" pro odbornou praxi mají termín odevzdání 31.3.2016!!!!!!

 

----------------------------------------------

Třídní schůzky se konají 4. dubna 2016 od 16 - 17:30 hodin

----------------------------------------------

Výsledky Velikonoční soutěže v psaní na klávesnici

 1. místo: Michal Forejt, SOŠ obchodu a služeb, Štursova
 2. místo: Ladislav Ondris, Obchodní akademie Mohelnice
 3. místo: Markéta Neumannová, SŠSP Zábřeh

Na krásném čtvrtém místě se umístil žák 1. ročníku naší školy Filip Peřina.

Všem umístěným gratulujeme!!!

-------------------------------------------

3. A má  v ponděli 21. 3. TEV  ve fitcentru "Na tribuně".

Sraz v 7:45.

-------------------------------------

Gratulujeme účastníkům okresního kola Finanční gramotnosti, kteří se umístili na krásném 6. místě!

------------------------------------

Výsledky školního kola jazykové olympiády


Ruský jazyk - 1. kategorie:


1. Petr Hudec 2.A


2. Adéla Axmannová 1.A


3. Monika Révayová 2.A


Německý jazyk - 1. kategorie:

1. Petra Rašovská 1.A


2. Michaela Kaiserová 2.A


3. Lenka Ptáčková 2.A, Štěpán Kotek 1.A

 

Německý jazyk - 2. kategorie:


1. Kristina Matějková 3.A


2. Tomáš Telíšek 3.A


3. Lucie Hýsková 3.A

 

Anglický jazyk - 1. kategorie:


1. Petra Rašovská 1.A, Petr Hudec 2.A


2. Sára Hlobilová 1.A, Julian Kerkhof 2.A


3. Dam Hoang. 1.A, Michaela Keiserová 2.A

 

Anglický jazyk - 2. kategorie:


1. Lucie Hýsková 3.A


2. Tomáš Telíšek 3.A


3. Monika Pavlová 3.A

GRATULUJEME!

 

----------------------------------------------------- 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM OBORU CESTOVNÍ RUCH 65-42-M/02!

 

Upozorňujeme všechny uchazeče se zájmem o studium cestovního ruchu, aby v případě volby školy věnovali bedlivou pozornost číslu zvoleného oboru!!!

Jediným oborem s  povinnou maturitní zkouškou z  cestovního ruchu je

OBOR 65-42-M/02,

u ostatních oborů, s jinými oborovými čísly, se jedná pouze o zaměření, kdy absolvent po maturitě není absolventem v oboru cestovní ruch!!!


Doporučujeme porovnání s učebními plány jiných oborů se zaměřením na cestovní ruch.


Učební plán oboru 65-42-M/02


ŠVP Management cestovního ruchu a hotelnictví viz. záložka Studium

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 1. - 3. března proběhnou školní kola jazykové olympiády v jazyce anglickém, německém a ruském -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.2.2016 - "Zimní výšlap Fort Radíkov - Svatý Kopeček"


 

------------------------------------------------------- 

 

Připravujeme

 

Vzdělávací exkurze do ŠVÝCARSKA

 Termín 9. 5. – 13. 5. 2016

 

Předběžný program

1. den, Olomouc – Švýcarsko

Doprava zájezdovým autobusem do Švýcarska. Odjezd ve večerních hodinách z ČR, noční přejezd Německem do Švýcarska.

2. den, Kostnice

Kostnice. Procházka městem - Husův památník, muzeum J. Husa, budova koncilu, atd. Návštěva Zürichu případně Luzernu na břehu jezera Vierwaldstätter See a pod horou Pilatus. Odjezd na ubytování.

3. den, sýrárna, čokoládovna
Možné aktivity:

a) prohlídka historického centra Bernu či vinice v Le Lavaux

c) exkurze do čokoládovny Callier-Broc (vstupné 9 CHF/os, děti ve skupině 3 CHF) 

d) exkurze do výrobny sýrů v Gruyére (vstupné 6 CHF/os, studenti 5 CHF, děti 3 CHF)

Podvečerní zastávka u největších středoevropských vodopádů na řece Rýn u města Schaufhaussenu.

