Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Aktuality

Aktuality

Vážení rodiče,

omlouváme se jménem společnosti BAKALÁŘ za vzniklé potíže spojené s certifikací.
Informaci o nedůvěryhodném certifikátu zobrazuje pouze prohlížeč Chrome v.66. 

Certifikát bude v příštích hodinách nahrazen a problém vyřešen.


ředitelka školy

---------------------------------------

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU "CESTOVNÍ HOREČKA"


ke stažení pod záložkou O nás

-------------------------------------

V rámci projektu Planeta Země 3000

se třídy 2. A němčináři, 3. A,  a 3. B

zúčastní ve čtvrtek 18. 10. 2018 v 08:15

programu

"Myanmar - divoká cesta do barmské říše"

 kino Metropol  sraz v 8: 00 před kinem

Program trvá přibližně 65 - 70 minut, jednotné vstupné 70,- Kč

-------------------------------

TRADIČNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

 

Termín: 12. 12. 2018


Odjezd: v 8:00 HOD. Z PARKOVIŠTĚ BILLA NA LEGIONÁŘSKÉ ULICI V OLOMOUCI

SRAZ ÚČASTNÍKŮ 7:30 HOD. TAMTÉŽ

Program: návštěva nákupního centra Gerasdorf (PRIMARK), historické centrum Vídně,

návrat cca 21 hod. dle povětrnostní a dopravní situace.

Formuláře přihlášky u Mgr. Růžičkové, na sekretariátu školy, nebo na webových stránkách.

Nejzazší termín odevzdání přihlášky 15. 11. 2018. Kapacita zájezdu je 88 účastníků, ostatní přihlášení budou bráni jako náhradníci. Pokud náhradníci dosáhnou počtu 40, zajistíme další autobus. Rozhodující je tedy den odevzdání závazné přihlášky.

--------------------------------------------

To nejhezčí ze srdce Anglie
 6 denní, 17. – 22. 6. 2019 (po – so), CK SCHOLAREŠkolní exkurze Korutany a Slovinsko 2018

 
 
 
 

Celý školní výlet se mi hodně líbil a ráda bych si zopakovala něco podobného. Doufám, že paní ředitelka a celý pedagogický sbor, vymyslí pro nás další super poznávací a naučný výlet do zahraničí!

       2.10.2018            žákyně druhého ročníku Tereza Oračková.

Den jazyků

 
Ve čtvrtek 27.9.2018 jsme k příležitosti oslav Dne jazyků, který se slaví od roku 2001, uspořádali divadelní workshop a přednášku o důležitosti znalosti jazyků.
 
Třída 1.A uvedla program dne vtipným divadelním představením Intermission, kde zvídavá potenciální tchýně obratně naruší kulturní program zamilovanému páru.
 
Poté následovala přednáška o původu evropských jazyků, proč si Evropská unie klade za cíl zlepšit jazykovou vybavenost Evropanů a jaké nástroje k dosáhnutí tohoto cile používá. Přednášku jsme uzavřeli diskuzí o výhodách znalosti cizích jazyků.
 
Třetí částí programu byla tzv. dramatizační dílna, kde se žáci naučili pracovat se scénářem, výrazové čtení a přijetí role. Během následné tzv. improvizační dilny si naši žáci vyzkoušeli improvizovat ve vybraných situacích a reagovat na změnu situace.

 

Turistický výlet Náměšť na Hané - Laškov

Ve středu 26. 9. 2018 se studenti zúčastnili turistického výletu, během kterého navštívili zámek Náměšť na Hané a prošli si přírodní rezervaci Terezské údolí. 

Průvodcovské části se zodpovědně ujala Anička Podlahová z 3. B. 

 

 --------------------------------------------------

 

 

Evropský den jazyků

 

Dne 27. 9. si žáci v rámci Evropského dne jazyků procvičí své již získané dovednosti v jazyce anglickém, německém, ruském či španělském.

Během dne žáci učící se německý jazyk půjdou do Vědecké knihovny Olomouc na německý film „Im Juli“ od známého režiséra Fatih Akin.

Žákům také doporučujeme se zúčastnit evropského dne jazyků 26. 9. na Horním náměstí v Olomouci od 15h, kde si mohou promluvit s rodilým mluvčím, zkusit si objednat kávu v cizím jazyce nebo zasoutěžit.

 

 

 -----------------------

 


Dne 24.9. se naši žáci zúčastnili zajímavých přednášek v Knihovně města Olomouce. První poutavou přednášku na téma Hrdelní právo v Olomouci absolvovali žáci 2.A. Pojetí zločinu a trestu je tématem nejen dějepisným, ale i společenským. Nové informace o Olomouci žáci jistě zúročí nejen ve školních lavicích.
Následující přednáška byla pro naše maturanty, žáky 4.A, kterým pomůže v lepší orientaci v literatuře a možná některým otevřela dveře k poznání dosud neznámých autorů stylu fantasy.
Přednáškový den zakončili žáci třetích ročníků, kteří se dozvěděli více o pohnutém životním údělu mladičké Anny Frankové a nejslavnějším deníku všech dob.
 
Děkujeme Knihovně města Olomouce za přínosné zpestření naší výuky.

------------------------

 

ERASMUS+ reportáž

Projekt mobility osob – ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: „Cestovní ruch ve Vídni“


UKONČEN

 


 ----------------------------------------

 

Adaptační kurz 2018

 

 
 

--------------------------------------

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

-------------------------------------

PROSÍM, NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

MZ podzim 2018


Obhajoby 13.9., ústní a profilová část MZ 14.9.2018

 

Dne 10. srpna 2018 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Jednotné zkušební schéma (JZS) pro písemné zkoušky SČ MZ v podzimním zkušebním období 2018.

Didaktické testy a písemné práce se budou na spádových školách konat od 3. do 5. září, podrobný harmonogram zkoušek naleznete na webových stránkách na tomto odkazu:

http://www.novamaturita.cz/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-v-podzimnim-zkusebnim-obdobi-2018-1404038545.html


POZVÁNKY K MZ BYLY ZASLÁNY NA EMAILOVÉ ADRESY, UVEDENÉ V PŘIHLÁŠCE


Přezkum:


Žádost je třeba podat nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky, nejpozději tedy do 1. října 2018.
O přezkoumání didaktického testu může dle § 82 odst. 2 školského zákona požádat každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen. O přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky lze písemně požádat pouze MŠMT nikoliv CZVV (CERMAT).

____________________________

 

Provoz školy v období prázdnin


Služba na sekretariátu po dobu letních prázdnin každé pondělí od 9 -14 hod.

------------------------------------------------------------------------

Pětidenní školní exkurze 2018

Korutany a Slovinsko

 

Předběžný termín: 24.-28.9.2018

Předběžný orientační program v souboru Pdf v záložce

 

------------------------------------

 

22.5.2018


Záhájení ústní části MZ 2018

 


 

-------------------------------- 

100% u písemné práce z ČJL!!!

 


Výborně!!!

----------------------------------

....... A OPĚT 100% ÚSPĚCH, tentokrát u písemných prací z cizího jazyka!!!

průměr známky na třídu 1,5


Gratulujeme

 

--------------------------------

Gratulujeme našim maturantům ke 100% úspěšnosti

v písemné části DT CJ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018 !!!

 

Vaši učitelé

 


A teď stejně úspěšně k obhajobám a ústní části MZ


----------------------------------------------------------


Den Evropy 2018


Hádejte, kterou zemi jsme prezentovali?


Byla tam i Marie Terezie a Sachrův dort (-:

 

 
 


-----------------------------------------------------------

Výsledky přijímací řízení 2018Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. Termín praxe 2. ročník


od 21.5.2018 - 17.6.2018


NEZAPOMEŇTE NA VYŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU!!!


Termín praxe 3. ročník


od 14.5.2018 - 24.6.2018


Formuláře na praxi (DOHODA, DOCHÁZKA, HODNOCENÍ) jsou k dispizici v ředitelně, nebo na sekretariátu školy (modrá složka).


Vyplněné DOHODY odevzdejte nejpozději do konce března 2018!!!


Vyplněné formuláře DOCHÁZKA a HODNOCENÍ odevzdat okamžitě po ukončení praxe!!!


 

 


---------------------------------------------- 

 

Projekt mobility osob – ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: „Cestovní ruch ve Vídni“

 naši žáci opět vyjíždějí na zahraniční stáž díky programu Erasmus+

I letos bude 16 úspěšných studentů prvních a druhých ročníků naší školy sbírat cenné pracovní zkušenosti v prvních třech červnových týdnech v jednom z hlavních turistických destinací Evropy, rakouské Vídni. Naši studenti budou mít příležitost pracovat 3 týdny po boku pracovníků v hotelu Continental Betriebsg ve Vídni a muzeu MozartHaus Vienna.