4. den, Zermatt – Matterhorn
Zermatt – Matterhorn – Přejezd do Täsch, odtud do Zermattu (6-16 let – 8,20 CHF, dosp. 16,40 CHF). Procházka k soutěsce Gornerschlucht (6-16 let – 2,50 CHF, dosp. 4 CHF), Muzeum Matterhornu (4 CHF), případně výjezd některou z lanovek a zubaček do vyšších pater hor.

5. den, Švýcarsko - Olomouc
V ranních hodinách příjezd do ČR.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

Dějepisná olympiáda - výsledky


1. místo Petr Hudec 2.A


2. místo Jakub Kozárek 4.A


3. místo Tomáš Telíšek 3.A, Nikol Snášelová 3.A, Barbora Seidlerová 2.A

 


Gratulujeme!

 

---------------------------------------------------------------------

Krásné jarní prázdniny


-----------------------------------------------------------------------------------

 

Lyžařský kurz 2016


Odjezd dne 22.2.2016, sraz v 8 hodin na hlavním nádraží v Olomouci, stanoviště autobusů pro náhradní autobusovou dopravu!!!

Přejeme mnoho krásných zážitků (-:


 

 

 

NepřehlédněteZměna v suplování na pátek 12.2.2016 !

1. hod 3.A spojena Aj, 3. hod 2.A Dejepis, 4. hodina 1.A spoj. Rj/Nj, 5. hod 3.A spojena Aj. 

 

----------------------------------------------------------

Zeměpisná olympiáda 2016 - školní kolo


1. místo Barbora Seidlerová 2. ročník


2. místo Jakub Kozárek 4. ročník


3. místo Petr Hudec 2. ročník


Gratulujeme

-----------------------------------------------------------------------

 

Kurz Barista junior


Milí studenti,

vzhledem k tomu, že jste projevili zájem o rozšíření svých znalostí v oblasti gastronomie, nepřehlédněte tuto nabídku, která se týká kurzu:

 

BARISTA JUNIOR,

který je součástí vzdělávacích kurzů 
České barmanské asociace.


Obsah kurzu:

Základní kurz techniky, výroby a přípravy kávy espresso a cappuccino, jako prvotní seznámení s oborem BARISTA. 
Kurz je zaměřen na práci na profesionálních pákových kávovarech a profesionálních mlýncích kávy. Během teoretické části získají účastníci základní informace týkající se kávy, pražení kávy, historie a současnosti oboru BARISTA a další důležité informace, které by měli o kávovém světě vědět.

ZÁKLADNÍ KURZ BARISTA JUNIOR je doporučen Českou barmanskou asociací z.s., jako základní odborná příprava pro soutěže Mistr kávy®.
Seminář je dvoudenní pro 15 osob a více (cca 9-15 hodin s přestávkou na oběd nebo dle dohody) 
(méně než 15 osob = jednodenní do cca 16-17 hodin)
Praktická část je vybavena dvěma profesionálními dvoupákových kávovary a 2-3 mlýnky kávy.
Kurz je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou, účastníci obdrží také praktickou barevnou příručku „BARISTA“ se všemi potřebnými informacemi a radami.
Úspěšní absolventi obdrží certifikát.

Cena Kurzu 1.100 Kč / za studenta -  (celkem min. 11.000 Kč za kurz)

 

Přihlášky obdržíte u třídních učitelů, prosím odevzdávejte v ředitelně, či na sekretariátu školy (modrá složka), a to nejpozději do 1. 3. 2016


 

Termín konání kurzu bude upřesněn až na základě počtu odevzdaných přihlášek!

 

 

---------------------------------------------------- 

Dějepisná olympiáda 2016 - školní kolo


Na vědomost se dává

 

velectěnému lidu služebnému (SOŠsl.)

že konati se bude zkoumání stavu

 

 vědomostí dějepravy

 

všech přejícníků (dobrovolníků) a nepřejícníků (1 nebo 2 z DDK)

dne osmého po Hromnicích (10. 2. )

po úderu zvonů na mši jitřní (9,00)

v místě zvaném mučírna (jazyková učebna)

 

Kdo nedostaví se včas, 3 ranami holí bude bez milosti ztrestán!