V hotelu Continental budou naši studenti pracovat na pozici recepčního, budou připravovat pokoje, stoly a inventáře pro hotelové hosty a věnovat se obsluze hostů. Dále budou poskytovat informace o kulturních událostech a provozovat animační činnost.

V muzeu Mozarthaus Vienna budou naši studenti poskytovat informace o muzeu, odpovídat na otázky návštěvníků, kontrolovat lístky u vstupu a doprovázet návštěvníky muzea. Dále budou pomáhat s prodejem v místním obchůdku, administrativou a workshopy organizovanými muzeem (tvorba Mozartových čokoládových koulí, cvičení Mozartova tance, Tajemství kouzelné flétny, tvorba masek a paruk na téma Mozart).

Projekt zahraniční mobility Cestovní ruch ve Vídni se uskuteční díky finanční podpoře z fondu Erasmus+.

 

-----------------------------------------------------

Milí uchazeči o studium v novém školním roce,

NEZAPOMEŇTE ŽE:

 • přihlášku je nutno podat do 1. BŘEZNA 2018 ředitelce školy, možnost odevzdání na sekretariátu školy v době jeho úředních hodin,
 • přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána jak rodičem (zákonným zástupcem), tak uchazečem,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je součástí přihlášky.

Těšíme se na Vás (-:

Kolektiv vyučujících SOŠS s.r.o. Olomouc


------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------

Lyžařský kurz 2018
22. - 26. 1. 2018

SKI CENTRUM Miroslav Lipová Lázně

 

--------------------------------------------------

 Školní maturitní ples 2018


 

------------------------------------------------

Srdečně Vás zveme na "Školní maturitní ples 2018",

který se koná 12.1.2018 v hotelu Flora v Olomouci

Program :

18:30 Zpřístupnění  sálu

19:00 Oficiální zahájení

20:00 Předtančení klasických tanců TK Olymp Olomouc

20:30 Ukázka a ochutnávka rautu

21:00 Video maturantů + šerpování

22:30 Představení  poledance Apocalips Olomouc

02:00 Ukončení  plesu

------------------------- 

----------------------

Exkurze Salzburg, Wolfgangsee, Bad Ischl, Steyr, Steinbach


8.-9.12.2017

 

 

 


"Ještě jednou velice děkuji za pomoc v podobě zajištění studentů na výroční galavečeři AHR a všeho s tím souvisejícího.

Byli moc šikovní a i díky nim akce dopadla velmi úspěšně."

 

 

 

Třídní schůzky a konzultace s vyučujícími se uskuteční dne 13. 11. 2017 od 16 do 17:30 hod.


Těšíme se na hojnou účast!!!


Vyučující SOŠS s.r.o.

 ---------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKY NA AKCI U PÍ NAVRÁTILOVÉ

--------------------------------------------------------

Pětidenní exkurze Rakousko, Slovinsko 2018

- přihlášky si můžete vyzvednout na sekretariátu školy u pí. Navrátilové, info k akci v souboru  pdf pod odkazem AKTUALITY

 

----------------------------------------------------

Rozpis směn pro 2. ročník na měsíc říjen pod odkazem PRAXE

-------------------------------------------------

Dne 6.10.2017 se uskuteční exkurze do lázní Teplice nad Bečvou s návštěvou Hranické propasti


Informace k akci u Mgr. Krejčí, nebo Ing. Šindlera

 

 

 

-----------------------------------------

Dne 21. 9. 2017 se žáci 3. ročníku zúčastnili výstavy

„Terakotová armáda“

 


-----------------------------------------------------


ZVEŘEJNĚNO INFO K MZ 2018 


záložka Pro žáky a rodiče

 

Související obrázek

 


 

----------------------------------------------

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

V PONDĚLÍ 4.9.2017 V 8 HOD.


TĚŠÍME SE NA VÁS


VYUČUJÍCÍ SOŠS S.R.O.

 Výsledek obrázku pro BILDER SCHULE FREE DOWNLOAD

-----------------------------------

Informace k MZ podzim 2017 pod záložkou MATURITA 2017

 

-------------------------------

Adaptační kurz 1. ročníku se koná ve dnech 4 . - 5. 9. 2017 na Lovecké chatě v Horce n. Moravou.

Sraz ve škole v 8 hodin, 1. vyučovací hodina je třídnická. V 9 hodin přesun do Horky n/M.  Seznam věcí přeposlán  zvlášť v dokumentu na Vámi udané emailové adresy.

P.S. Pokud budete mít další dotazy, můžete se na mě obrátit.

S pozdravem

Třídní učitelka Mgr. Lucie Krejčí, telefon 605 443 960

Střední odborná škola služeb s.r.o.-------------------------

Z důvodu dovolené bude ve dnech 14.8. -27.8. 2017  

sekretariát školy uzavřen, pohotovostní služba na sekretariátu každé pondělí od 9 - 14 hod.
-------------------------------- 

Provoz školy v období prázdnin


Služba na sekretariátu po dobu dovolené každé pondělí od 9 -14 hod.


Provoz sekretariátu opět od 17.7. do 11.8. , návštěvy po telefonické dohodě tel: 731 235 003

 

---------------------------------

 


Velká gratulace Jakubu Héžovi za zlato na MČR v Jablonci nad Nisou 24.6.2017.

 

Fotka uživatele Zdenek Rakowski.

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------


Gratulujeme našemu týmu ve složení

Petr Hudec 3.A a Filip Peřina 2.A,

kteří nás reprezentovali na celostátní souteži škol cestovního ruchu "Vítejte u nás" v Českých Budějovicích

vybojovali v silné konkurenci krásné

3. místo !!!!

 --------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY!!!

 

Výsledky didaktických testů písemných zkoušek v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017 budou ředitelům škol zpřístupněny 15. května 2017. Nejpozději následující den, tj. 16. května 2017, by ředitel školy měl sdělit výsledky didaktických testů žákům školy. Centrum sdělovat výsledky žákům nemůže, je to v kompetenci ředitele školy.

15. května budou na www.novamaturita.cz oficiálně zveřejněny také klíče správných řešení didaktických testů, včetně závěrů validačních komisí, které posuzují validitu testů a jednotlivých úloh ex-post. Veškeré ostatní klíče správných řešení, které se objevují na neoficiálních internetových portálech, mohou být zavádějící a obsahovat chyby, proto jejich využití důrazně nedoporučujeme.

 

 

-------------------------------------------------------------

Ve středu 10. 5. 2017 bude sekretariát školy z technických důvodů otevřen jen do 13:00 hodin.

______________________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VÝSLEDKY

 
 1. Ev. č. 22        přijat                              
 2. Ev. č. 18        přijat
 3. Ev. č. 24        přijat
 4. Ev. č. 31        přijat
 5. Ev. č. 36        přijat
 6. Ev. č. 37        přijat
 7. Ev. č. 10        přijat
 8. Ev. č. 5          přijat
 9. Ev. č. 39        přijat
 10. Ev. č. 14        přijat
 11. Ev. č. 30        přijat
 12. Ev. č. 33        přijat
 13. Ev. č. 16        přijat
 14. Ev. č. 35        přijat
 15. Ev. č. 8          přijat
 16. Ev. č. 9          přijat
 17. Ev. č. 23        přijat
 18. Ev. č. 15        přijat
 19. Ev. č. 20        přijat
 20. Ev. č. 42        přijat
 21. Ev. č. 41        přijat
 22. Ev. č. 21        přijat
 23. Ev. č. 4          přijat
 24. Ev. č. 1          přijat    
 25. Ev. č. 27        přijat
 26. Ev. č. 2          přijat
 27. Ev. č. 7          přijat
 28. Ev. č. 11        přijat
 29. Ev. č. 40        přijat
 30. Ev. č. 29        přijat
 31. Ev. č. 13        nepřijat
 32. Ev. č. 25        nepřijat
 33. Ev. č. 26        nepřijat
 34. Ev. č. 6          nepřijat
 35. Ev. č. 34        nepřijat
 36. Ev. č. 28        nepřijat
 37. Ev. č. 12        nepřijat
 38. Ev. č. 32        nepřijat
 39. Ev. č. 17        nepřijat
 40. Ev. č. 43        nepřijat
 41. Ev. č. 38        nepřijat
 42. Ev. č. 19        nepřijat
 

Vážení rodiče, prosím, přečtětě si pozorně následující informace!!!