 

Léta páně 2016          Slovutní  páni Pavlovičtí

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

Projekce filmu "Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů"

27. ledna 2016 se žáci naší školy zúčastní projekce českého filmu "Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů".

Sraz 8:15 před kinem Metropol :-).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2. 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8:00 - 16:00 hodin

Přijďte nás navštívit!

 

----------------------------------------------------------------------------------

Výsledky školního kola FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Pořadí: 

1. Dam Hoang, 1. ročník


2. Eva Štafová, 3. ročník


3. Lucie Pajdlová, 4. ročník

 

----------------------------------------------------------------------------

18. 12. 2015 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastní výstavy "České korunovační klenoty ... na dosah" ve Vlastivědném muzeu v Olomouci 

                                                                         


----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Slosovatelná dotazníková anketa 


Z dotazníků vyplněných na akci Scholaris 2015 a „Dni otevřených dveří“ jsme vylosovali jednoho výherce, který se s námi zúčastní dne 21. 12. 2015 našeho tradičního školního adventního zájezdu do Vídně.

Výhercem se stala ŽANETA SPURNÁ z Příkaz.


Gratulujeme (-:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 8. 12. 2015 se žáci 1., 2. a 4. ročníku zúčastní v Hotelu Clarion přednášky na téma "Bezpečnost silničního provozu" BESIP.


Adventní zájezdy 2015

 

21.12.2015 SE USKUTEČNÍ NÁŠ TRADIČNÍ ŠKOLNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ, KTERÉHO SE MOHOU ZŮČASTNIT NEJEN ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY A JEJICH RODINA A PŘÁTELÉ.

 

ODJEZD: v 8 hodin z parkoviště u nákupního střediska Billa na Legionářské ulici

NÁVRAT: cca.21:30 hod. tamtéž

CENA ZÁJEZDU: 380,- Kč

V ceně doprava a služby průvodce

Více zde: http://www.ca-cam-cz.com/jednodenni-zajezdy/rakousko/adventni-zajezdy-2015/

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ročník PRAXE 11.12.2015

Vzhledem k tomu, že se žáci, kteří se účastní projektu Miláno, vrací až ve čtvrtek ve večerních hodinách, není pátek 11.12.2015 pro žáky 3. ročníku výukovým dnem. Žáci, kteří jsou na praxi v ČR si mohou buďto domluvit prodloužení praxe o pátek 11.12., nebo si tento den nahradit o prázdninách.

Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS

ředitelka školy

------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, žáci,

 

na základě jednání se zprostředkovatelskou organizací EVOLVO ohledně zítřejšího odjezdu do Milána oznamujeme, že odjezd proběhne dle plánu a daných instrukcí.

Ředitelka organizace, paní Erna Reka Torok, se plně zaručuje za bezpečnost v dané destinaci a ve stejném znění Vám zaslala zprávu na Vaše emailové adresy, uvedené ve smlouvě. 


Prosím rodiče, kteří se přes tato ujištění rozhodnou své dítě nevyslat, uvědomit mne na moji emailovou adresu, či mobilní telefon.

  Velice děkuji za spolupráci a přeji hezký zbytek dne


Iveta Hennetmairová

 

 

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT! Nejen během Dnů otevřených dveří jsme tu pro Vás. 

 

Dny otevřených dveří:

 • středa 25. listopadu 2015, od 8:00 do 16:00
 • čtvrtek 26. listopadu 2015, od 8:00 do 16:00
 • středa 9. prosince 2015, od 8:00 do 16:00
 • středa 6. ledna 2016
 • středa 3. února 2016
 

Podzimní prázdniny si mohou žáci užít ve čtvrtek  29. října a pátek 30. října 2015.

První rodičovské schůzky se konají v úterý 3. listopadu 2015, od 16:00 do 17:30.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 


16.11.2015 ředitelské volno


TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝLET DO ADVENTNÍ VÍDNĚ SE USKUTEČNÍ 21.12.2015.
Zájemci se mohou hlásit na CA CAM.CZ u paní Kučerové. V plánu mimo jiné návštěva nákupního centra PRIMARK.

 

 


 
 
 

Přihlásit se Kontakty narodni kvalifikace

Asociace

Projekt