 

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 60g

 •  Ods.(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Ods.(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
 • Výklad: pokud uchazeč do vypršení této lhůty zápisový lístek neuplatní, škola jej ze seznamu přijatých uchazečů vyškrtne.
 • Výklad: školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.

 

Zápisové lístky lze:

a)       odevzdat osobně na sekretariátu školy v jeho provozní době:

       pondělí až pátek: 7:30 - 15:00 hod., polední pauza 12:30 - 13:00 hod. 

b)      zaslat doporučeně poštou na adresu školy:

Střední odborná škola služeb s.r.o.

Pavlovická 16/51

779 00 Olomouc

 

Pro hladký průběh podpisu smluv prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří odevzdají zápisové lístky, aby si termín pro podpis SMLOUVY O STUDIU domluvili osobně, nebo telefonicky na sekretariátu školy, a to na telefonním čísle +420 585 224 587, nebo +420 731 235 003 v době jeho provozu, tzn. pondělí až pátek: 7:30 - 15:00 hod., polední pauza 12:30 - 13:00 hod. 

 -----------------------------------------

ROZPIS ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MZ JARO 2017 ULOŽEN POD ZÁLOŽKOU MATURITA 2017

 

----------------------------------------

2. ročník PAC


ANIMAČNÍ PROJEKT, KTERÝ SE MĚL USKUTEČNIT V RÁMCI VÝUKY PAC (ALEŠ VONDRA), JE PŘESUNUT NA 24.5.2017. STŘEDEČNÍ VÝUKA ODPADÁ!!!

 

--------------------------------------

 UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE DO 1. ROČNÍKU!!!


Přijímací pohovory uchazečů se uskuteční v týdnu od 24. - 28.4.2017. Uchazeči, kteří si ještě nestanovili termín pro přijímací pohovor, mají možnost telefonicky, nebo emailem u ředitelky školy.


Přijímací pohovory patří mezi kritéria, která jsou podmínkou pro přijetí uchazeče.


Přítomnost rodičů není nutná!!!

----------------------------------------

2.A PAC 19.4.2017


SRAZ 13:30 PŘED INFORMAČNÍM CENTREM OLOMOUCKÉ RADNICE NA HORNÍM NÁMĚSTÍ


VĚDOMOSTI A ZNALOSTI SEBOU (-:

 ------------------------------------------

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

19.4.2017


2. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ 2017


VŠEM UCHAZEČŮM DRŽÍME PALCE!!!

 

 

-------------------------------------- 

KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY PŘEJE SOŠS S.R.O.

 

-----------------------------------

Gratulujeme družstvu ve složení:

LENKA EKRTOVÁ, MONIKA PAVLOVÁ, DOMINIK RUDOLFSKÝ,

které náši školu reprezentovalo na 8. ročníku krajského kola 


SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST


KDE SE UMÍSTILI NA KRÁSNÉM DRUHÉM MÍSTĚ!!!

----------------------------------------

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

12.4.2017


1. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ 2017


VŠEM UCHAZEČŮM DRŽÍME PALCE!!!

 

----------------------------------------------------------

PP MZ 11.4.2017


AŤ SE  VŠEM DAŘÍ!!!

 

------------------------------------------------------- 

Třídní schůzky se uskuteční dne 10.4. 2017 od 16 do 17:30 hod.


Těšíme se na hojnou účast!!!


Vyučující SOŠS s.r.o.

 ---------------------------------------------------------


VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI SE USKUTEČNÍ DNE 4.4.2017


VŠEM ÚČASTNÍKŮM DRŽÍME PALCE!!!

--------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ

Plánovaný zájezd "TO NEJHEZČÍ Z ANGLIE" se pro malý zájem neuskuteční!!!

 

----------------------------------------------------------

PRAXE 1. A a 1. B  

NOVÝ UČEBNÍ MATERIÁL S NÁZVEM "SLAVNOSTNÍ TABULE" POD ODRÁŽKOU PRAXE !!!  

-------------------------------------------------------------

 

Zeměpisná olympiáda

Dne 21. 2. se naši studenti 2. ročníku (Štěpán Kotek a Petra Rašovská) zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. Přestože neobsadili postupové příčky, dokázali, že jejich znalosti ze zeměpisu jsou srovnatelné se znalostmi nejlepších studentů gymnázií v okrese.

Petře i Štěpánovi velmi blahopřeji a přeji mnoho dalších úspěchu.

Mgr. Lucie Krejčí

 

--------------------------------------------------------------------------

GRATULUJEME KE KRÁSNÉMU 1. MÍSTU!!!

 

 


-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PRAXE 1. A a 1. B pozor!!! 
Dne 7. a 8. března budeme probírat snídaně prakticky i teoreticky. 2 žáci nastupují na 6:30 hod. a ostatní na 8:00 – 12:25 hod. dopoledne, odpolední směna je od 12:00 – 16:00 hod.

______________________________________________

Gratulujeme Jakubu Hežovi, žáku 2. ročníku naší školy, k jeho skvělému umístění na MCR, kde se mu podařilo získat zlatou medaili ve vrhu koulí!!!---------------------------- 

Nejzazší termín pro podání přihlášky

do 1. ročníku 1. března 2017!!!

 

Sekretariát školy má po dobu jarních prázdnin nezměněnou pracovní dobu, ve dnech 27.2.-1.3.2017 lze osobně odevzdat zde.

---------------------------------

Výsledky FINANČNÍ GRAMOTNOST 2017

školní kolo


1. místo Lenka Ekrtová 3.A

2. místo Monika Pavlová 4.A

3. místo Dominik Rudolský 3.A

4. místo Nikol Snášelová 4.A

5. místo Petra Rašovská 2.A


----------------------------------------Dne 17.2.2017 navštíví žáci 2. a 3. ročníku  expozici Vlastivědného muzea v Olomouci

------------------------------

 Maturitní ples 2017 - hotel Florašerpování
 
 
sál Iris
 
 

-------------------------------------

Vyhodnocení školních kol olympiád z jazyka anglického, ruského  a německého, dějepisu a zeměpisu.


 

 
 

ANJ 1. kategorie (1. a 2. ročník)
 
 
1. Petra Rašovská
2. Štěpán Kotek
3. Denisa Bednaříková
 
 
ANJ 2. kategorie (3. a 4. ročník)
 
1. Monika Pavlová
2. Lucie Hýsková
3. Tadeáš Měchura

RUJ I. kategorie

 

1. Marie Svačinová

2. Kateřina Grohmannová

3. Jakub Frank

 

RUJ II. kategorie

1. Petr Hudec

2. Barbora Fleischmannová

3. Adéla Axmannová

    Adéla Válková

 

DDK II. kategorie

1. Petr Hudec

2. Tadeáš Měchura

3. Helena Karhánková

 

 
 Zeměpisná olympiáda:

Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Body celkem

1.

Kotek Štěpán

2.A

43

2.

Rašovská Petra

2.A

39

3.

Seidlerová Barbora

3.A

35

4.

Stratil Ondřej

3.A

32

Pavlová Monika

4.A

5.

Duong Dominik

4.A

30

6.

Snášelová Nikol

4.A

29

Ekrtová Lenka

3.A

7.

Válková Adéla

2.A

26

8.

Svobodová Vendula

4.A

25

Mačát Libor

4.A

Pořadí

Třída

Průměrný počet získaných bodů

1.

4.A

22,57

2.

2.A

22,41

3.

3.A

20,57

 

Gratulujeme!!!

--------------------------------------- 

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Střední odborné škole služeb s.r.o.


obor Cestoví ruch 65-42-M/02

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 


KDY:         1. ÚNORA 2017

OD - DO:   8.00 - 15.00 hod.

KDE:         budova školy Pavlovická 16/51, Olomouc

Program nabízí jedinečnou možnost seznámit se s prostředím školy. Nahlédnete do učeben, setkáte se s pedagogy a studenty, kteří pro vás připravili zajímavý program.

Bližší info o naší škole naleznete na www.soss.cz

 

 

------------------------------------------------------------------


 
---------------------------------------------------------------


LYŽAŘSKÝ KURZ 23.-27.1.2017


ODJEZD DNE 23.1.2017 Z OLOMOUCE

 


SRAZ ÚČASTNÍKŮ V 8:15 HOD.

NA STANOVIŠTI NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY ČD HL. NÁDRAŽÍ OLOMOUC (MAPKA PŘILOŽENA)

 

-------------------------------------------------------- 

 

3. ledna 2017 mají žáci ŘEDITELSKÉ VOLNO

vyučování tedy začíná ve středu 4. ledna 2017 :-)
--------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------

od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017


škola uzavřena včetně sekretariátu


-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Střední odborné škole služeb s.r.o.


obor Cestoví ruch 65-42-M/02

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 


KDY:         20. PROSINEC 2016

OD - DO:   8.00 - 15.00 hod.

KDE:         budova školy Pavlovická 16/51, Olomouc

Program nabízí jedinečnou možnost seznámit se s prostředím školy. Nahlédnete do učeben, setkáte se s pedagogy a studenty, kteří pro vás připravili zajímavý program.

Bližší info o naší škole naleznete na www.soss.cz

 

 

------------------------------------------------------------------


DNE 16.12.2016 SE ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY ZÚČASTNÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

"SLUHA DVOU PÁNŮ"


INFORMACE K AKCI U TŘÍDNÍCH UČITELŮ 

-----------------------------------------------------------------


JEDNODENNÍ EXKURZE DO PRAHY

DNE14.12.2016

4.A A PRŮVODCOVÉ ZE TŘETÍHO ROČNÍKU


PŘEJEME MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ


INFO K AKCI U MGR. KREJČÍ

 

-----------------------------------------------------------------

 

ANGLICKÉ DIVADLO

7.12., ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ V 10 HOD.


Info k akci u Mgr. Jitky Youngové
 

------------------------------------------------------------------- 

6. 12. 2016 z technických důvodů sekretariát uzavřen!

Vstup do budovy zajištěn službou na telefonu 731 235 003

-------------------------------------------------------------------


18. 11. 2016 mají žáci ŘEDITELSKÉ VOLNO

-------------------------------------------------------------------


TŘÍDNÍ SCHŮZKY


V PONDĚLÍ 14.11.2016 OD 16:00 HOD. DO 17:30 HOD.

------------------------------------------------------------------------


Úřední hodiny v průběhu podzimních prázdnin:


středa    7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:30

čtvrtek    7:00 - 12:30

 

----------------------------------------------------------

ADVENTNÍ VÍDEŇ 2017

KDY: ODJEZD 22. 12. 2016 V 8:00 HOD. Z PARKOVIŠTĚ BILLA NA LEGIONÁŘSKÉ ULICI V OLOMOUCI

CENA: 380,- KČ (v ceně doprava, průvodce)

Program: návštěva nákupního centra Gerasdorf (PRIMARK), historické centrum Vídně,

Přihlášky budou k dispozici u třídních učitelů, nebo na sekretariátu školy u p. Kučerové (E-mail: marketa.kucerova@soss.cz)

-------------------------------------------------------

21.10.2016


JEDNODENNÍ EXKURZE ZA ZAJÍMAVOSTMI ŠTERNBERKA


EXPOZICE ČASU, STÁTNÍ HRAD ŠTERNBERK


info u pí. Mgr. Krejčí, nebo pí. Mgr. Doležílkové

 

-------------------------------------------------------

V pátek 7. 10. se 2. A + 3. A zúčastní projekce "Filipíny"

v Kině Metropol


____________________________________________________________

V pátek 7.10. má 3.A TEV v posilovně "Na tribuně".

Sraz v 7.55

____________________________________________________________

PRAXE 1.A A 1.B DNE 27.9.2016

 

 SPOJENA


ŽÁCI JSOU ROZDĚLENI NA DVĚ SKUPINY(RANNÍ, ODPOLEDNÍ), SEZNAM NA NÁSTĚNCE 1. PATRO ŠKOLY.


VŠICHNI BUDOU MÍT S SEBOU OBLEČENÍ DO OBSLUHY!!!

 

-------------------------------------------------------------------

EXKURZE ŠVÝCARSKO


Odjezd dne 25.9.2016 ve 20:00 hod. z parkoviště na Legionářské ulici (u Billy), Olomouc.


PODROBNÉ INFORMACE VIZ. INFORMAČNÍ LETÁK


------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

VE ČTVRTEK  1.9.2016 V 8 HOD.


TĚŠÍME SE NA VÁS


VYUČUJÍCÍ SOŠS S.R.O.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty narodni kvalifikace

Asociace

Projekt